Molenzorg
navigatie Zele, Oost-Vlaanderen
Foto van <p>Rodemolen<br />Rode Molen<br />Grijzemolen<br />Molen Van Hese</p>, Zele, Foto: Robert Van Ryckeghem, 1997 | Database Belgische molens
© Foto: Robert Van Ryckeghem, 1997

Rodemolen
Rode Molen
Grijzemolen
Molen Van Hese

Van Hesedreef
9240 Zele toon op kaart
1770
ca. 1904, onttakeld / 1998, sloop romp
Stenen grondzeiler
Oliemolen

Beschrijving / geschiedenis

De molenaars- en olieslagersfamilie Van Hese van liet in (of kort voor) 1770 een  stenen oliewindmolen bouwen aan de straat die thans naar deze familie genoemd is. De molen was doorheen de geschiedenis eerst gekend als “Grijzemolen” en later als “Rodemolen”.

Eigenaars na 1830:
- voo 1834, eigenaar: Van Hese Pieter Eugène, olieslager te Zele
- 05.10.1843? erfenis: Van Hese Jan François, de kinderen (kinderen: a) Van Hese Pierre Augustin, olieslager te Zele, b) Van Hese Marie Eugénie, zonder beroep te Zele, c) Van Hese Pelagie, rentenierster te Zele en d) Van Hese Marie Rosalie, rentenierster te Zele (overlijden van Pieter Van Hese)
- 17.06.1847, deling: Van Hese Pieter Augustin, olieslager te Zele (notaris Meeus)
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Pieter Augustin Van Hese)
- 10.08.1878, deling: Burm-Van Hese Leo, olieslager te Zele (notaris Schicks)
- 30.01.1887, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Leo Burm)
- 08.06.1892, gift: Burm René Célestin Joseph, olieslager en later eigenaar te Zele (notaris Schicks)
23.12.1903, verkoop: Samenwerkende Maatschappij Melkerij van den Rooden Molen, te Zele (notaris Meeus - oliemolen met stoomtuig, melkerij, pakhuis,...)
- 1974, wordt na grenswijziging tussen percelen beschreven als CV Zuivelfabriek van de Rode Molen C51L
- 26.02.1986, opslorping door SV Zuivelfabriek Sint-Blasius te Overmere (notaris Roosens)

Door één van de volgende eigenaars, olieslager René Burm, werd het olieslaan gestopt en de molenromp circa 1894 omgevormd tot stoommaalderij. Vanaf dan maakt de molen deel uit van de pas gestichte samenwerkende maatschappij “Melkerij van den Rooden Molen / Laiterie Rooden Molen”. Het gevlucht, de kap en de installatie werd vanaf de jaren 1904 geleidelijk verwijderd. De molen werd tenslotte volledig afgebroken in 1998. Heden herinnert de cafénaam van het hoekhuis nummer 88 nog aan deze verdwenen molensite.

F. Coene, "De “Rosseelsmolen”is niet meer!", Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 31, 2000, p. 105-127
M. De Vuyst, "Zele uit het verleden", Zele, 1986, p. 142-144.
P. Permentier, "Melkerij de Rode Molen", Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 7, 1975-1976, p. 63-75.
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten U-Z", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", Opwijk, 2008.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963), p. 179.
John Verpaalen, "Slopershamer actief in Zele en Opwijk", Levende Molens, april 1998 (met foto van deze molenromp op de kaft).

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: donderdag 10 april 2014
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Rodemolen<br />Rode Molen<br />Grijzemolen<br />Molen Van Hese</p>, Zelehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens