Molenechos's Homepage Molenechos.org

Gent, Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Kraaimans molen
Ligging
buiten de Sint-Lievenspoort
9000 Gent
Vlaanderen - Oost-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1474
Verdwenen
na 1474
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Database nummer
3824

Beschrijving / geschiedenis

De Kraaimans molen was een houten oliewindmolen buiten de Sint-Lievenspoort die in 1474 bestond. Hij werd vernoemd naar de eigenaar of molenaar Kraaiman.

Vermelding
1474: eene slachmuelne … buuten sente lieuins poorte … gheeten craymans muelne (Stadsarchief Gent, 330/32, 346 v°).

Lieven DENEWET & Luc VAN DURME

Literatuur

Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken), 32, 346 v°.
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.