Molenechos's Homepage Molenechos.org

Ename (Oudenaarde), Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
De Hongry, Hongrymolen, Hongerijemolen
Ligging
Martijn van Torhoutstraat 69
9700 Ename (Oudenaarde)
zuidoostzijde
Hongerije, Hongry
700 m ZW van de kerk
kadasterperceel A70
Vlaanderen - Oost-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
1824, overgebracht uit Oudenaarde
Verdwenen
1930, sloop
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
3151
© Prentkaart Nels, jaren 1920. Verzameling Ons Molenheem

Beschrijving / geschiedenis

De Hongrijmolen was een houten korenwindmolen, type staakmolen op teerlingen, aan de zuidoostzijde van de Martijn van Torhoutstraat (nr. 69), op 700 meter ten zeuidwesten van de kerk van Ename. De windmolen kreeg zijn naam van het weiland "Hongerije" dat later de wijknaam werd (plaatselijk als Hongry genoemd). Op zijn beurt gaf de molen zijn naam aan de (nu verdwenen) herberg Het Molenhuis, 

De staakmolen werd in 1824 overgebracht uit Oudenaarde door brouwer Pierre Rullens uit Ename.

We zien hem aangeduid op:
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) met een tekeningetje van een staakmolen

Eigenaars na 1930:
- voor 1834, eigenaar: Rullens-Delplancken Pierre François, brouwer te Ename
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Pierre Rullens)
- 08.12.1843, deling: Rullens Augustine, zonder beroep te Ename (onderhandse akte)
- 12.04.1854, deling: Rullens Gustave, brouwer te Ename (notaris Beaucarne)
- 30.01.1901, erfenis: De Graeve Justine, eigenares te Ename (overlijden van Gustave Rullens)
- 27.05.1927, erfenis: Berq-De Graeve Pieter, de weduwe, zonder beroep te Schaarbeek (overlijden van Justine De Graeve)

De staakmolen met open voet werd in 1930 gesloopt. Op de plaats van het vroegere molenperceel staat er nu een woonhuis.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Landkaarten
- Fricxkaart (1712) (niet aangeduid)
- Villaretkaart (1745-1748) (niet aangeduid)
- Ferrariskaart (ca. 1775) (niet aangeduid)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Werken
- Julien Th. Vandeputte, De molens van het arrondissement Oudenaarde. Uit hun geschiedenis", Oudenaarde, 1974, p. 121.
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen, (Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1962, Tweede Band, Gent, 1963, p. 11-12).
- H. Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-E, Rotem, 1998, p. 62.
- Cyril Carton, "Oudenaarde op kaart. Een grondige analyse van de 16de-eeuwse kaart van Oudenaarde van Jacob van Deventer", Masterthesis Universiteit Gent, 2009-2010.

Overige foto's

De Hongry, Hongrymolen, Hongerijemolen, Ename (Oudenaarde), Detail van de vorige prentkaart. | Database Belgische molens
© Detail van de vorige prentkaart.