Molenzorg
navigatie Brugge, West-Vlaanderen

De Hane
De Haene
't Haantje
De Coelemey

Guido Gezellelaan
8000 Brugge

vroegere Smedenvest
rechts v.h. einde Schouwvegersstraat
kasterperceel D970

toon op kaart
voor 1562
1880, sloop
Staakmolen
Korenmolen

Beschrijving / geschiedenis

De Hane of de Coelemey was een houten graanwindmolen op de Smedenvest, rechts tegenover de Schouwvegersstraat (vroegere Verbrand Nieuwland), in de huidige Guido Gezellelaan.

De staakmolen komt voor op de plannen van Marcus Gherards (1562) en van Jacob van Deventer (1558-1575) als de vijfde molen tussen de Ezelpoort en de Smedenpoort.

In het Sint-Jacobszestendeel van1580 wordt melding gemaakt van een naamsomvorming: "Een wijndmuelen, wijlen de Coelemey, ende nu Den Hane". In de volksmond sprak men van 't Haantje.

De erfgenamen van Jan Hagheman waren de eigenaars in 1580.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) Derijcke Pieter, molenaar te Brugge en b) Verriest Franciscus, molenaar te Brugge.
- 1838, verkoop: a) Verriest Pieter, molenaar te Brugge en b) Verriest Jan, molenaar te Brugge
- 12.08.1856, verkoop: a) Barremaecker Louis, molenaar te Brugge en b) Louwagie Jacobus, wagenmaker te Brugge (notaris Van Elslande)
- 26.03.1859, verkoop: Barremaecker Louis, molenaar te Brugge (notaris Van Elslande - moulin en bois)

De Hane moest samen met de Torremolen wijken voor de aanleg van de huidige Guido Gezellelaan in het gedeelte van de Smedenvest tussen de Smedenpoort en de Hoefijzerlaan (goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 27 juni 1874 en 25 november 1882). De stad Brugge kocht de Torremolen in 1875 en in 1880 molen De Hane aan. De eigenares van de Torremolen, Maria Sioen, kreeg 1000 frank voor de molenwal. De Hane behoorde sinds 1856 toe aan molenaar Louis Barremaecker (tot 1859 deelde hij het bezit met wagenmaker Jacobus Louwagie). De stad diende 4282 frank neer te tellen voor de verwerving van deze windmolen.

De Hane werd in 1880 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Archieven
Stadsarchief Brugge, Registers van de Zestendelen, Sint-Jacobszestendeel, 19e wijk, f° 1809.
Stadsarchief Brugge, Akten, pak V, nr. 124 (aankoop van De Hane, 1880)
Stadsarchief Brugge, "Biens Communaux 1879-1880".

Uitgegeven bronnen
L. Gilliodts-Van Severen, "Les registres des "Zestendeelen" ou la cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580". Brugge 1894, p. 252.
Gemeenteblad van Brugge, 1876, p. 1059 (aankoop van De Torremolen, 1875)

Werken
K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
J.A. Rau & J. D’hondt, De Brugse parochies. 2. Het leven in Sint-Salvator, Sint-Jacobs, Sint-Gillis,Brugge, 1988, p. 13, 18.
Jaak A. Rau & Jan D'hondt, "Een eeuw Brugge. Deel 1: 1800-1900", Brugge, Marc Vande Wiele, 2001.
Guillaume Michiels, Iconografie der stad Brugge, III, Brugge, 1968, p. 174 Marc Ryckaert, "Historische Stedenatlas van België", Brussel, 1991.

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zondag 28 augustus 2016
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>De Hane<br />De Haene<br />'t Haantje<br />De Coelemey</p>, Bruggehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens