Molenzorg
navigatie Ardooie, West-Vlaanderen
Foto van Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen, Ardooie, Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 16.05.2014 | Database Belgische molens © Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 16.05.2014

Rysselendemolen
Rijsselendemolen
Pittemsestraat 62
8850 Ardooie
zuidzijde
hoek met Brugsebaan
grens met Pittem
kadasterperceel C 971
50.982029, 3.239876 (Google Maps)
Laurent Dobbelaere & Elke Verstuyft, Ruiselede
1767 (hout) / 1855 (steen)
Stenen bergmolen
Korenmolen
Vroeger ook oliemolen
Geklinknageld, 24 meter (fabr. Wieme, Machelen-Zulte)
Twee steenkoppels, buil
Maalvaardig
M: monument,
16.07.1993
Lieven Braekevelt, Pittem; Jesus Isern Comas, Kuurne; Louis Legon, Westende
Restaurant: dagelijks behalve dinsdag, vanaf 12 u. Rondleidingen en afspraken: GSM 0498 108 633 (Lieven Braeckevelt), lieven.braeckevelt @ skynet.be
01397 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Rysselendemolen is een stenen graanwindmolen, type bergmolen, op de zuidelijke hoek van de Pittemsestraat (nr. 62) met de Brugsebaan, op de grens van Ardooie en Pittem.

Dat kruispunt werd van oudsher "Rysselende" genoemd. Op de noordelijke hoek van het kruispunt lag vanouds de gelijknamige herberg, in de jaren 1930 omgevormd en herbouwd tot hoeve. Op dit kruispunt bevond zich in de 16de-17de eeuw ook een passantenliedengasthuis. De Flou citeert "tgasthuus te Rysseleynde" uit een Ardooise disrekening uit 1601. Daarbij lag ook de Rijsselendekapel, vermeld in een disrekening uit 1602 als de "cappelle te Rysselende". Een verslag van pastoor Van Innis uit 1618 vermeldt dat de kapel op dat moment in vervallen staat is, het eigenlijke gasthuis is in datzelfde jaar afgebroken.

Frans David, afkomstig van een olieslagersfamilie uit Lendelede, liet er in 1767 een houten oliemolen bouwen. Hij had daartoe op 3 december 1766 het octrooi verkregen van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia.

We zien de molen aangeduid op:
- de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen op teerlingen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "M(oul)in à Huile".

Jan David, de kleinzoon van de oprichter van de eerste molen Frans David, liet in 1855 op precies dezelfde plaats een bakstenen bergmolen optrekken. Er werd maximaal gebruik gemaakt van de onderdelen van de houten molen. De bakstenen teerlingen van de oude molen bleven bewaard in de berg.

Op 8 juli 1867 kon Jan David de grond aankpen van de kerkfabriek van Ardooie (akte verleden bij notaris Slock). Na het overlijden van Jan op 9 februari 1887 kwam de molen in het bezit van zijn weduwe Declercq (rentenierster uit Pittem) voor het vruchtgebruik en van Eduard Veys-David, rentenier uit Pittem (als naakte eigenaar). In 1910 overleed de weduwe en erfde Eduard de molen.  Hij overleed op 6 juni 1915 en zijn weduwe en kinderen erfden de molen.

Eduard Veys maalde niet zelf op de Rysselendemolen. Hij en zijn erfgenamen verpachtten de molen aan de volgende huurders-molenaar:
- 1877-1883: Henri Van Bruwaene
- 1883-1889: Remi Victor Allegaert
- 1889-1905: Camille Vanhollebeke
- mei-eind  1900: Auguste Debusschere
- eind november 1901 - 4 februari 1903: Henri Vanzieleghem
- 1906-1908: Clement Dejonckheere
- september 1908-29 september 1909: Octaaf D'Hont
- 1909-1914: Romaan Desopper
- ca. 1920-1924: Camiel Joseph Mesure.

In de periode 1889-1909 werden vele herstellingen uitgevoerd door de molenbouwers Coussée uit Meulebeke.

In 1920 werd de moln verkocht aan koster Julius Aloysius Veys-Mulle uit Pittem (akte verleden bij notaris David). In 1924 kwam Hendrik van Brabant-Pattyn uit Pittem op de molen. Op 16 maart 1926 kon hij zelf de molen aankopen (akte verleden bij notaris David). Hiermee kwam een einde aan de reeks verpachtingen aan molenaars en beleefde de molen een nieuwe bloeiperiode. Hendrik overleed in 1949.

Gedurende de tweede wereldoorlog maalden ze ook peper!  De molen werd in 1944 op één roede (de buitenroede) verdekkerd. De binnenroede bleef volgens het oude systeem met traditionele windplanken en bekleed met molenzeilen. De binnenroede brak in 1954. Ze werd uitgenomen en niet meer vervangen. De molen bleef draaien met één roede tot in 1969.

De laatste beroepsmolenaars waren Michel Van Brabant (eigenaar en zoon van Hendrik) en zijn schoonbroer Roger Monteyne. Michel was geboren in Meulebeke op 14 december 1907 en overleed op 30 november 1989. Hij was de echtgenoot van Maria Monteyne die eerder overleed op 20 maart 1987. De Monteynes waren afkomstig van de in 1940 omgewaaide Kasteelmolen in Ingelmunster. Het was echter vooral de ongehuwde schoonbroer van Michel, Roger Jozef Monteyne, geboren in Ingelmusnter op 22 oktober 1910 en overleden in Torhout op 28 maart 1985, die op de molen maalde. Michel was vooral werkzaam op de bijhorende boerderij. De 18de-eeuwse molenaarswoning werd in 1984 gesloopt voor de verbreding van de Pittemsestraat.

De molen werd op 19 november 1969 verkocht aan het echtpaar Paul De Knock (°Oostkamp 1920 - +Brugge 1998), beeldhouwer en tegelbakker uit Kuurne en Denise Vandenbroucke. 

De molen werd door de kunstenaar zelf gerenoveerd: hervoegen van de molenromp, vernieuwen van de dakbedekking, plaatsen van een balkon en vernieuwen van al het buitenschrijnwerk. Binnen werd de ruimte ingericht als woning en kunst- en tentoonstellingsruimte. Het gelijkvloers onder de molenwal werd ruim uitgebreid tot een leefruimte. Op peil +2,51 meter kwam men op de beltzolder (bovenkant molenwal). Peil +4,82 meter vormde een tussenzolder-gaanderij, peil +6,87 meter was de maalzolder, peil +9,34 meter was de steenzolder. Peil +13,34 meter was de hoogte van de stenen romp, beginhoogte van het dak. Met wat klimwerk bereikte men van daaruit het balkon.

Op het molenerf wed een wagenschuur (anno 1742) uit Hondschote heropgericht. De kunstenaar heeft vele uren doorgebracht in deze wagenschuur, die hij ingericht had als werkplaats. Zijn specialteit was keramieken maken, het schilderen van de eigengebakken tegels naar oude trant. Prachtige tegeltableaus zijn her en der verspreid, vaak met de molen als onderwerkp. Ook tegeltableaus met de namen van de eigenaars werden gemaakt en ook andere tableaus. Zo ontstond een kunstenaarsnest dat een tijdlang een idyllisch plekje was in Ardooie. Er was altijd leven te bespeuren in de omgeving van de molen, met de kleine berggeitjes en de konijntjes. De molenwal werd kortgemaaid door hen. De konijntjes verbleven in een rechthoekig laag hok in kippengaas, aan de ene zijde voorzien van twee wielen. Het geheel werd regelmatig verrold naar een nieuwe eetbare zone. Zo was een grasmachine overbodig!

Ondertussen was de eigenaar Paul De Knock uitgeweken naar Brugge en stelde in 1988 zijn molen te koop. Op 16 juli 1993 werd de molen wettelijk beschermd als monument. Hiermee werd het behoud van de Rysselendemolen verzekerd. 

Paul Van Gierdegom kocht de molen in 1996 aan. Hij liet ingrijpende restauratiewerken uitvoeren. Deze gebeurden in verschillende fazen. Op de steenzolder en kapzolder (peil +9,34 m) was wel nog draaiend werk aanwezig: de standaard, maar die was afgezaagd op de vloer van de steenzolder. Verder waren er nog de molenas, het vangwiel, het kroonwiel, het sterrewiel en het leiwerk.

De molen was in 1984 als volgt opgebouwd en ingericht. De romp was toen een 80 cm lager dan nu. Hij was opgebouwd in rode bakstenen van 21x10x5 cm; 10 lagen = 65 cm. Rondboogopeningen. Kap met zetelconstructie en een rechte voorwand, met teerpapier bedekt. Balkon uit 1971. Geklinknagelde roeden. De buitenroede werd in 1944 verdekkerd. De dekkerplaten werden in 1975 afgenomen en de roede had in 1984 ook geen hekwerk meer. De binnenroede, die van windplanken voorzien bleef, werd na een breuk in 1954 verwijderd. In de molenwal was er enkel een oliekelder, die in 1970 uitgebreid was tot woon- en tentoonstellingsruimte. Van de olieslagerij op de eerste verdieping bleven de twee kantstenen nog bewaard. De standaard of de koningsspil was afgezaagd op de vloer van de steenzolder. Van de twee maalgangen was nog maar één ligger te plaatse. Bij het luiwerk pakte het kamwiel boven op het spoorwiel. Het spoorwiel telde 60 kammen en greep in op twee kamwielen van elk 29 kammen. Het bovenwiel van 48 kammen greep in op een kamwiel van 25 kammen.

Op 13 juli 1999 werd de molen volledig leeggemaakt: de kap werd weggenomen en al het draaiend werk werd verwijderd alsook alle zolders. Slechts een lege molenkuip net als een schoorsteen bleef over.

Wegens de slechte staat van het metselwerk aan de bovenzijde ven de molenromp werd deze over een hoogte van ongeveer één meter volledig verneiuwd. De romp werd nog een 80 cm verhoogd. Dit was nodig door de ingrijpende verbouwingswerken beneden, waardoor de molenwal hoger kwam. Het gevlucht van 24 meter (2x de wieklengte van 12 meter) moest behouden blijven, dit om de windvang te verzekeren.

Op 21 maart 2000 werd de molen getooid met een nieuwe kap met balkon, molenas met askop en vangwiel, staart, spruitbalken en schoren. De fraai afgewerkte baard (groen veld met witte rand) toont ons de twee mijpalen uit de geschiedenis: "1766" (bouwjaar van de houten oliemolen) en "2000" (laatste grote restauratie). Enkele maanden later volgde de plaatsing van nieuwe geklinknagelde roeden (fabrikaat Wieme, Machelen-Zulte) waarna de molen al los kon draaien. Deze werken werden uitgevoerd door Molenbouw Wieme Roland & Kris bvba uit Machelen (Zulte).

Ondertussen was ook de woning op het gelijkvloerse niveau (de molenwal) verbouwd en ingericht tot restaurant - tea-room die in het weekeinde van 7-9 april 2000 werd geopend. 

In 2004 werd het dossier voor de tweede restauratiefase ingediend. Dat omvatte het maalvaardig maken, de eindafwerking van de kuip, het buitenschrijnwerk, de omgevingswerken met het afwerken van de molenwal.
Op 21 november 2008 kende Vlaams minister Dirk Van Mechelen een restauratiepremie toe van 206.325,17 euro. Het aandeel van het Vlaams Gewest bedraagt 50 procent of 206.325,17 euro. De niet-openbare aanbesteding van 9 februari 2009 kon evenwel niet uitgevoerd worden. Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois ondertekende bij de molen op 21 mei 2011 de toekenning van de restauratiepremie van 404.967 euro voor de uitvoering van de laatste fase van de restauratie. De openbare aanbesteding gebeurde op 6 juli 2011 en was verdeeld in 5 loten: afwerking molenkuip, molenbelt en omgeving, schilderwerken kuip en gevlucht, buitenschrijnwerk, molentechnische uitrusting, elektriciteit en beveiliging.

In mei 2012 werd eindelijk begonnen met de tweede en laatste fase. De firma Calleeuw-Blieck nv uit Brugge voerde een heraanleg uit van de molenbelt en van de toegang tot de molen langs de Brugsebaan volgens de vroeger bestaande toestand. Tevens werd het terras rond de molen verdicht en een kruipad rond de molen aangelegd. Binnenin werden kinderbalken geplaatst voor de nieuwe zolderingen. In onderaanneming herstelde Aquastra nv uit Lauwe in 2013 de kuip. Het afschermingsdoek en de steigers werden op 27 augustus 2013 afgenomen: de romp ziet er weer stralend wit uit! Molenmaker Eric Vanleene uit Ath construeerde een volledig nieuw maalmechanisme, zodat deze bovenkruier opnieuw maalvaardig werd. Molensteenmakerij Hans Titulaer (Rijksweg 146, 6586 AB Plasmolen (NL) leverde 2 koppels 17-er molenstenen.

De molen werd op zaterdag 17 mei 2014, een zonovergoten dag, feestelijk ingehuldigd, in aanwezigheid van Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed en van Karlos Callens, burgemeester van Ardooie en Vlaams volksvertegenwoordiger.

De vrijwillige molenaars waren en zijn: de vroegere eigenaar Paul Van Gierdegom (tot 2018), Lieven Braekevelt uit Pittem, Geert Maelbrancke uit Roeselare (tot 2018), Rudy De Keukelaere uit Poeke en zijn zoon Ruud De Keukelaere uit Aarsele (tot 2020), Jesus Isern Comas uit Kuurne, Louis Legon uit Westende.

De molensite met het restaurant werd in 2017 gekocht door Laurent Dobbelaere, die in 2016 honderd meter verderop in Pittem ook café Lugano kocht.
De molenkap verschoof in een storm in januari 2018 lichtes over de kapzetel. Dat euvel werd in maart 2018 hersteld door Molenbouw Wieme uit Machelen.

Eigenaars:
- 1767, opbouw: (van de grond) Ardooie, de Kerk en (van het gebouw) David Frans, olieslager te Ardooie
- voor 1834, eigenaar: (van de grond) Ardooie, de Kerkfabriek en (van het gebouw) David Joseph, de weduwe, olieslaagster te Ardooie
- 08.07.1867, verkoop: (van de grond) David Joannes, olieslager te Ardooie (notaris Slock)
- 09.02.1887, erfenis: a) David-Declercq Joannes, de weduwe (voor vruchtgebruik), rentenierster te Pittem en b) Veys-David Eduard (voor naakte eigendom), rentenier te Pittem (overlijden van Joannes David)
- 1910, erfenis: Veys-David Eduard, winkelier te Pittem (overlijden van de weduwe Declercq van Joannes David)
- 06.06.1915, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Eduard Veys)
- 02.01.1920, afstand: Veys-Mulle Julius Aloysius, koster te Pittem (notaris David - graanwindmolen)
- 16.03.1926, verkoop: Van Brabant-Pattyn Henri Adolphe, molenaar te Ardooie (notaris David)
- 18.05.1949, deling: a) Van Brabant-Monteyne Michel Octaaf Leon (zoon van Henri, voor naakte eigendom), molenaar te Ardooie en b) Van Brabant-Pattyn Henri Adolphe, de weduwe (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Ardooie (notaris Devos - oliewindmolen)
- 19.11.1969, verkoop: De Knock Paul (°Oostkamp, 03.01.1920 - +Brugge, 25.01.1998), beeldhouwer te Kuurne & Vandenbroucke Denise (notaris Van de Heyde)
- 1996, verkoop: Van Gierdegom Paul, Lichtervelde, later te Ardooie
- 2017, verkoop: Dobbelaere Laurent & Verstuyft Elke, Ruiselede

Lieven DENEWET & Gabriël HOUTHOOFD

Aanvullende informatie

Restauratie van de Rijsselendemolen - fase 2
Intekendatum: 09.02.2009, 11 u.
Molen: Ardooie (W.-Vl.), Rijsselendemolen - stenen bergmolen
Bouwheer: Paul Vangierdegom, Ardooie
Ontwerper: Multiprofessionele architectenvennootschap Monument in Ontwikkeling, Nieuwpoort
Aard van de opdracht: Niet-openbare aanbesteding voor fase 2: restauratie,  perceel 1: molentechnische uitrusting; perceel 2: afwerking molenkuip, molenbelt en omgeving; perceel 3: schilderwerken; perceel 4: buitenschrijnwerk; perceel 5: elektriciteit en beveiliging; o/cat. D24 en D23, kl. 3, cat. 00 of 11 of 19 of 20; 250 werkdagen
Plaats aanbesteding: Paul Vangierdegom, Pittemsestraat 62, 8850 Ardooie

Openbare (her)aanbesteding
Intekendatum: 06.07.2011, 10 u. 15 / 10 u. 30 / 10 u. 45 / 11 u.
Molen: Ardooie, Rysselendemolen - stenen bergmolen
Bouwheer: Paul Vangierdegom, Ardooie
Opdracht: Fase 2. Restauratie; lot 1: Molentechnische uitrusting; o/cat. D23, kl. 2; lot 2: Afwerking molenkuip, molenbelt en omgeving; o/cat. D24, kl. 3; lot 3: Schilderwerken; D24 of D13, kl. 1; lot 4: buitenschrijnwerk, D24, kl. 1; lot 5: Elektriciteit en beveiliging; P1, kl. 1; openbare aanbesteding
Ontwerper: Multiprofessionele architectenvennootschap Monument in Ontwikkeling bvba, Nieuwpoort (arch. Rudy Vereecke)
Plaats aanbesteding: Paul Vangierdegom, Pittemstraat 62, 8850 Ardooie
Offertes: Nijs nv, Deinze (laagste bieder); Peusens bvba, Merelbeke; Aquastra bvba, Lauwe

Uit: Lijst besluiten van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen van 16.10.2003.
120. - D.O.P. - Ref. 0803/2003/001
Principiële beslissing tot een verhoogde bijdrage voor de interieurrestauratie en het opnieuw maalvaardig maken van de Rysselendemolen te Ardooie - private eigenaar.
Beslissing: goedgekeurd

Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.
- ons medelid Paul De Knock, geboren te Oostkamp op 3 januari 1920 en overleden te Brugge op 25.01.1998, echtgenoot van mevr. Denise Vandenbroucke. Hij was van 1969 tot 1996 eigenaar van de Rysseleindemolen te Ardooie (W.-Vl.), waaraan hij belangrijke herstellingswerken uitvoerde en die hij inrichtte als woning en expositieruimte voor keramiektegels.

Gemeenteraad Ardooie. Zitting van 23 maart 2009. Notulen.
Punt 11 Goedkeuren toelage voor restauratie Rysselendemolen (geklasseerd monument)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003, en bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2002 en van 23 juni 2006;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 16 juli 1993 tot bescherming van de Rysselendemolen te Ardooie;
Overwegende dat een aanvraag voor het verkrijgen van een restauratiepremie is ingediend door de heer Paul Vangierdegom uit Ardooie;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse overheid op datum van 22 december 2008 (kenmerk: LT/ADS/5069);
Overwegende het ontwerp voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Rysselendemolen te Ardooie, geraamd op 375.136,68 Euro, waarvan 375.136,68 Euro in aanmerking komen voor de berekening van de premie (bedragen BTW exclusief);
Gezien overeenkomstig artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wordt de verdeling der kosten van de werken verdeeld als volgt: De Vlaamse Gemeenschap 50 %
 De betrokken provincie 15 %
 De betrokken gemeente 15 %
 De premienemer 20 %
Overwegende dat de provincie principieel bereid is om het bedrag van de provinciale premie te verhogen van 15% naar 20% op voorwaarde dat de gemeente ook een premie geeft van 20 % (in plaats van 15%);
BESLIST : 21 ja-stemmen
Art. 1 : Een gemeentelijke premie van 20% wordt verleend aan Paul Vangierdegom, Pittemstraat 62, te 8850 Ardooie, voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Rysselendemolen te Ardooie, geraamd op 375.136,68 Euro, waarvan 375.136,68 Euro in aanmerking komen voor de berekening van de premie(bedragen BTW exclusief). Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire tussenkomst van 10% in de algemene kosten.
Art. 2 : De nodige gelden (20% van € 375.136,68 + € 37.513,60 = € 82.530,05) worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging
Rudy Debusschere: Uiteindelijk is er subsidie van 99%.

Werfbord aan de Pittemsestraat 62, 8850 Ardooie (2013-2014)
Restauratie Rysselendemlen
Fase 2: Lot 1: Molentechnische inrichting.
            Lot 2: Afwerken molenkuip, molenbelt en omgeving
            Lot 3: Schilderwerken
            Lot 4: Buitenschrijnwerken
            Lot 5: Elektrictieit en beveiliging
Lot 1: Kostprijs: 222.283,04 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen
Lot 2: Kostprijs: 357.241,31 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn:   60 werkdagen
Lot 3: Kostprijs:   47.496,18 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn:   30 werkdagen
Lot 4: Kostprijs:   28.506,81 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn:   30 werkdagen
Lot 5: Kostprijs: 222.283,05 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen
Opdrachtgever:
           Paul Van Gierdegom
           Pitttemsestraat 62
           8850 Ardooie
           Tel. 051/46.55.00
Subsidiërende overheden:
           Vlaamse Overheid. Agentschap Onroerend Erfgoed
           Provinice West-Vlaanderen
           Gemeente Ardooie
Ontwerper:
           Multiprofessionele Arch. vennootschap
           Monument in ontwikkeling b.v.b.a.
           Onze Lieve Vrouwstraat 5
           8620 Nieuwpoort
           Tel. 058/23.01.45
           www. mino. be
Aannemer lot 2 & lot 4:
          Alg. bouwond. Calleeuw-Blieck nv
          Monnikenwerve 8, 8000 Brugge
          Tel. 050/54.66.52
Aannemer lot 1:
          THV Aquastra-Vanleene
          Dronckaartstraat 484, 8930 Lauwe
          Tel. 056/41.02.79
Aannemer lot 3:
          Decoratiewerken Van Hollebeke-Sanders nv
          Marsbiebuikstraat 4, 8210 Zedelgem
          Tel. 0475/39.93.52
Aannemer lot 5:
          Installatiebedrijf Dewitte-Geoffrey bvba
          Industrielaan 43, 8930 Menen
          Tel. 0497/62.05.06

 

Archieven en landkaarten
- Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Financiën, nr. 1876 (oprichting, 1766)
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca.1845)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Werken
- Chr. Devyt, Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965, Brugge, 1966, p. 62.
- Luc Devliegher, De molens in West-Vlaanderen, Tielt/Weesp, 1984, p. 122-123 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
- Jeroen Cornilly, Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 33.
- Lieven Denewet, Het oprichtingsoctrooi van de Rijsselendemolen te Ardooie, Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, jg. 4, 1998, p. 46-47.
- Lieven Denewet, Vlaamse molens te koop (voorjaar 1992), Molenecho's, jg. 20, 1992, 2.
- Lieven Denewet, Vijf goedgekeurde West-Vlaamse molenprojecten in 1999, in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, jg. 15, 1999, p. 69-75.
- C. Devyt, De Westvlaamse windmolens in 1993, Biekorf, jg. 93, 1993.
- Jan De Ketelaere, De Rysselendemolen van Ardooie ontwaakt uit verval, Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, jg. 13, 1997, nr. 2, p. 59-62.
- Lieven Denewet, Rapport. Dertig jaar molenzorg in het Tieltse Molenland, in: Molenecho's, jg. 31, 2003, nr. 1, p. 120-145.
- Robert Desart, De Windmolens van België, Brussel, 1961.
- Gabriël Houthoofd, De windmolens van Ardooie, Jaarboek nr. 6 (2010) van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp, p. 25-44 (met foto's en plannen).
- Gabriël Houthoofd, Bij molenmaker Roland Wieme: molenas en nieuwe kap voor de Rijsselendemolen van Ardooie, Molenecho's, jg. 28, 2000, nr. 1, p. 9.
- Rysselendemolen herboren, In de Steigers, I, 2001.
- Nieuwe wieken voor de Rysselendemolen, In de Steigers, I, 2001.
- J. W(eyns), De Rysselende molen te Ardooie, in: Ons Heem, jg. 19, 1965, p. 20.
- M. De Puydt-Lamote, Molen op Rysselende te Ardooie II, Ons Heem, jg. 19, 1965, nr. 5, p. 214.
- P. Despriet, De Rijseleindemolen in Ardooie, De Leiegouw, jg. 14, 1972, p. 475.
- De Rijseleindemolen te Ardooie, in: Curiosa, maart 1998, p. 29-30.
- Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
- Lieven Denewet, West-Vlaams molennieuws, zomer 2011, in: /West-/Vlaams Molenblad, jg. 27, 2011, 2, p. 60-64.
- Lieven Denewet & Luc Goeminne, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's, jg. 22, 1994, 3-4, p. 107-331 (Speciaal themanummer, 7)
- Molenzorg vzw, Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden, Molenecho's, jg. 26, 1998, 1, p. 6.

Persberichten

- Rijsselendemolen wordt atelier en privé-exporuimte, Het Volk, 06.02.1970.
"Kuurnse keramieker in Rijselendemolen te Ardooie, Het Wekelijks Nieuws, 20.06.1975.
- De Rijseleindemolen te Pittem, in: De Mandelbode, IV, 1979, p. 191;
- Jan Maeseele, "Molenaar wil in 2007 graan malen. Rijsselendemolen krijgt veelzijdige functie", in: Het Nieuwsblad, 12.03.2007.
- MR, "Gemeente keurt komst lunapark goed", Het Nieuwsblad, 29.10.2008.
- Marc Debruyne, "Rysselendemolen moet volgend jaar weer draaien. Ardooie Beschermd monument krijgt broodnodige restauratie", Het Nieuwsblad, 26.03.2009.
- Jan Maeseele, "Paul Vangierdegom wil Rysselendemolen volledig restaureren", in: De Streekkrant, 01.04.2009.
- Jan Maeseele, "Paul Vangierdegom wil molenvaardige Rysselendemolen. Tweede fase is dichtbij", in: De Weekbode, 03.04.2009.
- JD, "Agenda van de gemeenteraad", in: De Weekbode, 20.03.2009.
- JD, "Rysselendemolen", in: De Weekbode, 27.03.2009.
- RDH, "Minister Bourgeois geeft subsidie voor Rysselendemolen", Het Nieuwsblad, 23.05.2011.
- Bert Vanden Berghe, "Minister Geert Bourgeois subsidieert renovatie Rysselendemolen. 'Kroon op het werk'", De Weekbode, ed. Roeselare/Izegem, 27.05.2011.
- BVB (Bert Vanden Berghe), "Paul Van Gierdegem. 'Droom wordt gerealiseerd'". De Weekbode, 30.11.2012.
- AFr, "Koppel verblijft maand in B&B zonder te betalen", De Weekbode, 25.01.2013.
- AFr., "Drie maanden cel voor flessentrekkerij in B&B", De Weekbode, 01.02.2013.
- "Rysselendemolen zal binnenkort weer draaien". De Weekbode, 29.11.2013.
- Kim Vandenbroucke, "Totale renovatie van beschermd monument kost één miljoen euro. Molen na 18 jaar weer in gebruik", Het Nieuwsblad, 12.04.2014.
- NSP, "Renovatie van de Rysselende molen is klaar", Het Nieuwsblad, 14.04.2014.
- "Eerste Molenfeesten bij Rysselendemolen", De Weekbode, 09.05.2014.
- "Nieuw molenplan komt er niet", De Weekbode, 09.05.2014.
- Charlotte Degezelle, "Totale renovatie duurde 18 jaar en kostte miljoen euro", Het Laatste Nieuws, 10.04.2014. Foto's Jos Bogaerts
- CDR (Charlotte Degezelle), "Rysselendemolen heropend", Het Laatste Nieuws, 19.05.2014.
- Charlotte Degezelle, "Paul verlaat de Ryssenlende Molen. Gerenoveerde zaak wordt overgenomen door uitbater café Lugano", Het Laatste Nieuws, 31.03.2017.
- Charlotte Degezelle, "Elke (27) en Laurent (30) hebben ook al plannen voor zesde zaak. Vijf horicazaken op drie jaar tijd", Het Laatste Nieuws, 20.07.2017.

Mailberichten
- Lieven Braeckevelt, Pittem (vrijwillig molenaar), 11.05.2017, 30.04.2018

Overige foto's

transparant

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto: Marnix Bogaert, Marke, 05.08.2015

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto: M.F. Boogert, 1975

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Met het thans gesloopte molenaarshuis. Foto voor 1944. Verzameling Ons Molenheem

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto voor 1944. Verz. Thomas Piens, Zingem

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Prentkaart ca. 1900. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: dinsdag 26 oktober 2021
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen, Ardooiehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens