Molenzorg
navigatie Stabroek, Antwerpen
Foto van Molen Van Looveren, Stabroek, Foto: Donald Vandenbulcke, 01.05.2009 | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, 01.05.2009

Molen Van Looveren
Nieuwstraat 10
2940 Stabroek
kadasterperceel C285c
Erfgenamen van Graaf Daniƫl Le Grelle
1875
Stenen stellingmolen
Korenmolen
Met klimop begroeid
Verwijderd na beschadiging in 1944
Woning en atelier
Romp zonder kap
---,
Niet beschermd, wel op vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Geen
Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Van Looveren is een stenen korenwindmolen aan de zuidzijde van de Nieuwstraat (nr. 10).

De stenen stellingmolen met zes bouwlagen werd in 1875 gebouwd door molenaar Corneel Huybrechts-Dingemans. Op de sluitsteen van de ingangspoort staat vermeld: "S. G. Huibrechts-Dingemans 1 maart 1875".

Opeenvolgende eigenaars:
- 11.01.1875, verkoop: (van de grond) door Jaspers Carolie, zonder beroep te Ekeren (notaris Philips)
- 1875, opbouw: Huybrechts-Dingemans Servatius Cornelius, moelnaar te Stabroek ("construction d'un moulin à vent")
- 11.10.1888, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Dingemans)
- 10.08.1891, verkoop: Van Looveren-Van Dijck Petrus Jan, molenaar te Wuustwezel (notaris De Bruyn)
- 11.02.1915, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Petrus Van Looveren)
- 11.01.1938, erfenis: a) de weduwe (voor 859/1024 volle eigendom + 55/1024 vruchtgebruik) en b) Van Looveren Jan, zoon van Petrus (voor 110/1024 volle eigendom + 110/1024 naakte eigendom), molenaar te Stabroek (overlijden van Van Looveren Joannes Alfons & Van Looveren Elisabeth Ludovica)
- 17.04.1940, erfenis: Van Looveren Joannes, molenaar te Stabroek
- na 1957, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Joannes Van Looveren)
- 1965, verkoop: le Grelle graaf Daniël; verhuring aan Goethals Valeer, beeldhouwer
- 08.12.2018: erfgenamen van Daniël Le Grelle (overlijden van Daniël Le Grelle)

De laatste molenaar Jan Van Looveren, zoon van Petrus, bleef tot 1943 malen met de windmolen.

In 1944 werd de molen geteisterd door de oorlog. De schade werd hersteld. Een foto uit 1954 toont ons  een gehavende molen: met enkel nog de binnenroede en de pestel van de buitenroede. Het groot gat in de houten gaanderij laat vermoeden dat de buitenroede doorheen die plek in de gaanderij was geschoten.

De molenkap werd afgerukt tijdens de storm van 27 oktober 1959. In 1965 kocht graaf Daniël le Grelle de romp, die hij verhuurde aan beeldhouwer Valeer Goethals. Deze richtte de romp, met rondboogvensters en grote rondboogpoort, in als verblijf en atelier.

De romp is thans door klimop overwoekerd en werd op 5 oktober 2009, samen met de vroegere molenaarswoning, vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Bouwkundige beschrijving (Linda Wylleman, Agentschap Onroerend Erfgoed, 1985)

De molenromp telt zes bouwlagen en heeft een grote rondboogpoort met een sluitsteen en rondboogvensters. In de romp zijn er sporen van steigergaten van de inmiddels verdwenen houten gaanderij.
De molen staat achter het alleenstaand molenhuis op een geplaveid erf. Het terrein is ommuurd. Het molenhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), dateert uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Beschilderde en verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Beluikte rechthoekige vensters met lekdrempels en rechthoekige deur met bovenlicht, beschilderde houten lateien en strek.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

Moleneigenaar Daniel Le Grelle

Graaf Daniel Le Grelle (Wilrijk, 20 juli 1922 - Berendrecht, 8 december 2018) (1) (2) (3) behoorde tot de Antwerpse adellijke familie Le Grelle en speelde een belangrijke rol in het sociale leven van deze stad.

Levensloop

Daniel Le Grelle was een zoon van Alfred-Victor Le Grelle (1872-1948), voorzitter van de nv De Vlijt, Gazet van Antwerpen, en van Zoé de la Croix d'Ogimont (1879-1968). Hij was een kleinzoon van Stanislas Le Grelle (1827-1908) en van Adelaïde de Villegas de Saint-Pierre-Jette (1839-1881).

Hij trouwde in 1948 met Marie-Thérèse van Delft (1926-2002), met wie hij drie kinderen kreeg. Hij scheidde van haar in 1969. Hij hertrouwde in 1973 met de kinderarts Gaby Boone (1923-2016).

Hij promoveerde tot doctor in de rechten en werd oorlogsvrijwilliger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd beroepshalve voorzitter van het directiecomité van A.I.B. Vincotte en was tevens bankbestuurder.

Le Grelle werd gemeenteraadslid in Antwerpen, eerst als onafhankelijke, vervolgens als vertegenwoordiger van de CVP. Hij werd verkozen in 1958 en bleef onafgebroken zetelen tot in 1988. Hij werd de stichter van de vereniging voor monumentenzorg Cornelis Floris, die zich voornamelijk om de Antwerpse monumenten bekommerde. Als gemeenteraadslid zette hij zich met succes in voor het behoud van de Poldergemeenten die vanwege de uitbreiding van de Antwerpse haven bedreigd waren met verdwijning (Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Stabroek).

Hij was voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Vereniging (BENEV) in Antwerpen. Hij kwam aan bod in de televisieserie "De Blauwe Gids", gewijd aan de Belgische adel, waarin hij geportretteerd werd als een fervent natuurliefhebber. Hij bekommerde zich in het bijzonder om de in Berendrecht jaarlijks neerstrijkende reigerkolonies.

Daniel Le Grelle was gedurende een achttal jaren lid van de Adviescommissie voor de adellijke gunsten, waarvan hij voorzitter was, om het jaar afwisselend met een Franstalig collega. Hij zette zich actief in voor het in de adel opnemen van Vlaamse vooraanstaande personaliteiten.

In 1959 was hij medestichter van de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en van het Poldermuseum. Hij was er decennialang voorzitter van en uiteindelijk erevoorzitter.

Hij was gedurende jaren lid van de raad van bestuur van het Belgisch Olympisch Comité, gaf er een nieuwe organisatievorm aan en noemde het voortaan Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Hij was voorzitter van de Provinciale Olympische Comités van het BOIC en van het Provinciaal Olympisch Comité Antwerpen.

De uitvaart van Daniel Le Grelle vond plaats op vrijdag 14 december 2018 in de Sint-Gertrudiskerk van Zandvliet.

Literatuur
- Floris PRIMS, Antwerpen in 1830, Antwerpen, 1930.
- Humbert DE MARNIX DE SAINTE-ALDEGONDE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 2007, Brussel, 2007.
- Lex MOLENAAR, Een groot Antwerps verhaal, Antwerpen, 2012. (De biografie van Daniel Le Grelle.

Bronnen, noten en/of referenties

1. "Berendrechtse graaf Daniël Le Grelle overleden" (GvA, 9 december 2018)
2. "Graaf Daniël Le Grelle (1922-2018): bankier, politicus, beschermer - en redder - van de Polder" (GvA, 10 december 2018)
3. VIDEO Graaf Daniël Le Grelle overleden (ATV, 10 december 2018)

H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1983, p. 96-97.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten P-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2011, p. 35.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 68.
G. Kockelberg, Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986, p. 115-116.
Fr. Valkenborgh, "Stabroek. De voormalige stellingmolen", in: Molenecho's, IX, 1981, p. 66;
S. De Lie, "In Stabroek staat een te redden molen", in: De Toerist, 1958, p. 271;
H. Simon, "De windmolen van Stabroek", in: Bruggeske, II, 1971, p. 12-13;
E. Joppen, "De molens [van Stabroek]", in: Polderheem, Uitgave van de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, Antwerpen-Zandvliet, jg. 11, 1976, nr. 2, p. 31-35, ill.
G. Plomteux, R. Steyaert & L. Wylleman, "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z)", Brussel - Gent, 1985.

Mailberichten
John Verpaalen, Roosendaal, 14.10.2016

Overige foto's

transparant

Molen Van Looveren

Foto: Robert Van Ryckeghem, Koolkerke

Molen Van Looveren

Foto: Archief Gazet van Antwerpen (anno 1954)

Molen Van Looveren

Prentkaart collectie N. Sonneveld-Riper

Molen Van Looveren

Prentkaart ed. F. Hoelen, Kapellen (coll. D. Vandenbulcke, Staden)

Molen Van Looveren

Prentkaart ed. F. Hoelen, Phot., Kapellen (coll. D. Vandenbulcke)


Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2020
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Molen Van Looveren, Stabroekhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens