Molenechos's Homepage Molenechos.org

Bazel (Kruibeke), Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Windmolen op de Vuurkouter
Ligging
Steengelegen
9150 Bazel (Kruibeke)
Vuurkouter / Vuurcauter
thans gemeente Steendorp
kadasterperceel C874 (Bazel)
Vlaanderen - Oost-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1775 (hout) / kort voor 1796 (steen)
Verdwenen
1847
Type
Staakmolen, later stenen windmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
5465

Beschrijving / geschiedenis

Deze windmolen stond ten westen van de huidige Gelaagstraat, ten noorden van de Schelde, op de Steengelegen. Sinds 1881 ging dit perceel mee over naar het grondgebied van de nieuw opgerichte gemeente Steendorp.
We zien hem afgebeeld op de Ferrariskaart van ca. 1775 met een bruin symbool (= houten windmolen). Kort voor 1796 werd hij herbouwd als een stenen korenmolen met drie steenkoppels.

Op maandag 28 november 1796 werd in de herberg den Turk  in Rupelmonde openbaar verpacht : een nieuw opgemaakte stenen windmolen, om alle soorten graan te malen, voorzien van drie koppels stenen. De molen staat binnen Bazel in het Land van Waas op de Vuurkouter achter de steengelagen. Vooraleer de huurder over de molen kan beschikken, dient eerst de prijzij betaald te worden.

 Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vilain XIIII-de Feltz Philippe Louis Marie Ghislain, burgemeester te Bazel
- 18.10.1842, verkoop: (van de grond) a) Van Cannaert Regine Félicité en b) d'Hanens-Van der Steen van de Putte Eugène Charles, rentenier te Sint-Joost-ten-Node (de cijnspachter is Vilain XIIII, graaf te Bazel (notaris Germany)
- 0.04.1843, testament: (van de grond) a) Verhagen Marie Nicolas, eigenaar te Nieuwkerken-Waas en b) Vanderstegen-De Putte, gravin te Sint-Joost-ten-Node (notaris Van Acker)

De windmolen verdween reeds in 1847.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Gazette van Gend, 21 n ovember 1796, of 1 frimaire jaar V.
Maris A., Bazel in Waas, land, volk en kerk, 1976.
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.