Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aalst, Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Oliemolen Mertens
Ligging
Walstraat
9300 Aalst
einde van de straat
aan de Hoge Vesten
Blekerijvest
Molendries
kadasterpercelen A700 en 701
Vlaanderen - Oost-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1417 / voor 1830
Verdwenen
1864, stoommolen / 1874, weverij / 1876 - 27 dec., brand / 1877 sloop
Type
Onderslag watermolen
Functie
Oliemolen
Database nummer
4439

Beschrijving / geschiedenis

Op het einde van de Walstraat aan de Hoge Vesten stond een watermolen.
Aanvankelijk was er één oliemolen die voor 1417 werd opgetrokken op het kadasterperceel A700.

Voor 1830 werd aan de overzijde van de waterloop (op perceel A701) een ander molengebouw opgetrokken, zodat een dubbelmolen ontstond. Deze molenvleugel was eveneens ingericht als oliemolen, maar werd in 1864 - net als de andere molen - omgevormd tot graanmolen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1833, eigenaar: Soetens Pieter Jacob, olieslager te Aalst (gebouw op A701)
- voor 1834, eigenaar: Meganck Joanna, olieslaagster te Aalst (gebouw op A700)
- 28.06.1833, verkoop: Liénaert Camille Auguste Jacques Eugène, te Aalst (notaris Evit)(gebouw op A701)
- 30.09.1833, verkoop: D'Hondt-Beraet Pierre-Jean, olieslager te Aalst (notaris Evit)(gebouw op A701)
- ca. 1835, eigenaar: Bogaert Louis Joseph te Aalst (gebouw op A700)
- 15.07.1836, verkoop: D'Hondt-Beraet Pierre-Jean, olieslager te Aalst (notaris Vanderheyden)(gebouw op A700)
- ca. 1840, erfenis: de weduwe (overlijden van Pierre-Jean D'Hondt)(beide molengebouwen)
- 12.08.1847, verkoop: Mertens Francis, molenaar en kolenhandelaar te Aalst (notaris Van der Looy)
- 1874, verkoop: Liebaut Camille

François Mertens kreeg op 20 november 1852 de toestemming van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlanderen voor de plaatsing van een stoommachine (in het gebouw op A701). Er werd evenwel ook nog met waterkracht gemalen.

De twee molengebouwen gingen in 1874 over naar Camille Liebaut die er aanstonds verbouwingen liet uitvoeren. Hij diende een aanvraag in voor een vergroting van de vensters,
Op 6 oktober 1874 richtte Camille Liebaut de "Société Liebaut et Cie" op, als een weverij van lijnwaad en de verkoop en aankoop alsook de handel in garens.

Slechts twee jaar later, op 27 december 1876, brandde de weverij volledig af. Begin 1877 werden de restanten van de gebouwen en de aanpalende grond door de stad aangekocht.
De restanten werden afgebroken, de gronden geëffend en de aldus vrijgekomen plaats werd in verscheidene loten verdeeld en als bouwgrond verkocht.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Ghysens Jos, "Geschiedenis der straten van Aalst", Aalst, Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1986.
Holemans Herman, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996, p. 18-19
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
Van Overstraeten Jozef, "Molens te Aalst en Aalter", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 72-74.
http:// aalstwaarisdetijd.forumup.be