Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aarsele (Tielt), Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Molen Van Houtte
Ligging
Baudeloostraat 16
8700 Aarsele (Tielt)
hoek met Pastorijstraat
200 m O v.d. kerk
kadasterperceel C53d
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
1846
Verdwenen
voor 1900, onttakeld / 1902, sloop romp
Type
Stenen grondzeiler
Functie
Cichoreimolen, later korenmolen
Database nummer
6759

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Van Hputte was een kleine stenen windmolen op de noordzijde van de Baudeloostraat (nr. 16), op de hoek met de Pastorijstraat.

Josephus Opsomer, winkelier te Aarsele, kreeg op 5 juni 1846 de toestemming van de BestendigeDeputatie van de provincie West-Vlaanderen om op zijn grond een "stenen windmolentje" van "uiterlijk 10 m hoog" op te richten.

We zien de molen nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en ook niet op de Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850), maar wel op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) met het rond grondvlak van een stenen windmolen.

De molen was aanvankelijk ingericht als graan- en cichoreimolen. In 1851 werd er evenwel olie geslagen ("moulin à huile"). Na de plaatsing van een stoommachine in 1891 werd de molen in het kadaster beschreven als "graanmolen door wind en stoom".

Opeenvolgende eigenaars:
- 1846, opbouw: Opsomer-Andrei Josephus, winkerlier te Tielt (kadasterdocument 220: "moulin nouvellement construit sur terrain vierge en 1846").
- 05.03.1851, verkoop: Van Houtte-Lauwers Franciscus, molenaar te Aarsele (notaris Opsomer - moulin à huile nouvellement construit)
- 24.03.1863, verkoop: Van Houtte-Van Oost Hendrik Lodewijk, molenaar te Aarsele (notaris Wibo - koornwindmolen)
- 22.02.1902, verkoop: Mestdagh-Dierickx Ivo, handelaar te Aarsele (land met stenen molenkuip)

Kort voor 1900 werd de windmolen onttakeld. De overgebleven romp werd in 1902 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS 

Literatuur

Landkaarten
Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Werken
"Aarsele. Verleden en heden", Aarsele, 1979;
Jan De Ketelaere, "Herinneringen aan Bearelles molen te Aarsele", Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XVI, 2000, p. 150-152.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
A. Braet, "Aarsele", in: F. Hollevoet, Als straten gaan... praten, Tielt, 2005