Molenzorg
navigatie Denderwindeke (Ninove), Oost-Vlaanderen

Lietersbergmolen

Rozelaarstraat 12
9400 Denderwindeke (Ninove)

westzijde
ten N v.d. kruising met Lietersberg
gehucht Linkebeek
800 m Z van de kerk
kadasterperceel C1588

toon op kaart
1807
1920, sloop
Staakmolen
Korenmolen

Beschrijving / geschiedenis

De Lietersbergmolen (genoemd naar de lokatie) was een houten korenwindmolen aan de westzijde van de Rozelaarstraat (nr. 12), ten noorden van de kruising met de weg Lietersberg, in het gehucht Linkebeek, op 800 meter ten zuiden van de kerk van Denderwindeke.

De molen maakte in 1811 deel uit van één de drie windmolens van Denderwindeke. Uit het proces-verbaal van afpaling van deze gemeente in 1811: "il existe 3 moulins à vent et un à eau. L'expert n'a pas pu s'en procurer les baux, il estime qu'en raison de leur grandeur et de leur situation, ils doivent être divisés en deux classes. La première classe donne un produit brut de f. 400, 1/3 déduit, reste en produit net de f. 266. La deuxième classe donne un produit net de f. 300, 1/3 déduit, reste un produit net de f. 200."

Maria Catharina van Langenhaeke uit Denderwindeke verkocht de molen op 27 oktober 1816 aan Catharina d'Hauwer (Dehauwer), weduwe van Egidius d'Hauwer (akte notaris Jacobus Victorianus Slingemeyer, Denderwindeke). Catharina d'Hauwer verkocht, als "pagteresse" te Denderwindeke, op 17 september 1824 aan Jan Baptist Tahon, landbouwer te Herfelingen, een korenwindmolen met de "berg" te Denderwindeke op "den Klijnen Litersberg", groot 44 roeden 65 ellen, zuid de "grote baan", samen met de draaiende werken die 1400 frank kostten. De molen zelf kostte 700 frank, dus samen: 2100 frank.

We zien de molen, zonder benaming, aangeduid op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1855).

Eigenaars
- tot 27.10.1816: van Langenhaeke Maria Cathina, Denderwindeke
- 27.10.1816, verkoop: d'Hauwer Catharina, weduwe van d'Hauwer Egidius (notaris Jacobus Victorianus Slingemeyer, Denderwindeke)
- 17 september 1824, verkoop: Tahon Jan-Baptist, molenaar-landbouwer te Denderwindeke (notaris Petrus Franciscus de Buysscher, Ninove)
- 12.10.1834, erfenis: de weduwe (overlijden van Jan-Baptist Tahon)
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden van de weduwe van Jan-Baptist Tahon)
- 03.03.1869, verkoop: Sluys-Cooreman (elders Suys) Jan-Baptist, landbouwer en later molenaar te Denderwindeke (notaris Van Ham)
- 31.05.1886, erfenis: en de kinderen (overlijden van de echtgenote Cooreman)
- 22.03.1900, verkoop: Bert-Lievens Frans, molenaar te Denderwindeke (notaris Van Impe)
- 04.02.1902, erfenis: en de kinderen (overlijden van de echtgenote Lievens)

In 1920 volgde de afbraak.

Georges SOUFFREAU, Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

Denderwindeke – verkoop van de houten windmolen op de Lieterberg – 30 april 1806

Georges Souffreau  

RaG- Notariaat Egidius Martinus Roosens (Denderwindeke) NOT307 (2) minuut nrs 34, 35 en 42 

(F: RAGM 24 jan 2017 9133-9144) 

Uittreksels: 

(Frans) Verkoop van een water- en een windmolen te Denderwindeke 

Verzoek van Jan Baptist van der Noot (Brussel) (en voor zijn moeder Maria Catharina de Moor weduwe Ferdinand van der Noot de Vreckem) eigenaars volgens verkoop door Nicolas van der Noot (haar zoon) voor notaris Stinglamber? te Brussel op 6 brumaire jaar 14 of 28 oktober 1805). Item toegestaan door de vijf zusters en door Eleonora van der Noot x advokaat Drugman). 

Openbare verkoop in drie keer met als eerste 23 en als laatste 30 april 1806. 

Een watermolen en een windmolen te Denderwindeke (maar niet de draaiende werken, die afzonderlijk zijn te betalen na prijzij) en met al de kosten. In gebruik op 1 mei 1810 mits de pachter te betalen. Het pachtcontract begon op 1 mei 1806 en loopt tot 1 mei 1810. De koper van de watermolen heeft geen recht op er naast liggende vijver. 

Eerste koop: een windmolen met 42 a 78 ca (130 roeden 13 voeten) te Denderwindeke op de Kleine Lieterberg, oost de straat, west de weg. 

Jan Mertens, landbouwer te Denderwindeke biedt op 16 april 1806 8.744 fr 66 ct. 

Op 23 april 1806 heeft zich niemand aangeboden. 

Tweede koop: een watermolen met huis en tuin en twee aangelegen weiden, noord de straat en vijver, groot 164 a 92 ca en nog een stuk land te Denderwindeke op het Hautevelt, groot 31 aren. 

Jan Mertens, landbouwer te Denderwindeke biedt 6.167 fr 80 ct op 16 april 1806. 

Op 23 april 1806 biedt zich niemand aan. 

Op 30 april 1806 te Denderwindeke in de herberg De Aerschot: 

Jan Mertens, landbouwer te Denderwindeke bood 14.912 fr 46 ct voor de twee kopen.
Jan Cosijns en compagnie, landbouwer te Meerbeke, biedt 14.932 fr 46 ct. Hij verhoogt met 40 fr tot 14.972 fr 46 ct 

(handtekeningen F: 9144)

Archieven
Rijksarchief Gent, Notariaat Jacobus Victorinus Slingeneijer (Denderwindeke), NOT314 (7) minuut 333, verkoopsakte 27 oktober 1816.
Rijksarchief Gent, Notariaat Petrus Franciscus de Buysscher (Ninove), verkoopsakte 17 september 1824.

Werken
De Meyer Andre, De Ville Bart, Herremans Clement, Vande Winkel Georges & Vande Winkel Roel & Van Waeijenberge Frederic, "Denderwindeke in beeld : twee eeuwen dorpsgeschiedenis 1796-1996", Denderwindeke, Davidsfonds Denderwindeke, 1997, 365 p., ill. (met een 10-tal pagina's over de Winnikse molens).
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-E", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 1998.

Petronilla Derdelincx, weduwe van Maximiliaan d'Hauwer

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: dinsdag 1 oktober 2019
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Lietersbergmolen</p>, Denderwindeke (Ninove)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens