Molenzorg
navigatie Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands), Antwerpen

Bookmolen

Larendries
2890 Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) toon op kaart
voor 1570
na 1678
Binnenrosmolen

Beschrijving / geschiedenis

Volgens het 20ste cohierpenning  van Sint-Amands uit 1570 had Jan Zeghers de oude in eigendom: een hofstede op het einde van de Larendries, een dachwant en vijftig roeden land. Het werd jaarlijks belast op 22 schellingen, 9 groten. Hij bezat tevens een schuur met een bokmolen, west aan de voorschreven dries, groot een dagwant en 26 roeden land, jaarlijks belast op 17 schellingen en 9 groten.

In 1678, bij de verkaveling van Maria Van Hemelrijck weduwe van Jan Boeykens, behoorde er een hofstede met een bookmolen aan de Larendries tot de bezittingen.

Een bookmolen was een installatie om vlas te bewerken. De molen werd in beweging gebracht door een paard of een os. Na het boken (beuken) volgde dan het zwingelen. Deze molens bestonden uit een centrale verticale as, waarrond een horizontale draaiboom in beweging werd gebracht door een paard of een os.Op deze draaiboom was een grote lopende molensteen bevestigd, die in een cirkel over de vlasstengels reed, welke haaks op de stenen vloer werden uitgespreid. Door het grote gewicht van deze steen werden de vlasstengels verpletterd, maar bleven de vlasvezels ongeschonden.

Marc PEELMAN & Lieven DENEWET

Archieven
Stadsarchief Gent, Kohieren XXste penning, jaar 1571, Sint-Amands, bundel nr. 63/262
Universiteit Gent, microfilm MF 335, doos nr. 128 (penningkohieren Sint-Amands)

Studies
Marc Peelman, "De molens te Sint-Amands", in: "Klein-Brabants Molenboek". Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, 44e jg., 2009, p. 221-232.
A.J. Hallez, Bijdragen tot de Geschiedenis van Sint-Amands-op-Schelde, Sint-Amands, 1937.
Y. Hertsens, Geschiedenis van Sint-Amands,St.-Amands, 1987.
Stanny Van Grasdorff, "De 20ste cohierpenning te Sint-Amands in 1570/1571", uitgave in eigen beheer.

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zondag 6 oktober 2019
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Bookmolen</p>, Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens