Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aartrijke (Zedelgem), Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Molen Deceuninck
Ligging
Processiestraat
8211 Aartrijke (Zedelgem)
Ichtegemhoek
grens met Ichtegem
kadasterperceel B2054bisa
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
1858
Verdwenen
1876
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
6761

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Deceuninck (genoemd naar de laatste molenaar) was een houten korenwindmolen in de Processiestraat, in de Ichtegemhoek, op de grens met Ichtegem. Hij werd in 1858 gebouwd door de landbouwersfamilie Derynck.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1858, opbouw: Derynck Henri, de weduwe en kinderen, landbouwers te Aartrijke
- na 1866, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe van Henri Derynck)
- 06.09.1867, deling: Sintobin-Derynck Eduard, molenaar te Aartrijke (vrouw Derynck was eerst gehuwd met een Deceuninck) (notaris Toortelboom)

De staakmolen verdween reeds in 1876.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Urbain Naert, Verdwenen molenbestand... Molens te Aartrijke, in: Molenecho's, XII, 1984, p. 312-313;
J.P. en P. Emeldam, De molens van Aartrijke, in: Het Houtland, XIII, 1971, 3, p. 6-12.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Pollet J., Aartrijke 1100 jaar, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 14, nr. 1, 1993, p. 4-40.