Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aalbeke (Kortrijk), Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Malgrétoutmolen, Cornelismolen, Molen Gheysens
Ligging
Malgr?toutstraat 35
8511 Aalbeke (Kortrijk)
oostzijde
op de Sterreberg
1,3 km Z v.d. kerk
kadasterperceel B718
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
1752
Verdwenen
1901, sloop
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
5452

Beschrijving / geschiedenis

De Malgrétoutmolen (naar het gehucht Malgrétout), Conelismolen of Gheysensmolen (naar de uitbater) was een houten graanwindmolen op de Sterreberg, aan de oostzijde van de Malgrétoutstraat (nr. 35), op 1,3 km ten zuiden van de kerk van Aalbeke.

De staakmolen werd in 1752 opgericht, mits een octrooi van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia. Er was veel verzet gerezen vanwege de dorpsheer van Aalbeke, eigenaar van de (nog bestaande) Hoogmolen.

We zien hem nog niet aangeduid op de Villaretkaart (1745-1748), maar wel op de:
- Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen en met de benaming "Cornelis Molen"
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als "M(oul)in du Malgré tout"
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Gheysens-Lobelle Jan Constant, molenaar te Aalbeke
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Jan Gheyssens)
- 07.04.1870, deling: de weduwe (voor 1/2) en kinderen (samen voor 1/2) (de kinderen: a) Gheysens Ursula, huishoudster te Aalbeke, b) Gheysens Constantin, bakker te Aalbeke, c) Gheysens Amelia, huishoudster te Aalbeke, d) Gheysens Leander, bakker te Aalbeke en e) Gheysens Frederik, molenaar te Aalbeke (notaris Vansteenhuize)
- 07.12.1880, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe van Jan Gheyssens)
- 19.11.1900, verkoop: a) Gheysens Frederik, bakker te Aalbeke, b) Gheysens Ursula, huishoudster te Aalbeke en c) Gheysens Amelie, huishoudster te Aalbeke (notaris Van Steenhuyse)

De staakmolen werd in 1901 gesloopt.

Lieven DENEWET & Heman HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiële Raad (oprichtingsbundel 1751-1752)
- Villaretkaart (1745-1748)
- Ferrariskaart (ca. 1775) 
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) 
- Topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) 
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855).

Werken
Pierre Mattelaer, "De molens van Zuid-West-Vlaanderen", in: De Leiegouw, XXI, 1979, p. 31-64.
M. Vandenberghe & J. Maes, "De molens van Aalbeke", in: De Belgische Molenaar, LV, 1960, p. 284 en LVIII, 1963, p. 317.
A.B., "Le coin du folklore: les moulins d'Aelbeke", in: Nord Eclair, 18 juni 1966.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (69).
J. Pollet, "Aalbeke. Toponymische studie", Kortrijk, 1940.
P. Mattelaer, "De Molens van Aalbeke", in: Ons Molenheem", Opwijk, jg. 31, 2006, nr. 3, juli-september, p. 58-60, ill.
Filip Santy, "Aalbeke, Landelijk leven en Hoevengids Groot-Kortrijk" deel 7, Tielt 1995.
Filip Santy & Marcel Castel, "De molens van Aalbeke", in: De Leiegouw, 1997, 3-4, p. 371.
Goeminne Luc, "Verzet tegen de bouw van een tweede windmolen in Aalbeke in 1751", in: De Leiegouw, 1997, 39, 2, p. 187 e.v.