Molenzorg
navigatie Bever, Vlaams-Brabant
Foto van <p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>, Bever, Foto: Donald Vandenbulcke, 09.03.2010 | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, 09.03.2010

Molen Denutte
Bosmolen
Beverbosmolen

Burght
1547 Bever

oostzijde
Beverbos
gehucht Bloemendael
1,3 km NW v.d. kerk
kadasterperceel A303

50.720081, 3.923530 (Google Maps)
Privaat
1828 / 1835
Stenen grondzeiler
Korenmolen
Brede romp
Had stalen roeden, verwijderd in 1926
Drie steenkoppels (diameter 1,50; 1,70; 1,90 m), verwijderd
Zwaar gehavende romp
---,
Niet beschermd, wel vastgesteld als bouwkundig erfgoed op 11.12.2014
Geen
Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Denutte, Bosmolen of Beverbosmolen is een stenen graanwindmolen, type grondzeiler, gelegen op het uiteinde van een dreef naar de boerderij, aan de oostzijde van Burght, gehucht Bloemendael, op 1,3 kilometer ten noordwesten van de kerk van Bever. De molen staat op het hoogste punt van de streek, tegenover de motte van een oude burcht van de plaatselijke heren, maar op enige afstand.

De molen werd in 1828 gebouwd op een ontbost gedeelte van het Beverbos, in opdracht van baron Eustache-Joseph-Marie de Blondel de Viane, Beauregard, Bever enz., kamerheer van koning Willem I.
Op de rompmuur bevond zich een steen met inscriptie en wapenschild: "Dezen windmolen is gebouwd in het jaar 1828, door den hoog welgeboren edelen heer de baron Eus: Js: Ma: de Blondel etc etc kamerheer van ZM den Koning der Nederlanden, lid van het ridderschap van Oost-Vlaanderen".
In 1832 werd de steen weggenomen toen er in Geraardsbergen een detachement Franse soldaten verbleef, op weg naar de citadel van Antwerpen om de Hollanders te verdrijven. De steen bevindt zich nog steeds in het kasteel van Viane.

Ten tijde van de opmaak van de Ferrariskaart (ca. 1775) was het gebied nog bebost. We zien de molen getekend, met een rond teken, op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842) met de benaming "Moulin Du Bois", op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als "Moulin du Bois" en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) als "Moulin à vent".

Molenaars:
- Weverbergh C.
- Drouot familie
- Driscart Jacques
- Drouot O.

Eigenaars:
- 1828, opbouw: de Blondel baron Eustache-Joseph-Marie, eigenaar te Viane
- 27.10.1850, deling: de Blondel gravin Léonie Clothilde Alexandrine, echtgenote Steenhault de Waerbeke baron Ernest Augustin Alexandre, eigenaar te Vollezele (onderhandse akte)
- 11.07.1887, deling: de Beughem-de Steenhault de Waerbeke Henri Jospeh Ghislain, de weduwe, te Lippelo (notaris Wielant)
- 17.09.1903, verkoop: Vanderpijpen-Debilde Dominique, landbouwer te Bever (notaris Jaznssens)
- 02.11.1917, verkoop: a) Denutte Theophiel, landbouwer te Bever en b) Denutte Marie Clémence Gabriëlle, landbouwster te Bever (notaris Chevalier)
- 19.08.1926, verkoop: Sermant-Dreuot Julien, molenaar te Tollembeek (notaris Crocte)
- 24.05.1929, verkoop: Deleye Jules, landbouwer te Bever (notaris De Turck)
- 22.11.1937, verkoop: Denutte-Vandenborre Theophiel, molenaar te Bever (notaris De Turck - moulin désaffecté)
- 01.01.1964, erfenis: a) Denutte-Vandenborre Theophiel, de weduwe (voor vruchtgebruk), b) Sirjacobs-Lefebure Maurice (voor naakte eigendom), werkman te Galmaarden en c) Goossens-Slagmolen Godfried, de weduwe (voor naakte eigendom), zonder beroep te Boortmeerbeek (overlijden van Theophiel Denutte)
- 27.10.1965, verkoop: Goossens-Slagmolen Godfried, de weduwe, zonder beroep te Borotmeerbeek (notaris Van Holen)
- 04.11.1971, verkoop: Dezinel-Demoulin Paul Albert, ingenieur te Ukkel (notaris Regout)

In 1835 brandde de molen uit en werd heropgebouwd.

In 1903 wist landbouwer Dominique Vanderpijpen de molen aan te kopen van barones de Steenhault. Zijn zoon Oscar bediende de molen.

Julien Sermant, die de molen in 1926 aankocht, kocht een dieselmotor aan om de molenstenen aan te drijven. Hij maakte geen gebruik meer van de windkracht: het wiekenkruis werd weggenomen. In "De Belgische Molenaar" van 3 juli 1926 adverteerde molenaar Theophile Denutte dat de ijzeren askop, de as, de stalen roeden en drie steenkoppls (een koppel Engelse stenen van 1,50 m, twee koppels Franse stenen van 1,70 m en 1,90 m) te koop werden aangeboden. In 1927 werd het gevlucht verwijderd en werden de molenstenen door een benzinemotor aangedreven.

Heden rest nog een zwaar gehavende bakstenen romp.
De folkloregroep "de Makrallen" vindt het nog steeds een uitstekende site voor allerlei opvoeringen.

De romp is niet beschermd, maar werd op 11 december 2014 vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Le moulin à vent de Denut fut bâti en 1828 sur ordre du baron Eustache-Joseph-Marie de Blondel de Viane. Sur le cormps du bâtiment se trouvait une pierre avec une inscription et un blason:
"De Dezen windmolen is gebouwd in het jaar 1828, door den hoog welgeboren edelen heer de baron Eus: Js: Ma: de Blondel etc etc kamerheer van ZM den Koning der Nederlanden, lid van het ridderschap van Oost-Vlaanderen". (Ce moulin ) vent est bâti en l'année 1828, par le Sieur Baron Eus: Jos/ Ma: de Blondel etc etc. Chambellan de S.M. le Roi des Pays-Bas, membre de la Chevalerie de Flandre Orientale).
Cette pierre fut enlevée en 1832 lorqu'un détachement de soldats français résidait à grammont, en route vers le citadelle d'Anvers pour chasser les Holalndais. La pierre se trouve encore toujours dans le châteua de Viane.
Le moulin a brûlé en 1835 et a été reconstruit. En 1927 la croix des ailes du moulin fut enlevée et les meules furent actionnées par un moteur à essence.
Le groupe folklorique "de Makrallen" (les Macralles) estime que c'est encore toujours un excellent endroit pour toutes sortes de spectacles.

Aanvullende informatie

Advertentie in De Belgische Molenaar, XXI, 1926, 27 (3 juli), p. 2.
Uit ter hand te koop.
Om te draaien of af te breken, ijzeren kop, as, twee paar stalen molenroeden, vang. Schoonen steenen windmolen, extra schoone wind; een koppel.
Engelsche steenen van 1.50 m.; twee koppel Fransche steenen, waarvan 1 koppel 1.70 m en 1 koppel 1.90 m.; zeilkleeren; kuischmolen en builmolen, 4 m. lang op 2,36 m. dik, gansch nieuw, bij Theophile Denutte, maalder te Bever, bij Bassily, Prov. Henegouwen.

Uitgegeven bron
"De Belgische Molenaar", XXI, 1926, 27 (3 juli), p. 2 (advertantie).

Werken
Bernard Roobaert, "Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen", Molenecho's, XXIV, 1996, nr. 3-4, p. 116-180 (121);
B. Roobaert, "Een overzicht van de molens van het Oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen", in: "Het oude Land van Edingen en Omliggende, Herne, jg. XXI, 1993, nr. 2, p. 97-133, ill.
D. Delvin, "Notice historique sur les moulins à vent de la commune de Biévène", Mons, 1879;
D. Delvin, "Historise de la Commune de Biévène", Mons, 1909²;
J. Dewert, "Les Moulins du Hainaut, III. Canton de Lessines,", Brussel, 1938, p. 324-325; overgenomen in: J. Dewert, "Les moulins du Hainaut. V. Arrondissement de Tournai", Zulte, 1981, p. 54-58.
Molen Magazine, I, 2002, nr. 2, p. 3;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991, p. 22;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
C. De Maegd  & S. Van Aerschot, "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde", Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent, 1975, p. 61.
"Bever in beeld", Herne, 1981, p. 15.
Werner Godfroid & Thierry Van Vreckem, "'De kleine geheimen van Bever'", Meerbeke, 2010, p. 22-23.

Overige foto's

transparant

<p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem

<p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>

Foto: Jean-Pierre Bek´┐Ż, okt. 2011

<p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 09.03.2010

<p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 21.07.2009

<p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 21.07.2009


Laatst bijgewerkt: zondag 25 maart 2018
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Molen Denutte<br />Bosmolen<br />Beverbosmolen</p>, Beverhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens