Molenzorg
navigatie Genk-Bokrijk, Limburg
Foto van Standaardmolen van Millegem, Genk-Bokrijk, Foto: (c) Molencentrum, Roosendaal (Nederland) | Database Belgische molens © Foto: (c) Molencentrum, Roosendaal (Nederland)

Standaardmolen van Millegem
Bokrijklaan 1
3600 Genk-Bokrijk
Domein Bokrijk
50.964966, 5.407389 (Google Maps)
Provincie Limburg
1788 / 1955
Staakmolen met halfopen voet
Korenmolen
Verlengde kap boven het luiwerk
Houten pestelroeden
Twee steenkoppels: 1 op de steen- en1 op de maalzolder
Intredend verval, restauratie voorzien
M: monument,
07.09.1996
Geen
31 maart-30 sept., dagelijks behalve maandag, tel. 011 265 300, e-mail: bokrijksales @limburg.be
05135 bis (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Standaardmolen van Millegem is een houten korenwindmolen, die in 1955 werd overgebracht uit het gehucht Millegem bij Mol (prov. Antwerpen). Hij stond er op een metershoge zandberg in het Molse gehucht Millegem, aan de westzijde van het Lindeplein (nr. 19), tussen de Sijsjesstraat in het noorden en de Pater Paulstraat in het zuiden.

De standaardmolen met zijn opvallende dakoverstek aan de staartzijde, werd gebouwd in 1788. 

Hij staat nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775), maar wel op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het grondvlak van een standaardmolen op teerlingen en op de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "M(oul)in de Millegem".

De molen heeft op verschillende plaatsen inscripties die dateren uit de tijd van zijn vroegere standplaats in Mol-Millegem. Op een staakijzer en het balkenwerk staat het jaartal "1788", het bouwjaar. Verder staat ook  ‘P. Vermeerbergen geboren te Balen’, ‘I. Laenen 1853’, ‘1791 M. Van G’, ‘L. LUYCKX 1902’).

Kadastrale beschrijvingen:
- ca. 1817: "Il y a dans la commune de Mol six moulins, dont cinq à vent et un à eau pour moudre grains. Ces six moulins seront divisés en trois classes à raison de leur valeur et de leur situation. La première classe sera composée des moulins à vent situés dans la S(ecti)on du Marché, de Stokt et d'Agterbosch. Ils seront évalués savoir à un revenu brut de f. 710 et net à f. 480".
- ca. 1830: "een standaard molen in hout gebouwd, met eenen omgang en twee paar steenen dewelke niet gelijktijdig kunnen werken, hij is windgunstig gelegen bij het gehucht Milleghem verre van de gemeente gelegen, hij is verhuurd aan Adriaen Ramakers".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Van de Vliet-Daems Franciscus, de weduwe, molenarin te Dessel; pachter-molenaar is Raeymaekers Adriaen
- later, verkoop: Claessens-Van de Vliet Jean Baptiste, de weduwe, zonder beroep te Geel
- 14.12.1872, verkoop: Luyckx-Van Heukelom Pierre Joseph, molenaarsgast te Geel (notaris Verbruggen)
- 24.07.1892, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Pierre Luyckx)
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Van Heukelom van Pierre Luyckx)
- 12.10.1912, verkoop: Luyckx-Raemaekers Jan Franciscus, molenaar te Mol (notaris Smolderen)
- 22.06.1927, verkoop: Van Baelen-Peeters Peter Lodewijk, landbouwer te Mol (notaris Smolderen)
- 30.03.1933, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Peeters)
- 24.02.1947, gift: Van Baelen-Gilis Peter Jozef, moelnaar te Mol (notaris Smolderen)

Op 14 mei 1908 liet molenaar Luyckx een geklinknagelde roede plaatsen van de firma Verhaeghe uit het West-Vlaamse Ruddervoorde: nr. 590, 25,90 m. De achtermolen (blauwe stenen) is afkomstig van de molen van Van de Winkel in Stramproij in Nederlands Limburg (mededeling Jac. Van de Winkel aan Nico Jurgens, Hoorn).

De molen werd in 1954 aangekocht door het provinciebestuur van Limburg en een jaar later overgebracht naar het Openluchtmuseum te Bokrijk. Oorspronkelijk had de molen in het openluchtmuseum één stalen roede en één houten roede. Deze werden later vervangen door twee borstroeden.
De molen heeft een Limburgse indeling: één steenkoppel op de steenzolder en één op de meemzolder (zoals in Overpelt nog het geval is; in Lommel en Leut was dit ook zo).

Het interieur is nog volledig authentiek (zelfs de steenreep is nog aanwezig). Het vangwiel is fraai blauwgrijs geschilderd. De molen werd, zoals op zijn oorspronkelijke standplaats, op een metershoge zandberg geplaatst, maar heeft desondanks last van onvoldoende windvang.

De molen heeft op verschillende plaatsen inscripties die dateren uit de tijd van zijn vroegere standplaats in Mol-Millegem.Op een staakijzer en het balkenwerk staat het jaartal "1788", het vermoedelijke bouwjaar. Verder staat ook  ‘P. Vermeerbergen geboren te Balen’, ‘I. Laenen 1853’, ‘1791 M. Van G’, ‘L. LUYCKX 1902’). 

Onderhoudswerken waren er in 1985 en 1989, beide uitgevoerd door Adriaens Molenbouw uit Weert (NL).

Tijdens een onweer in 2001 brak een houten pestelroede. Adriaens Molenbouw uit Weert bracht twee jaar later een nieuw houten kruis aan. De molen werd voorzien van zeilen en was weer maalvaardig maar draaide weinig. Enkel in de winter draaide hij enkele keren. De museumdirectie vond het draaien in het zomerseizoen te gevaarlijk, omdat de molen op een druk punt staat vlak bij de ingang. Ook staat hij in een boomrijke omgeving.

De molen wordt in 2017-2018 maalvaardig hersteld door Molenbouw Boers & Peusens bvba uit Merelbeke, met o.m. een nieuwe staart, nazicht van het mechanisme en een grondige schilderbeurt, naar een ontwerp van architect Patrick Vanroy uit Meerhout.

Technische gegevens:
De molen heeft een blokvang met binnenvangstok.
Het gevlucht bestaat uit houten borstroeden (fabr. Adriaens, Weert, 2003). De askop is gegoten door Van Aerschot uit Herentals.
De voormolen heeft een bel aan het kaar.
De zakken graan worden geluid met een kammenluiwerk.

Zie ook: Mol, Molen van Millegem

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Rob SIMONS

Aanvullende informatie

Intekendatum: 2003
Molen: Genk-Bokrijk (Limb.), Standerdmolen van Millegem - standaardmolen met halfopen voet
Bouwheer & ontwerper: Provincie Limburg, Het Domein Bokrijk vzw, Genk, architect - technische dienst
Aard van de werken: Verwijderen en plaatsen nieuw pestelgevlucht met eikenhouten roeden
Toewijzing: Adriaens Molenbouw bv, Weert (Ned.). 

Redactie, "3,2 miljoen euro voor restauratie van openluchtmuseum Bokrijk", LImburg Actueel, 20.06.2017.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois kent een premie van 3.285.265,19 euro toe aan de vzw Het domein Bokrijk voor de eerste restauratiefase van het onroerend erfgoed. In deze fase worden verschillende monumenten gerestaureerd, zoals twee windmolens, de kerk van Erpekom en enkele hoeves. "Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die de vzw Het domein Bokrijk in 2016 sloot met de Vlaamse overheid voor de restauratie van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum", aldus minister-president Bourgeois. "5 restauratiefasen, gespreid over evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van 14,5 miljoen euro."

In 2017 wordt een eerste erfgoedpremie van 3,2 miljoen euro toegekend voor de restauratie van verschillende monumenten in het museum. De windmolen uit Schulen en de windmolen uit Mol-Millegem worden gerestaureerd, net als de kerk van Erpekom. In de kerk zullen na de restauratie historisch waardevolle gepolychromeerde beelden tentoongesteld worden voor de bezoekers.

De Breughelhoeve uit Vorselaar, de schuur uit Mol-Sluis, de langgevelhoeve uit Heist-op-den-Berg, de schans (verdedigbaar omwald terrein) met woning uit Beverlo, de schuur uit Zuienkerke en het erf Poperinge-Abele worden gerestaureerd. Tijdens de restauratie van deze monumenten is er speciale aandacht voor de brandveiligheid. Omdat het Openluchtmuseum erkend is als 'Open Erfgoed', wordt de toegankelijkheid van de monumenten niet uit het oog verloren.

Het Provinciaal Domein van Bokrijk is in 1947 als landschap beschermd, in 1996 volgde een bescherming van het Openluchtmuseum als monument, omdat het een unieke verzameling herbergt van gebouwen, afkomstig uit verschillende regio's van Vlaanderen. Deze zijn gegroepeerd volgens drie landschapstypes: heidelandschap (Kempen), heuvellandschap (Haspengouw en Brabant) en laagland (Oost- en West-Vlaanderen).

Het museum herbergt 74 erfgehelen met in totaal 132 waardevolle onroerende objecten (waaronder meer dan 109 gebouwen). In juni 2016 is een monumentenbeheersplan 2016-2036 voor het museum goedgekeurd, waarin een beheersvisie voor het patrimonium voor de komende twintig jaar is uitgetekend.

---------------------

Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en bijhorend alaam, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Dankzij deze indrukwekkende verzameling representatief onroerend erfgoed van 120 historische gebouwen is het Openluchtmuseum sinds 1996 beschermd als monument.

Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en bijhorend alaam, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Dankzij deze indrukwekkende verzameling representatief onroerend erfgoed van 120 historische gebouwen is het Openluchtmuseum sinds 1996 beschermd als monument.

De historische gebouwen vormen de kern van het Openluchtmuseum dat een jarenlange ervaring heeft met het onderhoud van zijn gebouwenbestand. Tijdens de opmaak van een masterplan werd echter duidelijk dat een grondige en duurzame restauratie van het patrimonium zich opdrong. Gelet op de omvang van het project en de complexiteit ervan ging men over tot de opmaak van een meerjarenplan voor de restauratie van de gebouwen.

In 2016 sloot de Vlaamse regering een meerjarige overeenkomst met vzw Domein Bokrijk voor de restauratie van het onroerend erfgoed in het Openluchtmuseum in Bokrijk, en dit voor de periode 2017-2021. Deze overeenkomst behelst een premie van 14,5 miljoen euro, gespreid over vijf fases voor een periode van vijf jaar. Aangezien het museum erkend is als open erfgoed, dekt de premie zowat 80% van de geraamde kosten. De provincie Limburg engageert zich voor de bijkomende financiering waarbij ook de bijkomende kosten voor ontwerpdossiers, voorafgaand onderzoek, erelonen en niet-betoelaagbare werken inbegrepen zijn.

Dankzij deze ondersteuning start een grootschalige restauratiecampagne van de verschillende gebouwen, een primeur voor het openluchtmuseum. De timing van de werken is strikt vastgelegd. Hierbij werd rekening gehouden met de museale projecten die in Bokrijk op stapel staan zoals ‘bokrijk brandmerkt’ (in museumdeel Kempen) of ‘De Wereld van Bruegel’ (2019). Concreet gaat Bokrijk in 2017 van start met de restauratie van elf historische gebouwen, waaronder de water- en windmolens en de kerk uit Erpekom in museumdeel Kempen. Gespreid over een periode van vijf jaar zullen alle monumenten in het Openluchtmuseum aan de beurt komen.

Deze werken zullen voor de nodige bedrijvigheid zorgen in het Openluchtmuseum dat in 2018 haar 60-jarig bestaan viert. Ze maken een bezoek aan het museum ook extra interessant. De bezoekers krijgen zo een beter zicht op de uiteenlopende bouwtechnieken die bij een restauratie komen kijken, waaronder ook traditioneel vakwerk zoals lemen, vitsen en strodekken.

Er worden molenaars gevraagd voor de in restauratie zijnde molens: een poule molenaars waarop een beroep kan gedaan worden. Vanaf 2020 zouden alle molens in Bokrijk maalvaardig moeten zijn. Het gaat dan om twee windmolens,  de twee watermolens en minstens één, maar mogelijk ook twee rosmolens.
Galgenmolen, achtkante houten bovenkruier (in restauratie in 2017);
Standaardmolen van Millegem, staakmolen met halfopen voet (najaar 2017):
Graanwatermolen van Lummen-Rekhoven (voorjaar 2018)
Olieslagmolen van Ellikom, (2019);
en de Rosmolen(s).

------------------

Op 6 oktober 1953 besloot de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg een openluchtmuseum op te richten in Bokrijk. De oorspronkelijke bedoeling was om te verhinderen dat gebouwen met culturele of historische waarde zouden verdwijnen. Met de naoorlogse industriële versnelling en de toenemende welvaart in de “fifties” dreigde het Vlaamse woonlandschap op korte tijd verloren te gaan. Dr. Jozef Weyns werd aangesteld als coördinator van dit project en als eerste conservator van het Openluchtmuseum.

Het Openluchtmuseum werd op 12 april 1958 officieel geopend. Een honderdveertigtal authentieke gebouwen en objecten vormen de kern van de erfgoedcollectie. Hoewel het oudste gebouw van 1507 dateert, bestaat de collectie hoofdzakelijk uit bouwwerken van de late 17e tot einde 19e eeuw. De nadruk ligt in het bijzonder op landbouwhoven en -schuren. Daarnaast zijn ook dagelijks belangrijke gebouwen voor het dorpsleven (smid, school, kerk, herberg en handwerkersgebouwen) in de collectie opgenomen.

Het Openluchtmuseum Bokrijk is beschermd als monument en de beheerders nemen hun taak ernstig om voor het behoud en onderhoud van hun monumentale erfgoed in te staan. Het succes van het museum als publiekstrekker maar ook als hoeder van het erfgoed staat of valt immers met de instandhouding van dat erfgoed. Gezien het grote gebouwenbestand zijn er vele handen en dus middelen vereist om het onderhoudsgevoelige patrimonium te conserveren. De belangrijke publiekswerking van het domein zorgt voor extra nood aan intensief onderhoud. Dankzij de inzet van de Technische Dienst van het Openluchtmuseum werd het gebouwenbestand gevrijwaard van grote schadegevallen en materiaalverlies. Voor de grondige restauratiecampagne die zich opdringt, volstaan deze zorgen evenwel niet. De meeste gebouwen zijn al meerdere tientallen jaren aanwezig op het domein en ontberen een grondige restauratie. De kosten en middelen die daarvoor nodig zijn overstijgen de mogelijkheden van de Technische Dienst. Een grotere restauratiecampagne gespreid over meerdere jaren dringt zich op.

De opdracht behelst de opmaak van een beleidsplan voor de restauratie van alle onroerend erfgoed met als eindresultaat de aanvraag van een ‘meerjarige subsidieovereenkomst’ bij de Vlaamse Overheid. Hiervoor wordt het ganse gebouwenbestand in kaart gebracht met de te verwachten herstellings- of restauratiewerken, de timing en het budget waarbinnen deze kunnen gerealiseerd worden.

Opdrachtgever: Provincie Limburg
Onderzoeker: Studio Roma cvba, Kessel-Lo, i.s.m. diverse experten
Timing en fasering: 2013-2015

---------------


Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement FOD P&O – Wetstraat, 51     B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be
BE001 16/05/2017 - BDA nummer: 2017-515195
Standaardformulier 2 - NL Maalvaardige restauratie molen Millegem, Domein Bokrijk

Het Domein Bokrijk Vzw
Maalvaardige restauratie molen Millegem, Domein Bokrijk

Aankondiging van een opdracht

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Het Domein Bokrijk vzw
Bokrijklaan 1, BE-3600 Genk
Contact: Lies Haesebrouck
Tel: +32 476890380 E-mail: lies.haesebrouck@limburg.be
Internet adres(sen):
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271938

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Maalvaardige restauratie molen Millegem, Domein Bokrijk
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Maalvaardige restauratie molen Millegem, Domein Bokrijk
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

www.publicprocurement.be
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming: Het Domein Bokrijk vzw
Postadres: Bokrijklaan 1 Plaats: Genk
Postcode: 3600
Land: België
Contactpunt(en): Lies Haesebrouck Tel. +32 476890380 T.a.v.: _____ E-mail: lies.haesebrouck@limburg.be 
Adres van de aanbestedende dienst (URL): 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271938
Elektronische toegang tot informatie  (URL):
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=nvt-2523443F02
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere:  (Bijlage A.I invullen)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere:  (Bijlage A.II invullen)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere:  (Bijlage A.III invullen)
I.2) SOORT AANBESTEDENDE DIENST (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)
Regionale of plaatselijke instantie
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.3) HOOFDACTIVITEIT (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)
Algemene overheidsdiensten 
Andere: (specificeren)
I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Maalvaardige restauratie molen Millegem, Domein Bokrijk
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken: C1
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
NUTS-code: BE221
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft een overheidsopdracht 
II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst (indien van toepassing) Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Maalvaardige restauratie molen Millegem, Domein Bokrijk
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) Hoofdopdracht 45000000

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken): neen 
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties) (indien van toepassing, alleen cijfers geven)
Waarde zonder btw: Munt: of Tussen en Munt:
II.2.2) Inlichtingen over opties (indien van toepassing)
Opties: neen
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: of dagen:  (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing)
Deze opdracht kan worden verlengd: ja neen
Aantal mogelijke verlengingen: (indien bekend) of Tussen en (indien bekend) In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: In maanden: ofdagen:  (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Periode in maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) of Aanvang (dd/mm/jjjj) Voltooiing (dd/mm/jjjj)

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing): 5%
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie bestek.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing): Zie bestek.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing) ja neen
Zo ja, beschrijving van de bijzondere voorwaarden
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen (indien van toepassing):
III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek
Eventueel vereiste minimumeisen (indien van toepassing): Klasse: 3, Categorie: D23 (op basis raming)
III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar
VI.3) Nadere inlichtingen Versnelde onderhandelingsprocedure Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Concurrentiegerichte dialoog
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen)
Laagste prijs OF Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria Criteria Weging Criteria Weging 
IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling ja neen Zo ja, nadere inlichtingen over de elektronische veiling (indien van toepassing)
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (indien van toepassing) nvt-2523443-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document (in geval van een concurrentiegerichte dialoog) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum 21/06/2017 (dd/mm/jjjj)
Tijdstip 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja.
Zo ja, prijs (alleen cijfers): 108.90 Munt: EUR
Betalingstermijnen en -methode: Dossier te bekomen na betaling van 108,90 EUR op rekeningnummer BE80 4173 0595 8177 op naam van Patrick Vanroy met vermelding van BTW-nummer en Molen Millegem
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum 22/06/2017. Tijdstip 11:00
IV.3.6) TAAL OF TALEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN OF VERZOEKEN TOT DEELNEMING: NL
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen (openbare procedure) Tot: OF Periode in maanden: OF dagen:  (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum 22/06/2017 (dd/mm/jjjj)
Tijdstip 11:00
Plaats (indien van toepassing): Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen (indien van toepassing) ja 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien van toepassing) : neen
VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: ja
Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s): Erfgoedpremie
VI.3) NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
VI.4) BEROEPSPROCEDURES
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. E-mail: Fax Internetadres (URL):
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. E-mail: Fax Internetadres (URL):
VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek
VI.4.3) Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. E-mail: Fax Internetadres (URL):
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 16/05/2017 (dd/mm/jjjj)

BIJLAGE A EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 
II) ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN WAAR BESTEKKEN EN AANVULLENDE DOCUMENTEN KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD
Officiële benaming: Patrick Vanroy
Postadres: Oude Baan 65. Plaats: Meerhout
Postcode: 2450
Land: België
Contactpunt(en): Patrick Vanroy
Telefoon: +32 14710176
E-mail: patrick.vanroy@telenet.be

------------------------

Vzw Het Domein Bokrijk
Raamovereenkomst architectuuropdracht voor restauratiewerken in het Openluchtmuseum Bokrijk in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap
Deze  mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1. Naam en adressen
Officiële benaming :  vzw Het Domein Bokrijk
Postadres:  Bokrijklaan 1 , BE - 3600   GENK
Contactpersoon:  Lies Haesebrouck
Tel:   +32 476890380
E-mail:  lies.haesebrouck@limburg.be
Internetadres(sen):  www.bokrijk.be . https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288634

AFDELING II. VOORWERP
II.1. Omvang van de aanbesteding
II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST ARCHITECTUUROPDRACHT VOOR RESTAURATIEWERKEN IN HET OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK IN HET KADER VAN EEN MEERJARENPREMIEOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAP  
Referentienummer:   vzw Het Domein Bokrijk-TD/17.113-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71240000II.
1.4. Korte beschrijving
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:  NEE
II.2. Beschrijving
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Openluchtmuseum Bokrijk
II.2.4. Beschrijving
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
III. Technische bepalingen
 
Genk – Openluchtmuseum Bokrijk Architectuuropdracht : Restauratiewerken Openluchtmuseum Bokrijk in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst
Voorwerp van de opdracht
 
Het betreft de volledige architectuuropdracht voor restauratiewerken aan de  gebouwen/onroerend erfgoed in het Openluchtmuseum Bokrijk in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en dit voor de jaren 2019-2020-2021.
 
In aanloop van dit restauratietraject dat loopt binnen de procedure van een ‘Meerjarenpremieovereenkomst’ MPO, is gewerkt aan een ‘Masterplan Onderhoud en Restauraties Openluchtmuseum’ dat als basis dient voor deze opdracht. De bij beide documenten (MPO + Masterplan ) horende begroting, planningstabel en financieel plan zijn op eenvoudige (telefonische 011/265349  of e-mail : Lies.Haesebrouck@limburg.be ) afspraak te consulteren bij  het Projecteam  Restauraties  te Bokrijk.  (Lokaal Dienst Infrastructuur bereikbaar via parallelweg bij  toegang  naar Parking 2)
 
Overzicht van de projecten met:
Jaar aanvang restauratie 2019
museumnummer - Naam van het project - ramingsbedrag  masterplan
10 Duifhuis Sint-Truiden 728255,00
18 Spijker Diepenbeek 129866,00
19 Dorpsschooltje Hoeselt 118148,00
55 Pastorij Schriek 797238,00
63 Kapel Kortemark 16149,00
64 Postje Loppem 216133,00
68 Kapel Rollegem-Kapelle 17681,00
80 De Witte Engel Antwerpen 100431,00
2020
1 Poorthuis Heers 213936,00
2 Tolhuis Gelinden 54160,00
8 Contzenwinning Klein-Hoeselt 519739,00
16 Kerk Zepperen 166473,00
32 Langgevelhoeve Houthalen-Kwalaak 80016,00
35 Teutenhuis Eksel 243311,00
40 Hek Kerkom 10025,00
41 Langgevelhoeve Helchteren 201228,00
45 Smidse Neeroeteren 67455,00
50 Kapel Westmeerbeek 33641,00
57 Woonstalhuis Wortel 477982,00
61 Dijkhuisjes Kallo 144583,00
VZW Het Domein Bokrijk  Ref.: TD/17.113
66 Arbeiderswoningen Meulebeke 226421,00
2021
3 Washuis Metsteren 86080,00
4 Pijlerkapel Klein-Gelmen 1800,00
5 Grenssteen Zepperen 3575,00
7 Ongelukskruis Diepenbeek 1701,00
9 Zoenkruis Velm 1400,00
11 Grenssteen Beverst 1100,00
12 Kapel Metsteren 47869,00
14 Landarbeiderswoning Kortessem 70273,00
17 Langgevelhoeve-herberg 'De Kleinaert' Ulbeek 265350,00
20 Paenhuys Diepenbeek 177758,00
21 Woonhuis Kortessem 176474,00
22 Langgevelhoeve Sint-Martens-Voeren 209269,00
23 Galg 1793,00
24 Ongelukskruis Veulen 1600,00
25 Pijlerkapel Brustem 3100,00
26 Grenssteen Hasselt 2681,00
28 Schandpaal 3735,00
29 Veldkapel Lummen 18001,00
34 Schuur Lommel-Kattenbos 127274,00
36 Schepenbank 3800,00
39 Ongelukskruis Hasselt 3425,00
42 Touwslagerij Sint-Pieters-Lille 22719,00
46 Kilbershoeve Meeuwen 415077,00
49 Kruisbeeld Molenbeerstel 2875,00
51 Kruisbeeld Kaulille 2325,00
52 Uitschoolhoeve Oevel 547099,00
54 Herberg 'In St.-Gummarus' Lier 496465,00
56 Woonhuis Herenthout 188180,00
59 Pijlerkapel Meerbeke 3700,00
62 Schuur Oorderen 44828,00
69 Duiventoren Ingelmunster 52021,00 A1 Toegangsdreef en overige kasseiwegen 226261,00
bedragen btw exclu
 

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft een nieuwe reeks restauratiepremies toegekend. Het leeuwendeel gaat naar het domein Bokrijk en naar Be-Mine.

Een Vlaamse premie van 3.285.265,19 € gaat naar de vzw Het domein Bokrijk voor de eerste restauratiefase van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum in Bokrijk. In deze fase worden verschillende monumenten gerestaureerd, zoals twee windmolens, de kerk van Erpekom en enkele hoeves.

Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die de vzw Het domein Bokrijk in 2016 sloot met de Vlaamse overheid voor de restauratie van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum. Vijf restauratiefasen, gespreid over evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van 14,5 miljoen €.

Dit jaar wordt de eerste erfgoedpremie van 3,2 miljoen € toegekend voor de restauratie van verschillende monumenten in het museum. De windmolen uit Schulen en de windmolen uit Mol-Millegem worden gerestaureerd, net als de kerk van Erpekom. In de kerk zullen na de restauratie historisch waardevolle gepolychromeerde beelden tentoongesteld worden voor de bezoekers. De Breughelhoeve uit Vorselaar, de schuur uit Mol-Sluis, de langgevelhoeve uit Heist-op-den-Berg, de schans (verdedigbaar omwald terrein) met woning uit Beverlo, de schuur uit Zuienkerke en het erf Poperinge-Abele worden gerestaureerd. Tijdens de restauratie van deze monumenten gaat speciale aandacht naar de brandveiligheid. Omdat het Openluchtmuseum erkend is als ‘Open Erfgoed’ wordt de toegankelijkheid van de monumenten niet uit het oog verloren.

Het museum herbergt 74 erfgehelen met in totaal 132 waardevolle onroerende objecten (waaronder meer dan 109 gebouwen). In juni 2016 is een monumentenbeheersplan 2016-2036 voor het museum goedgekeurd, waarin een beheersvisie voor het patrimonium voor de komende twintig jaar is uitgetekend.

----------------

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft een nieuwe reeks restauratiepremies toegekend. Het leeuwendeel gaat naar het domein Bokrijk en naar Be-Mine.

Een Vlaamse premie van 3.285.265,19 € gaat naar de vzw Het domein Bokrijk voor de eerste restauratiefase van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum in Bokrijk. In deze fase worden verschillende monumenten gerestaureerd, zoals twee windmolens, de kerk van Erpekom en enkele hoeves.

Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die de vzw Het domein Bokrijk in 2016 sloot met de Vlaamse overheid voor de restauratie van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum. Vijf restauratiefasen, gespreid over evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van 14,5 miljoen €.

Dit jaar wordt de eerste erfgoedpremie van 3,2 miljoen € toegekend voor de restauratie van verschillende monumenten in het museum. De windmolen uit Schulen en de windmolen uit Mol-Millegem worden gerestaureerd, net als de kerk van Erpekom. In de kerk zullen na de restauratie historisch waardevolle gepolychromeerde beelden tentoongesteld worden voor de bezoekers. De Breughelhoeve uit Vorselaar, de schuur uit Mol-Sluis, de langgevelhoeve uit Heist-op-den-Berg, de schans (verdedigbaar omwald terrein) met woning uit Beverlo, de schuur uit Zuienkerke en het erf Poperinge-Abele worden gerestaureerd. Tijdens de restauratie van deze monumenten gaat speciale aandacht naar de brandveiligheid. Omdat het Openluchtmuseum erkend is als ‘Open Erfgoed’ wordt de toegankelijkheid van de monumenten niet uit het oog verloren.

Het museum herbergt 74 erfgehelen met in totaal 132 waardevolle onroerende objecten (waaronder meer dan 109 gebouwen). In juni 2016 is een monumentenbeheersplan 2016-2036 voor het museum goedgekeurd, waarin een beheersvisie voor het patrimonium voor de komende twintig jaar is uitgetekend.

M. Laenen, Openluchtmuseum Bokrijk, Cultura Nostra, Musea in België, Brussel, 1986.
M. Laenen, Gids van het Openluchtmuseum Bokrijk, Brussel, 1989.
H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens der Zuiderkempen", Nieuwkerken, 1978, p. 72;
W. Smet & H. Holemans, "Limburgse windmolens in heden en verleden", Nieuwkerken-Waas, 1981, p. 52,54;
J. Weyns, "De molen uit Mol in het museumdorp te Bokrijk", in: Liber Amicorum Mter Jan Gruyters, 1957, p. 553-565 en in: Bokrijkse Berichten, 1957, nr. 3, p. 153;
J. Weyns, "Omstandige gids van het openluchtmuseum te Bokrijk", Beringen, 1967;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
Roger Knaepen, "Moll-Baelen-Desschel 1559-1795", Mol, Lions Mol-Geel, 1982, p. 384-390;
"Profiel van Mol", Mol, Tafelronde 47, 1971, p. 443;
Paul Vos & John Wijnen, "Panorama van Mol", Mol, Tafelronde 47, 1974, p. 54;
Els De Kinderen, "Een gesprek met conservator Laenen van Bokrijk - Naar een heropleving van ambachtelijk werk?", in: De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 5 (mei), p. 98-100, ill.
Redactie, "3,2 miljoen euro voor restauratie van openluchtmuseum Bokrijk", Limburg Actueel, 20.06.2017.

Persberichten
LXB, "Eerste schijf van 14,5 miljoen euro voor restauratie Bokrijk", Het Laatste Nieuws, 21.06.2017.
Mark Jaspers, "Openluchtmuseum Bokrijk krijgt 14,5 miljoen euro voor volledige restauratie", nnieuws.be, Neteland, Kempen, Vlaanderen, 20.06.2017.
Emelie Wojcik, "Windmolen Bokrijk brengt hulde aan hulpverleners", Het Belang van Limburg, 14.04.2020

Overige foto's

transparant

Standaardmolen van Millegem

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 04.06.2010

Standaardmolen van Millegem

De staart. Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

Standaardmolen van Millegem

Het binnenwerk. Foto: Rob Simons

Standaardmolen van Millegem

Prentkaart coll. Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

Standaardmolen van Millegem

Op zijn oude standplaats in Mol-Millegem. Prentkaart coll. Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille


Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2020
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Standaardmolen van Millegem, Genk-Bokrijkhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens