Molenzorg
navigatie Tollembeek (Galmaarden), Vlaams-Brabant
Foto van <p>Heetveldemolen<br />Windmolen van Heetvelde<br />Molen Durant</p>, Tollembeek (Galmaarden), Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Verzameling Ons Molenheem

Heetveldemolen
Windmolen van Heetvelde
Molen Durant

Molenveldbaan 4
1570 Tollembeek (Galmaarden)

noordwestzijde
Heetvelde
2,4 km NW v.d. kerk
kadasterperceel A82

toon op kaart
ca. 1792
1928, sloop
Staakmolen
Korenmolen

Beschrijving / geschiedenis

De Windmolen van Heetvelde was een houten korenwindmolen op de noordwestzijde van de Molenveldbaan (nr. 4), op Heetvelde, op 2,4 km ten noordwesten van de kerk van Tollembeek. Deze plek wordt ook Heetveld genoemd en ligt ongeveer 800 meter van de kasteelhoeve Heetvelde. (Molenveld wordt soms ook klein Hollebeek genoemd). De windmolen mag niet verward worden met de nog bestaande watermolen "Heetveldemolen".

De standaardmolen werd rond 1792 opgericht door Marie-Angéline du Pont, dochter van de laatste heer van Heetvelde en weduwe van Henri-Joseph Herpignie. In 1801 werd hij uitgebaat door Judocus Orinx.

Naamsvermeldingen: Atlas der Buurtwegen (ca. 1841): "Heetveld Molen"; kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855): "Eetveldmolen".

Opeenvolgende eigenaars:
- ca. 1792, oprichting: du Pont Marie-Angéline, dochter van de laatste heer van Heetveld en weduwe van Herpignie Henri-Joseph
- rond 1801, uitbater: Orinx Judocus, molenaar
- voor 1834, eigenaar: Nechelput Paulus, burgemeester te Tollembeek en gehuwd met gehuwd met Catharina Herpigny. Paulus Nechelput sterft kinderloos. De erfgenaam werd zijn nicht Catherine Seghers.
- later, mutatie: a) Fransman-Vranckx Francis, geneesheer te Ninove en b) Bequet-Herpigny Thomas Joseph, eigenaar te Namen
- 16.09.1855, verkoop: Lumen Petrus Jos, landbouwer te Tollembeek (notaris Van den Houten)
- 19.04.1871, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Petrus Lumen)
- 14.01.1875, gfit: Simmelion-Lumen Carolus Ludovicus, molenaar te Herfelinen (notaris Wielant)
- 05.10.1892, gift: Simmellion-Vandenneucker Amedée, molenaar te Tollembeek (notaris Deleener)
- 02.09.1919, afstand: Simmillion Leocardie Philomena, zonder beroep te Tollembeek (notaris Ectors)
- 19.09.1921, erfenis: a) Durant-Simmillion Amedeus, landbouwer te Tollembeek en b) Durant Leopold, zonder beroep te Tollembeek

De standaardmolen was voorzien van een buik op de windweeg voor de plaatsing van een derde steenkoppel.

De windmolen werd in 1928 afgebroken. Eigenaar Amedee Durant liet een bijgebouw optrekken aan de rechterkant van het toenmalig woonhuis waarin een nieuwe molen werd ingericht met drie steenkoppels. Een deel van de inrichting was afkomstig van de gesloopte windmolen. De maalderij werd aangedreven door een gasmotor. Rond 1940 werd het elektriciteitsnet doorgetrokken en kon overgeschakeld worden op een elektromotor.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Hubert De Weerdt & Luc Cromphout, "De molens van Galmaarden", Londerzeel, 2017.
Bernard Roobaert, "Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen", Molenecho's, XXIV, 1996, nr. 3-4, p. 116-180 (160).
Maurits Peremans, "Thollembeek. Landkunde, Geschiedenis. Volkskunde", Brussel, 1926, p. 31.
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 3: arrondissement Halle-Vilvoorde (M-Z)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1992, p. 64-65.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
B. Roobaert, "Een overzicht van de molens van het Oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen", in: "Het oude Land van Edingen en Omliggende, Herne, jg. XXI, 1993, nr. 2, p. 97-133, ill.
Y. Decoster, "Neringdoenden en handelaars te Tollembeek in de 19e eeuw", in: Bij ons in Tollembeek, dl. 6 (2e uitg.), 1995, p. 9-26.
R. Goffin, "Notice sur les familles Pennant et du Pont d'Heetveld", L'Intermédiaire des Généalogistesq, n° 72 (nov. 1957), p. 11.

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: dinsdag 6 februari 2018
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Heetveldemolen<br />Windmolen van Heetvelde<br />Molen Durant</p>, Tollembeek (Galmaarden)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens