Molenechos's Homepage Molenechos.org

Antwerpen, Vlaanderen - Antwerpen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Hoogmolen, Hooghstmolen, Oogstmolen
Ligging
Sint-Jobstraat 56
2000 Antwerpen
zuidwestzijde
tussen Trapstraat en Orangjestraat
Stuivenbergfort (Fort Pereyra)
kadasterperceel E230
Vlaanderen - Antwerpen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1698
Verdwenen
1848, sloop
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
4283

Beschrijving / geschiedenis

De Hoogmolen of Hooghstmolen of Oogstmolen was een houten korenwindmolen aan de westzijde van het Stuivenbergfort (Fort Pereyra), op de zuidwestzijde van de Sint-Jobstraat (nr. 56), tussen de Trapstraat en de Oranjestraat.

Deze standaardmolen werd opgetrokken voor 1698.

We zien hem aangeduid op de kaart van Jan Van Lyere (1698), het plan van de verkaveling van het fort Pereira (1746), de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een standaardmolen, het album van De Rijck (1812) en in de Atlas der Buurtwegen (1840).

Eigenaar-molenaar Adries Segers verklaarde in 1794 dat hij maalde voor de stad (en dus niet voor de Franse republiek).

Eigenaars:
- 1698, eigenaar: Isabella Celis.
- 1706: 1/2 aan Christiaan Celis et usor; de molen werd belast ten voordele van Isabella Celis, voor "de "begijnelijken titel"; de andere helft toegeschreven aan Peeter Aenraets (bij verklaring van Joannes Baptista Aenraets op 17 maart 1733)
- 01.04.1733: de helft van Christiaan Celis ging naar Hendrik Celis
- 12.07.1753: de helft van Hendrik Celis ging naar Philippus Van Laecken bij transport van Franciscus Jos. Janssens.
- 25.04.1772: Peeter Aenraets transporteerde zijn helft aan Cornelis Mertens
- juni 1772: Joos Franciscus Van Laeken
- 06.07.1774: 1/2 door Philippus Van Laecken aan Joos Franciscus Van Laecken, bij verklaring van Egidius Eeckelaers
- 1786, eigenaar: Andries Segers.
- 1812, eigenaar: de kinderen Maria en Josina van Egidius Segers
- 1836, erfenis: a) Segers Maria, te Borgerhout en b) Segers Josina, te Borgerhout
- 28.08.1840, erfenis: Segers Maria Isabella (en consoorten), winkelierster te Antwerpen (ovelrijden van Josina Segers)
- 06.12.1845, erfenis: Segers Cornelius (Corneel, Cornelis), molenaar te Antwerpen (overlijden van Maria Isabella Segers)

De standaardmolen werd in 1848 gesloopt.

Lieven DENEWET & Georges KOCKELBERG

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Antwerpen, Privelegekamer, nr. 116. Atlas met kadastrale plattegrionden van de Antwerpse 'stadsbuitenijen' opgesteld door landmeter J.C. Van Lyere in 1698. [fac-similés met vergelijking: Prims-Dierckx, Antw. 1933].

Werken
Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986.
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 10.
G.K. Kockelberg, "Molens der Vlaamse Steden. Antwerpen", Kinrooi, Ons Molenheem, 1994.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009, p. 13.