Molenechos's Homepage Molenechos.org

Lommel, Vlaanderen - Limburg

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Slagmolen van het Barrierhuis
Ligging
Luikersteenweg 238-244
Lommel
hoek met Fabrieksstraat
(Grote) Barrier
grens met Overpelt
kadasterperceel B937
Vlaanderen - Limburg
toon op kaart
Gebouwd
voor 1842
Verdwenen
1871, sloop
Type
Binnenrosmolen
Functie
Oliemolen
Database nummer
8007

Beschrijving / geschiedenis

De Slagmolen van het Barrierhuis (zie bijlage) was een olierosmolen, type binnenrosmolen. Hij stond op het erf van dat Barrierhuis, op de hoek van de Luikersteenweg (nr. 238-244) en de Fabrieksstraat (kadasterperceel B937), op de grans met Overpelt. De rosmolen werd voor 1842 gebouwd.

Kadastrale beschrijving uit 1842: hout/lemen gebouw, met een paar stenen (= kollergang), een oliebank en 2 stampers, in goede staat", met een kadastraal inkomen van 30 florijnen.

Eigenaars:
- 1842: Vandendungen (van Dungen) Antoon, brouwer te Lommel; pachter: Peters Jan Frans, te Lommel
- 1863: Vandendungen, de kinderen
- 1865: Vandendungen Robert Antoon, eigenaar te Lommel
- 1869: Ponders-Vanlangenhoven Petrus Josephus, landbouwer te Mol

De rosolieslagmolen werd in 1871 gesloopt en werd vervangen door een woonhuis.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Herman Holemans & Werner Smet, "Rosmolens in Limburg vanaf 1844", Nieuwkerken, [1982], (Studiekring Ons Molenheem - Studie nr. 2), p. 9.
Waar nog groene ruimte is en men de stilte nog hoort: Lommel, brochure, Lommel, s.a., z.pag.
Delbeke G., Toeren tussen torens. "Naar en rond de abdij van Achel". Zondag 7 mei 2000, Brussel, 2000, p. 6.
Geerts F. e.a., Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempsense grensgemeente Lommel. Uitgegeven n.a.v. de milleniumviering in 1990, Lommel, 1990, p. 450, afb. 15 op p. 451.
Hagen J. - Maes M. - Indekeu B., Lommel-Barrier en -Kolonie in de vorige eeuw. Twee door de overheid gestimuleerde landbouwontginningen, Publicaties van de v.z.w. Museum Kempenland te Lommel, 17, Lommel, 1997, p. 17- 84, 131-145.
Id. - Geerts F., Hoelang zal de tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse ansichten uit het begin van deze eeuw, in Publikaties van de VZW 'Museum Kempenland' te Lommel, 3, Lommel, 1987, prentkaarten nrs. 82-84.
Knaepen R. - Smeulders F.V. (red.), Zo was... Lommel, Antwerpen, 1973, prentkaart op p. 56.
Leysen V. - Indekeu B., Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen, (Monumenten en Landschappen, 23, 3, 2004, p. 14, 69, 155-156, afbn. en tekening op p. 14, 69, 155-156.
Mertens F.P.J., Ontstaan en ontwikkeling van Lommel-Kolonie tot 1930, Lommel, 1967, p. 8-9.
Thijs C.- Steen C. Van, Lommel, Proeve van een geschiedenis onzer gemeente, Lommel, 1941, p. 53.
Vanduffel F., Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914, (Maaslandse mongrafiën, 37), Assen, 1983, p. 4, 11 (noot 17), 12 (noot 22), 127, 131-132 (noot 56).
Pauwels D., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout, 2005.