Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aaigem (Erpe-Mere), Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Driesmolen
Ligging
Halleweg 16
9420 Aaigem (Erpe-Mere)
oostzijde
op Aaigemdries
700 m NO v.d. kerk
kadasterperceel A725
Vlaanderen - Oost-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
1759
Verdwenen
ca. 1863, verplaatst naar de streek van Zottegem
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
3276

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Van Londersele, naar de laatste molenaars, stond aan de oostzijde van de Halleweg (nr. 16), op de hoogte van Aaigemdries. Hij werd gebouwd in 1759.

We zien de molen aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen onder de benaming "Moulin d'Ayghem", in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850), maar niet meer op de kadastrale kaart van P.C. Popp.

In de Gazette van Gend van 28 september  en 12 oktober 1797 verscheen de volgende verkoopsadvertentie: "Openbare verkoping - vanwege het sterfhuis van Egidius de Smet, in opdracht van Joanna Theresia Scheerlinck en consoorten (met name Pieter de Smet en Franciscus Scheerlinck als voogden over de wezen ten zelfden sterfhuize), allen te Aaigem wonende - op 3, 10 en 17 oktober 1797 in de herberg het Heegdeken (bij Joannes van der Beken). Er wordt te koop gesteld: een zeer wel beklante korenwindmolen,  met  een  zeer  commodieus  huis,  schuren  en  stallen, weinige  jaren  voordien  uit  de grond nieuw gebouwd, met de 102 roeden grond van hofstede en molenberg. Wordt meeverkocht: het molenalaam, de draaiende en roerende werken, de ap- en dependentiën, alles gestaan en gelegen op de Aaigem-Kouter in Aaigem, palende oost en noord Philippus de Vuyst (als pachter), zuid het sterfhuis en west de straat. Inlichtingen bij notaris en costumier De Vuyst in Borsbeke.

Uit het proces-verbaal van afbakening van de gemeente Aaigem uit 1812:
"Le moulin à vent, S(ecti)on B n° 128, appartient à De Raet Constantin, peut être évalué brut à fr. 390 et net fr. 2600."
In 1834 behoorde de windgraanmolen tot klasse 1, met een kadastraal inkomen van 228 frank.

Eigenaars na 1800:
- tot 1797: de Smet-Scheerlinck Egidius
- oktober 1797: openbaar verkocht
- 1812, eigenaar: De Raet Constantin
- voor 1834, eigenaar: Van Londerseele Donatus te Aaigem
- 1847, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Donatus Van Londerseele - verklaring d.d. 14.07.1847)
- 20.08.1851, deling: Van Londerseele Karel Lodewijk, molenaar te Aaigem (notaris Breckpot)

Rond 1863 werd de molen overgebracht naar de streek van Zottegem.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Gedrukte bronnen
Gazette van Gent, 28.08.1797 (7 vendémiaire an 6) en 12.10.1797 (21 vendémiaire an 6)

Werken
Georges L. Souffreau & Paul de Vuyst, Geschiedenis van de houten korenwindmolen te Aaigem genaamd Meuleken te Veel (1874-1964), Woubrechtegem, 2009.
J. Van Overstraeten, "De molens van Aaigem en Aalbeke", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 43;
J. De Punt, "Erpe-Mere, molendorp", in: Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, 1999, nr. 2, p. 3 e.v.;
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962);
Paul de Vuyst, "Aaigem in het notariaat van Herzeelse notarissen, van 1806 tot 1872", 2 dln.
Paul de Vuyst, "Aaigem in het notariaat te Haaltert" (met volledige beschrijving van inboedel en verdeling van de familie Donatus Van Londersele), Aaigem, 2008.