Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aartrijke (Zedelgem), Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Molen Deboodt
Ligging
Boterweg 1
8211 Aartrijke (Zedelgem)
oostzijde
hoek met Noordstraat
Noordhoek
2,2 km N v.d. kerk
kadasterperceel A791e
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
1861
Verdwenen
1919 - omgewaaid na zware oorlogsschade in oktober 1918
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
6760

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Deboodt (genoemd naar de molenaars) was een houten graanwindmolen aan de oostzijde van de Boterweg (nr. 1), op de hoek met de Noordstraat, in de Noordhoek, op 2,2 km ten noorden van de kerk van Aartrijke.

De staakmolen werd in 1861 gebouwd door landbouwer Dominicus Deboodt op grond van Bernard Deys.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1861, opbouw: Deboodt Dominicus, landbouwer te Aartrijke, op grond van Deys Bernardus, ontvanger te Brugge
- 30.01.1861, verkoop: (van de grond) Vandewalle Augustus, raadsheer van het Hof van Beroep te Gent (notaris Lebrun)
- 07.06.1867, deling: (van de grond) Vandewalle-Vandewalle Anatole, eigenaar te Schaarbeek (notaris Fraeys)
- 29.01.1906, erfenis: (van het gebouw) de weduwe (overlijden van Dominicus Deboodt)
- 29.01.1907, mutatie: (van de grond):Vandewalle Anatole, eigenaar te Schaarbeek (overlijden van vrouw Vandewalle)
- 06.04.1907, deling: (van de grond) Van der Schulenburg zu Oeft - Vandewalle Günther, te Kettig am Ruhr (D) (notaris Fraeys)

De staakmolen waaide om in 1919, nadat hij in oktober 1918 zwaar beschadigd werd bij de terugtrekking van de Duitsers.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Urbain Naert, Verdwenen molenbestand... Molens te Aartrijke, in: Molenecho's, XII, 1984, p. 312-313;
J.P. en P. Emeldam, De molens van Aartrijke, in: Het Houtland, XIII, 1971, 3, p. 6-12.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Pollet J., Aartrijke 1100 jaar, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 14, nr. 1, 1993, p. 4-40.