Molenzorg
navigatie Waarmaarde (Avelgem), West-Vlaanderen
Naam

Molen van Waarmaarde
Molen Moerman
Molen Van Eeckhout

Ligging Oudenaardsesteenweg 363
8581 Waarmaarde (Avelgem)

Meulecauter, Molenhoek
1,1 km W v.d. kerk
kadasterperceel  A264

toon op kaart
Gebouwd voor 1775 / 1876
Verdwenen 1876 / 1910, sloop
Type Staakmolen
Functie Korenmolen, later ook oliemolen
<p>Molen van Waarmaarde<br />Molen Moerman<br />Molen Van Eeckhout</p>

  

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Waarmaarde (molen Moerman / molen Van Eeckhout) was oorsproneklijk een tweezolder-staakmolen, ingericht als korenmolen. Hij stond op een hoge wal.

Hij staat afgebeeld op de Ferrariskaart van ca. 1775.

In het Ancien Regime behoorde de molen toe aan de opeenvolgende heren van Waarmaarde. In 1789 was dat de hertog van Ursel. Zo verhuurde hij in 1789 zijn molens van Otegem en Waarmaarde voor 6 of 9 jaar.

In 1876 werd de houten molenkast op een stenen onderbouw geplaatst, zodat een dubbele functie ontstond: graan- en oliemolen. Een kadasterstuk uit oktober 1876 beschrijft: "windmolen van onder in kareelsteen gebouwd, inhoudende een koppel regtstaande steenen dienende tot het breeken van raapkoeken; van boven in hout, inhoudende twee koppels steenen voor het malen van graan, alles in goeden staat en wel gelegen".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vandenboer Pieter Frans, de erfgenamen; de huurder is Ysenbaert Jacob
- 1836, eigenaar: a) Vergauwen Jan Joseph, rentenier te Gent en b) Vergauwen Franciscus, rentenier te Gent
- 06.08.1839, deling: Vergauwen Jan Joseph en kinderen, rentenier te Gent (notaris Deschietere)
- 11.04.1846, deling: Vergauwen Jan Joseph, eigenaar te Gent (notaris Facon)
- 29.03.1881, erfenis: Delebecque Raimond Maria Joseph Ghislain en consoorten (overlijden van Jan Joseph Vergauwen)
- 19.02.1882, deling: a) Delebecque Raimond Marie Joseph, eigenaar te Gent, b) Delebecque Georges Jules Marie Joseph, eigenaar te Gent en c) Desmet-Delebecque Emile Auguste, eigenaar te Gent (notaris Nève - het deel van Vergauwen Octave en consoorten)
- 26.10.1891, deling: Delebecque-Darras Georges Jules Marie Jozef, eigenaar te Gent (notaris Nève - windmolen)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Georges Delebecque)

In een nummer van het vakblad de Belgische Molenaar uit 1910 werden de afgebroken materialen van de staakmolen te koop aangeboden.

Er werd verder gemalen met een motormaalderij die in de schuur bij het oude molenhuis werd ingericht. In het gerenoveerde maalderijgebouw is nu Tuincentrum De Molen-Wannyn (Oudenaardsesteenweg 363) gevestigd.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Gedrukte bronnen
Gazette van Gend, 6 juli 1789 (aankondiging verpachting)
De Belgische Molenaar, 1910 (verkoop afbraakmateriaal)

Werken
Martyn G. (red.), Avelgem en de Schelde: een historische gids, Avelgem, 1999.
Platteau-Vanrenterghem P., Wermarda 1072. Waarmaarde 1976, Waarmaarde, 1976.
Herman Holemans, "West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten V-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2005.
Torie Mulders, De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (61).

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zondag 26 februari 2017
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Molen van Waarmaarde<br />Molen Moerman<br />Molen Van Eeckhout</p>, Waarmaarde (Avelgem)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens