Molenzorg
navigatie Bikschote (Langemark-Poelkapelle), West-Vl...
Foto van Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen, Bikschote (Langemark-Poelkapelle), Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 06.03.2011 | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 06.03.2011

Beeuwsaertmolen
Blauwe Molen
Bikschotemolen
Pilkemstraat 26a
8920 Bikschote (Langemark-Poelkapelle)
50.920990, 2.868083 (Google Maps)
Gemeente Langemark-Poelkapelle
1635, herbouwd in 1830, 1922 en 2010
Staakmolen met gesloten voet
Korenmolen
Kombuis op de linkerzijweeg
Gelast, ca. 24 meter
Twee steenkoppels, haverpletter, builmolen
Maalvaardig
M: monument,
20.09.1958
Antoon Verstraete; Germain
Elke eerste zondag van de maand, 14 - 17 uur en op afspraak voor groepen, tel. 0474 74 56 40 (A. Verstraete) of bij Gemeente Langemark-Poelkapelle, Team Ontspannen / Toerisme, tel. 057 49 09 41
03586 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

Op een boogscheut van het dorpscentrum, aan het kruispunt van de Pilkem- en de Molenstraat, ligt de molenmote van de Bikschotemolen. Het vormde van oudsher een goed bereikbare plaats, met een verbinding naar de weg van Ieper naar Diksmuide (N 369), een zijweg naar Langemark–centrum en een weg naar Boezinge–Sas met het Kanaal Ieper–IJzer.

De molen werd in 1635 opgericht door de heren van Bikschote (geslacht Cousy), maar brandde in 1830 af, mogelijk na blikseminslag. De Gedeputeerde Staten van de Provincie West-Vlaanderen verleenden al op 20 juli 1830 hun toestemming voor de heroprichting.

Vóór 1830 was Jan Baptiste Ghyselen, gehuwd met Maria Joanna C. Beerten, eigenaar en molenaar van de Bikschotemolen. Na zijn overlijden in april 1839 volgde zoon Jan Francis hem op. Die was eind januari 1828 te Langemark gehuwd met Regina Sophia Platteeuw en overleed te Bikschote in april 1857 op 62-jarige leeftijd. De weduwe Regina Platteeuw overleefde hem nog twintig jaar: zij stierf te Bikschote in maart 1877, 81 jaar oud. Vervolgens werden de kinderen Ghyselen eigenaar, waaronder hun dochters Virginie N. Ghyselen (gehuwd te Bikschote in juni 1862 met Jan B. Lowagie) en Hortence C. Ghyselen (weduwe van Amaat S. Peene, gehuwd te Bikschote in oktober 1875 met Theopfiel L. Castel).

Uiteindelijk kwam in 1884 aan de erfopvolging van de familie Ghyselen een einde. Op 29 februari 1884 verkochten Jan Lowagie – Virginie Ghyselen de korenwindmolen, het woonhuis, de schuur, bijbehorende gebouwen en land (kadasterpercelen sectie B nrs. 418a - 419 - 420 - 421 - 422) aan Prosper Beeuwsaert (wonend te Dikkebus) en Helena Coene. Het jonge echtpaar betrok het eigendom op 1 oktober 1884 (Sint-Baafsmis). Zo kwam een nieuwe molenaarsfamilie op de Bikschotemolen.

Theophiel Castel behield tot 1 oktober 1884 het pachtrecht op de windmolen. Prosper Beeuwsaert stierf op 24 april 1906, waarna zijn echtgenote en vervolgens hun zoon Lucien het molenaarsbedrijf tot de eerste oorlogsdagen verder uitoefenden.

Deze Lucien Beeuwsaert (°12.07.1895 - +Poperinge 10.01.1971, gehuwd met Tommelein Martha, later met Bafcop Magdalena (°Lo 10.03.1904 - +Bikschote 27.03.1954), later met Pieters Margareta) kon voor 1914 van op zijn molen zeer vele andere molens zien draaien, waaronder die van Cyrieltje Liefooghe op de Rodeberg te Westouter, nochtans toch zo'n 15 kilometer ver in vogelvlucht. Lucien kon er zich op oriënteren om te bepalen hoe het weer en de windrichting zouden veranderen. Op een keer zag hij dat de staakmolen op de Rodeberg draaide met zuidenwind, terwijl de molen van Bikschote met noordenwind werkte. Beide molens draaiden dus "steert aan steert", of met hun staart tegenover elkaar! Dan was Lucien er niet gerust op: 't weer zou veranderen. Na een tijdje draaiden beide molens met zuidenwind.

Toen kwam het rampjaar 1914. In de lente van 1914 werd nooit gedacht, dat eind september en vooral in oktober de binnentrekkende troepen een voorbode zouden vormen van de vier jaren durende Eerste Wereldoorlog. Belgen, Britten, Duitsers en Fransen zochten en verstevigden hun posities in de Westhoek. Weldra sloeg het oorlogsbeest toe en een vluchtelingenstroom overspoelde en ontvolkte de streek. De eerste troepen waren de Belgische Gidsen, die hun paarden in het nieuwgebouwd magazijn van de familie Beeuwsaert stalden. Na enkele dagen werden deze door de Franse troepen van de 87ste Divisie opgevolgd, die de Beeuwsaert-molen als Le Moulin Bleu herdoopten. Op maandag 19 oktober 1914 draaide de molen voor het laatst en op 22 april 1915 werd hij vernield.

Wie in 1919-1920 in het Ieperse zijn huis kwam terugzoeken, vond een woestenij van ruïnes en puinen. Zoon Lucien Beeuwsaert besloot het molenbedrijf een nieuw leven te geven! Hij kon twee oude windmolens voor afbraak opkopen en met de gerecupereerde onderdelen en met veel goede wil een nieuwe windreus oprichten.

Van de Leenhoudersmolen uit Roesbrugge en de Blanckaertmolen uit Leisele verhuisden de herbruikbare stukken naar Bikschote. Deze nieuwe standaardmolen op vier ommuurde teerlingen kreeg twee steenkoppels, een haverpletter, een grote builderij tegen de vooraanweeg en geklinknagelde roeden van 24 meter. Met een stukje molengeschiedenis van Roesbrugge en Leisele werd aldus de ziel van de nieuwe Bikschotemolen samengesteld. Van de Blanckaertmolen uit Leisele werd vooral het binnenwerk gebruikt.

Belangrijk zijn de ingesneden teksten in de hoekstukken van het voorwiel (44 kammen): “J. VERFALLIE ME FECIT/ C. BLANCKAERT / ANNO 1743”, alsook in de hoekstukken van het vangwiel (48 kammen): “DIT IS GEMAECKT DOOR WCUS DE SMIJTTERE / ISC + I+H+S + HOITE / AN 17 [hart] 62 NO / PIETER MEEUS”.

Interessant is even de geschiedenis van beide molens door te nemen:

1. De Leenhoudersmolen uit Roesbrugge was een staakmolen om graan te malen aan de huidige Professor Rubbrechtstraat (weg Roesbrugge-Proven), gebouwd in de late 18de eeuw. In de 19de eeuw was de molen lange tijd in het bezit van de familie Leenhouder. Desiderius Camerlynck- Debruyn, bezitter van een steenbakkerij en een windmolen te Proven, kocht de molen met rosmolen aan in 1892. Na zijn overlijden in 1902 kwam de molen door deling van goederen in het bezit van Jeroen Lelieur-Camerlynck (1905), brouwer in Beveren-aan-de-IJzer. Hij verkocht de molen in 1914 aan zijn schoonbroer Pamphiel Camerlynck-Pyckewaert, handelaar te Proven. De laatste molenaar was Henri Desimpel (1883-1957), die later – in 1935 – een andere staakmolen vanuit Leisele naar Roesbrugge liet overbrengen.

2. De Kerselaremolen of Blanckaertmolen te Leisele was een staakmolen om graan te malen in de huidige Izenbergestraat. Hij werd oorspronkelijk opgericht vóór 1500. In de 19de-20ste eeuw was de molen in het bezit van de molenaarsfamilie Blanckaert: Frans Blanckaert (vóór 1834), Eduard Blanckaert-Verlinck (vanaf 1856), Jules Blanckaert-Vermersch (vanaf 1904, overleden in 1916).

De beide molens werden in 1921 afgebroken en verkocht aan Lucien Beeuwsaert te Bikschote. De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen gaf op 23 februari 1923 machtiging aan de weduwe Beeuwsaert-Coene voor het oprichten van een windmolen, op het kadastraal perceel B nr. 421, in de Pilkemstraat te Bikschote. Zo komen we terug op het verhaal van Luciens naoorlogse windmolen. Met de beschikbare onderdelen en aangevuld met nieuwe materialen werd de nieuwe Bikschotemolen, onder leiding van de Wervikse molenmaker (Charles) Louis Capon op de oude molensite opgebouwd.

Latere herstellingen (omstreeks 1930-1945) en regelingen aan het mechanisme werden uitgevoerd door molenmaker Henri Lejeune uit Westvleteren. Eén van de toegepaste moderniseringen was het aanbrengen van een “halve verdekkering” op de roeden, een variante op het wiekverbeterings-systeem van de Nederlandse ingenieur Dekker om de windvang te verhogen.

De Bestendige Deputatie gaf op 14 april 1933 machtiging aan Lucien Beeuwsaert voor de oprichting van een mechanische graanmaalderij, met een mazoutmotor van 25 pk, op het perceel nr. 419 b, in het aangrenzend gebouw van de woning. Lucien plaatste een ‘Claeys - Moes’ monocilinder dieselmotor voor de aandrijving. Omstreeks 1977 -1978 namen Firmin Beeuwsaert en Elisabeth Vandewynckel de maalderij opnieuw in gebruik. Hiertoe kochten ze een Engelse ‘Lister’-motor uit de oude melkerij van Pervijze en lieten die in de maalderij plaatsen.

Bij het overlijden van moeder Helena Coene in juli 1934 werd de molen eigendom van de kinderen Beeuwsaert. Twee jaar later werd het gezin Lucien Beeuwsaert-Bafcop zelfstandig eigenaar.

Na veertig jaar drong de uitvoering van de nodige herstellingen zich op. In 1962 werd daartoe een bestek opgemaakt door Marcel Braet uit Brugge van het Landelijk Verbond der Middelgrote en Kleine Maalderij. De raming bedroeg toen 566.720 frank, te vermeerderen met 5% ereloon voor de ontwerper.

De overheid gaf bij koninklijk besluit van 30 december 1964 machtiging voor de uitvoering van de nodige herstellingswerken en tevens vaststelling van de subsidies voor de voormelde werken: 55% voor de Staat, 25% voor de Provincie, 10% voor de Gemeente en 10% ten laste van de eigenaar. Vervolgens werd op basis van het restauratiedossier een prijsvraag georganiseerd bij diverse molenmakers. Uiteindelijk keurde de bevoegde minister op 15 december 1965 de inschrijving van de molenbouwers Herman en Guido Peel uit Gistel (Mosselstraat 1) goed en werd het aandeel van de Staat op de begroting van het dienstjaar 1966 ingeschreven.

De beoogde werken omvatten o.a.:
- leveren en plaatsen van een nieuwe eikenhouten steiger, met de nodige draagstukken en ijzerwerk;
- het kruiwerk vernieuwen van tandwielen, assen, kussens, draagstukken en kruistaken;
- leveren en plaatsen nieuwe eiken onderkruisplaat, 2 nieuwe eiken meesterbanden, 2 oude okselbanden te vernieuwen door de 2 oude meesterbanden (!);
- molenkap, windweeg, dak van het torenkot vernieuwen, het strop van het vangwiel vervangen in hard hout…; nieuwe kammen in het voorwiel en herpalen…
- leveren en plaatsen van een paar nieuwe kunst-maalstenen voor de voormolen, nieuwe steenring, maalkist, stortbakken, bijbank, meelgoot en bank enz…;
- het drijfwiel van de leias beleggen met rubberband, klauwwiel herstellen en herpalen;
- leveren en plaatsen van een nieuwe ijzeren binnenroede;
- leveren en plaatsen van een nieuwe bliksemafleider,
- 4 nieuwe molenzeilen (lijnwaad), geverfd met rode bol
- karbolineren van de molenkas, gebint, molenstaak, steiger en steert.

De aanbesteding gebeurde op 28 september 1965 en de werken werden in het voorjaar van 1967 door de molenbouwers Herman en Guido Peel uit Gistel uitgevoerd voor ruim 860.000 frank.. De definitieve oplevering van de werken gebeurde op 28 oktober 1968. Voorafgaand aan deze herstellingen werd de molen bij koninklijk besluit van 20 september 1958 als monument beschermd (toepassing Wet van 7 augustus 1931).

Het gezin Lucien Beeuwsaert telde 3 dochters en 2 broers: Joseph (1928-2004), gehuwd met Monique Bruneel (woonde later te Oostwinkel bij Zomergem) en Firmin (geboren in 1932). Beide broers zetten samen met hun vader het malen met de windmolen verder tot in 1959. Vader Lucien ging in datzelfde jaar op rust in Poperinge, waar hij in 1971 overleed.

Helaas sloeg het noodlot toe. In de nacht van 2 op 3 januari 1976 liep de molen in een storm “door de vang”. Met gebroken askop en afgerukte wieken bleef de romp overeind, waarbij de molenas met het voor- en vangwiel aan de rechterzijweeg bleef hangen. In een eerste reddingsoperatie werd de as met de wielen in veiligheid gebracht en werd de molenkast op 15 maart 1976 tegen regen en wind “voorlopig” afgedekt. In deze gehavende toestand bleef de molenkast jaren en jaren staan, als getuige van de vroegere molentijd en verbondenheid met Bikschote-dorp…

Tot een krant eind oktober 1980 aankondigde: Een molendroom wordt werkelijkheid, molen van Bikschote verhuist naar Dranouter Ondertussen had de familie Beeuwsaert de resten van de molen in maart 1980 aan een Oost-Vlaming verkocht. Door omstandigheden zag de man zich met problemen van heropbouw geconfronteerd en besloot de resten van de molen terug van de hand te doen. Op dit aanbod liet het ‘Zwartemolencomité’ uit Dranouter – Heuvelland een belangstellend oog vallen. Dit comité gesitueerd ‘rond en in’ de destijds bloeiende ‘Speelberg’ op de wijk Zwartemolen, had het plan opgevat om met de opbrengsten van hun (sinds 1975 georganiseerde) jaarlijkse kermis een houten windmolen op te richten. Het was een mooie droom, maar de realisatie bleef uit. Zo bleef de met mos begroeide Bikschootse “open” molenkast al die jaren staan…

Tot begin 1998 een nieuw Molencomite, als ‘Comité voor redding van de Beeuwsaertmolen te Bikschote’, in samenwerking met het Gemeente- en Provinciebestuur en molenvrienden, onderhande- lingen met de ‘Zwartemolen’ aanknoopte. Het streefdoel was de verwerving van de eigendoms-rechten en het voortouw nemen voor de herbouw van de windmolen op de oorspronkelijke molenmote.

De bezielers van dit project zijn twee leden van het Bikschoots Kermiscomité: Eddy Dejonckheere, handelaar en Antoon Verstraete, gemeenteraadslid. Onderlinge besprekingen en onderhandelingen met de betrokkenen hebben uiteindelijk geleid tot de aankoop door het Gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle in december 1999 van de molen en grond. Het betreft hier de molenmote met een oppervlakte van 509 m² en de oude molenkast. Met deze stap was de weg geëffend voor voorbereiding van de restauratie.

De Gemeenteraad van 7 februari 2000 zette het licht op groen voor een maalvaardige restauratie. Architect–ingenieur Freddy Deschacht uit Ruiselede werd aangesproken voor de opmaak van het volwaardig studiedossier, de bouwplannen, de planning en een dossier voor restauratiebetoelaging. De Administraties van de Vlaamse Gemeenschap, (afdelingen Land, Monumenten & Landschappen) en van de Provincie gaven gunstige adviezen en op 06.07.2001 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

Teneinde een goede planning op te stellen, werden drie belangrijke fasen voorzien: 1) de ontmanteling; 2) de heropbouw en restauratie; 3) uitvoeren van omgevingswerken. De Gemeenteraad gaf op 28 augustus 2001 het startsein voor de eerste fase: ontmanteling. Het Schepencollege wees de opdracht op 8 oktober 2001 toe aan de firma Thomaes Molenbouw NV uit Beveren-Roeselare.

De ontmanteling gebeurde op 13 december 2001 en omvatte het afnemen van de molenkast, recupereren van bruikbare of te kopiëren stukken, onderbrengen van deze onderdelen in een loods met het oog op verdere studie van de restauratie.

Bij een plaatsbezoek konden we het historische belang van de originele onderdelen van de windmolen duidelijk vaststellen. In de hoekstukken van het vang- en voorwiel staan gekerfde versieringen: jaartallen, een hartje, een Christusmonogram en zinnebeeldige heilsknopen. Alhoewel deze originele stukken sterk hebben geleden, blijft het snijwerk een historische en emotionele waarde behouden.

Op 9 oktober 2008 kende Vlaams minister Dirk Van Mechelen een restauratiepremie toe voor de heropbouw en restauratie. Het aandeel van het Vlaams Gewest  bedraagt 467.149,74 euro. Het werk werd toegewezen aan Thomaes Molenbouw nv uit Beveren-Roeselare. Deze plaatste op 31 augustus 2009 een nieuw gebint (kruisplaten, staak en schoren). Op donderdagavond 15 april 2010 werd de molenkast vervoerd van Roeselare naar Bikschote, terwijl de plaatsing op de molenvoet een dag later gebeurde. Het gevlucht werd geplaatst op 18 mei. De inhuldiging gebeurde op zaterdag 3 juli 2010. De molen is iedere eerste zondag van de maand geopend. Vrijwillige molenaars zijn Antoon Verstraete en Eddy Dejonckheere uit Bikschote. Meer info: tel. 0474 74 56 40 (Antoon Verstraete).

Guy MENY, Antoon VERSTRAETE, Eddy DEJONCKHEERE en Lieven DENEWET

Aanvullende informatie

Aantal asomwentelingen
2009: 0
2010: 13.155

Intekendatum: sept. 2001
Molen: Bikschote (Langemark-Poelkapelle, W.-Vl.), Beeuwsaertmolen - staakmolen met kombuis
Bouwheer: Gemeente Langemark-Poelkapelle
Ontwerper: Ir.-arch. De Schacht Freddy, Ruiselede
Opdracht: Fase 1: ontmanteling
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle
Toewijzing: Thomaes Molenbouw nv, Roeselare

Aanbesteding fase 2 - lot 1 en 2
Intekendatum: 19.12.2008, 11 u. / 11 u. 15
Molen: Bikschote (Langemark-Poelkapelle, W.-Vl.), Beeuwsaertmolen - staakmolen met kombuis
Bouwheer: Gemeente Langemark-Poelkapelle
Ontwerper: De Schacht Freddy ir.-arch., Ruiselede
Aard van de opdracht: Fase 2: heropbouw + restauratie, lot 1: torenkot; o/cat. D24, kl. 1; cat. 00 of 19; 40 dagen; raming: 97.053,31 euro (excl. BTW); lot 2:
molentechnische restauratie; o/cat. D23, kl. 3, cat. 00 of
19; 300 dagen; raming: 487.907,55 euro (excl. BTW)
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle
Offertes: Lot 2: 't Gebinte Molenbouw, Erpe-Mere; Thomaes Molenbouw nv, Roeselare; Wieme Molenbouw bvba, Zulte (alfabetische volgorde)
Toewijzing: Lot 1: Aquastra bvba, Lauwe; lot 2: Thomaes Molenbouw nv, Roeselare

-------------

Uit het verslag van de Gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle, 25 juni 2007.
10 Ontmanteling, heropbouw en restauratie Beeuwsaertmolen (Blauwe Molen),
Lot 1: Torenkot Beeuwsaertmolen,
Lot 2: Molentechnische restauratie,
bestek en wijze van gunnen - goedkeuring
Op 20 december 1999 besliste de gemeenteraad tot aankoop van het perceel grond te Bikschote, waar de resten van de Beeuwsaertmolen zich bevond. In zitting van 20 mei 2000, duidde het college De heer Freddy De Schacht aan als architect voor het ontwerp van de molen. In de gemeenteraad van 28 augustus 2001 werd fase I, ontmanteling van de molen, goedgekeurd. Deze opdracht werd gegund aan Molenbouwer Thomaes. Ondertussen werd fase II al een paar keer goedgekeurd door de gemeenteraad (1/07/2002 en 22/12/2003), doch het dossier werd niet ter goedkeuring aanvaard door de Vlaamse Overheid, cel Monumenten en Landschappen. Een verschil in visie (o.a. over stabiliteit) tussen ontwerper en subsidiërende overheid lag hier aan de basis. Ondertussen is er een andere verantwoordelijke ambtenaar binnen Monumenten en Landschappen aangesteld en lijkt er een opening te zijn voor de goedkeuring van het dossier.
FASE 2 : HEROPBOUW + RESTAURATIE BEEUWSAERTMOLEN
Dossier 00.03
Ontmanteling, heropbouw & restauratie Beeuwsaertmolen (blauwe molen) (standaardmolen op berg, beschermd monument d.d. 20.09.1958)
fase 2: heropbouw + restauratie Beeuwsaertmolen lot 1: torenkot Beeuwsaertmolen
Ligging:
Beeuwsaertmolen, Pilkemstraat 26a,
8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote) kadaster 2e
afdeling, sectie b, nr. 420a en 421a
Subsidierende overheden:
Vlaamse Overheid, Agentschap RO Vlaanderen, onroerend erfgoed Phoenix gebouw, Koning Albert II-laan 19, bus 3, 1210 Brussel:
Voor 60% op de aannemingskosten, rekening houdende met 10% algemene kosten (bovenop de aannemingskosten)
Provincie West-Vlaanderen, dienst cultuur, afdeling erfgoed Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, Brugge:
Voor 20% op de aannemingskosten, rekening houdende met 10% algemene kosten
Raming, nog te betalen door het gemeentebestuur : € 89 010,38
Raming:
Lot 1: Torenkot Beeuwsaertmolen: 97.053,31 EURO (excl. BTW)
Lot 2: Molentechnische restauratie: 487.907,55 EURO (excl. BTW)
Wijze van gunnen: Openbare aanbesteding
Wordt goedgekeurd met: 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen
4 onthoudingen: SP.A: Dhr. Luc Vandamme, Dhr. Jean-Marie Callewaert, Mevr. Martine Debruyne en Dhr. Andy De Witte
--------------------------------------------------------
Gemeenteraad Langemark-Poelkapelle. Maandag 25 juni 2007
10 Ontmanteling, heropbouw en restauratie Beeuwsaertmolen (Blauwe Molen),
Lot 1: Torenkot Beeuwsaertmolen,
Lot 2: Molentechnische restauratie,
bestek en wijze van gunnen - goedkeuring
--------------------------------------------------
Gemeenteraad Langemark-Poelkapelle. 1 juli 2002.
7 Restauratie van de Beeuwsaertmolen,
fase II lot 1 : torenkot Beeuwsaertmolen
lot 2 : molentechnische restauratie
fase III: omgevingswerken Beeuwsaertmolen
bestek en wijze van gunnen - goedkeuring
Op 20 december 1999 werd de Beeuwsaertmolen aangekocht, teneinde deze te restaureren. De molen is een beschermd monument sinds 20/09/1958. De beslissing tot restauratie van de molen werd genomen op 7 februari 2000. Op 28 augustus 2001 werd fase I of het ontmantelen van de molen aan de gemeenteraad voorgelegd. De ontmanteling werd uitgevoerd door Thomaes' Molenbouw die er eveneens, samen met de architect Freddy Deschacht, op toezag dat de nog te herbruiken delen van de molen werden bewaard.
Fase II behelst twee loten: het heropbouwen van het torenkot en het molentechnische gedeelte.
De heropbouw van het torenkot gebeurt in 2 fasen, waarbij de totale uitvoeringstermijn 60 werkdagen bedraagt.
Wijze van gunnen: openbare aanbesteding
Raming: € 275 000,00
Het molentechnische gedeelte heeft een uitvoeringstermijn van 300 kalenderdagen. Hier wordt specifiek gezocht naar molenbouwers voor het uitvoeren van de werken. Wijze van gunnen : beperkte aanbesteding Raming: € 500 000,00
Fase III bevat de omgevingswerken van de molen. Voor de omgeving wordt er gras en beplanting voorzien, met een verharde toegang naar en strook rondom de molen. Er komt verder een omheining in wilgenvlechtwerk, met een opendraaiend houten hekken, een fietsstalling, een informatiebord en een buitentafel met 2 zitbanken.
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure.
Raming: € 135 000,00
De restauratie van de molen is subsidieerbaar voor 80% . De gemeente hoopt het dossier in het subsidieprogramma 2003 van de afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen te laten opnemen.
De diverse bestekken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis.
Wordt goedgekeurd met 19 ja stemmen.
8 Restauratie van de Beeuwsaertmolen : veiligheids- en gezondheidsplan - goedkeuring
In de gemeenteraad van 27 december 2001 werd het bestek en wijze van gunnen van de veiligheidscoördinatie voor fase II en fase III van de Beeuwsaertmolen opgemaakt. Het veiligheids-en gezondheidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd op de raad en kan ingezien worden in het gemeentehuis.
Wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen.

Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 66;
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 288-291 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 138.
Lieven Denewet, "Merkwaardige voorvallen met West-Vlaamse molens & molenaars - 4", jg. 13, 1997, 4 (okt.-dec.), p. 210 (over "De molens droeien steert aan steert")
Michel Gheeraert, "Langemark, Poelkapelle, Bikschote, St.-Juliaan, Madonna in oude prentkaarten (anno 1900-1916)", Langemark-Poelkapelle.
"Langemark-Poelkapelle graag gezien", De Klaproos, Koksijde, 2004.
Ernest Leeuwerck, "Beeuwsaerts!-Bikschotes! of "Blauwe Molen" weldra "Zwarte Molen" te Dranouter???" in: Aan de Schreve, XI, 1981, nr. 4, p. 22-24;
Lieven Denewet, Molenflash. Vlaams viceminister-preident Geert Bourgeois reikte 40 molenaarsdiploma’s uit; De Beeuwsaertmolen van Bikschote: de stormschade van 1976 eindelijk hersteld!; De Beddermolen van  Tongerlo: beschermd, gedeklasseerd en… opnieuw beschermd!, Land in Zicht, LXXIX, 2010, 3, p. 6-8.
Fr. Pype, "Herstellingswerken aan de molen te Bikschote", in: Iepers Kwartier, VII, 1971, p. 77-80;
Fr. Pype, "De molen van Bikschote omvergewaaid", in: "Iepers Kwartier, XII, 1976, p. 83;
John Verpaalen, "Molens van de frontstreek", Kortrijk, 1995, p. 33-35;
Lieven Denewet, "Vijf ontmantelingen als aanloop tot restauratie (Ramskapelle, Mullem, Bikschote, Denderwindeke, Herkenrode)", in: Molenecho's, XXIX, 2001, nr. 3, p. 118-123;
Lieven Denewet, "Ontmantelingen als aanloop tot restauratie - 2" (Bikschote, Boechout, Denderwindeke, Geel, Harelbeke, Pittem, Zarren), in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 3, p. 83-89;
E. Leeuwerck, "Lucien Beeuwaert", in: Iepers Kwartier, VIII, 1971, p. 76-80;
J. Maes, "De molens van Bikschote in de branding", in: De Belgische Molenaar, LV, 1960, nrs. 22 (22 nov.), p. 350 en 24 (22 dec.), p. 380, 382; LVII, 1962, p. 188-189;
J. Maes, "De molen van Bikschote", in: De Belgische Molenaar, LVII, 1962, p. 210;
Roland Annoot, "De molens in het Westland", Ieper, 1950, p. 12;
John Verpaalen, "Blauwe molen te Bikschote wordt weldra Zwarte Molen te Dranouter", in: Levende Molens, V, 1983, nr. 5;
D.M., "De molen van Bikschote in 't lang en in 't kort", in: Onze Westhoek, XII, 1981, nr. 1, p. 3-4;
Guy Menu, Antoon Verstraete & Eddy Dejonckheere, "De Bikschote- of Beeuwsaertmolen, zo is er maar ene", in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIX, 2003, nr. 2, p. 54, 96-107;
"De Blauwe Molen te Bikschote", in: Curiosa, januari 2003, p. 19-22;
John Verpaalen, "Windmolens in de actualiteit [Gits; Bikschote; Balegem]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 12 (december), p. 264-265, ill.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
Jean-Pierre Meirlaen, "De nieuwe Beeuwsaertmolen in Bikschote", Iepers Kwartier, 2010, p. 141-143.
Joseph Beeuwsaert, "De molens droeien steert aan steert", Molenecho's, jg. 25, 1997, 4, p. 202 (verhaal genoteerd in 1997 door Lieven Denewet uit de mond van Joseph Beeuwsaert, zoon van Lucien)
Jacques Lorthiois, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (118).

Persberichten
- "De molen van Bikschote", in: Het Wekelijks Nieuws, 1960.
- "Molen getroffen te Langemark", in: Het Volk, 03.01.1976.
- "Miljoenen schade aan Blauwe Molen te Langemark", in: Het Wekelijks Nieuws, januari 1976.
- ATL, "Beeuwsaertmolen herrijst wellicht uit de as", in: Het Nieuwsblad, 20.06.2007.
- ATL, "Beeuwsaertmolen herrijst uit zijn as", in: Het Nieuwslbad, 15.01.2008.
- Anouck Vandenberghe, "Beeuwsaertmolen herrijst uit zijn as. Twee nieuwe molenaars staan te popelen om voor gebouw in Bikschote in te staan", in: Het Nieuwsblad, 21.03.2003
- MGA, "Gemeenteraad koopt deel van molen", Het Nieuwsblad, 02.07.2009.
- MGA, "Beeuwsaertmolen", in: Het Nieuwsblad, 02.09.2009.
- PCO, "Molennieuws. Werken molen verlopen vlot", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 27.11.2009.
- ATL, "Beeuwsaertmolen", in: Het Nieuwsblad, 22.11.2008.
- PCO, "Laatste kerst in mineur voor Beeuwsaertmolen", in: Het Wekelijks Nieuws, 25.12.2009.
- Piet Lesage, "Beeuwsaertmolen herrijst boven Bikschote", Het Nieuwsblad, 17.04.2010
- Piet Lesage, "Beeuwsaertmolen", Het Nieuwsblad, 30.04.2010
- Piet Lesage, "Molenaar wil weer Beeuwsaertmolen-broodjes bakken. - "Beeuwsaertmolen heeft nu ook wieken", Het Nieuwsblad, 19.05.2010.
JV & RH, "Beeuwsaertmolen heeft zijn wieken terug", WTV, 14.05.2010.
- RB, "Wieken voor Beeuwsaertmolen", in: De Weekbode, 21.05.2010.
- Piet Lesage, "Gerenoveerde Beeuwsaertmolen heeft voortaan twee molenaars", Het Nieuwsblad, 05.07.2010.
- Dieter Dujardin, "Geklasseerde windreus lag jarenlang in puin na storm. Beeuwsaertmolen maalt weer", Het Laatste Nieuws, 05.07.2010, p. 16.
- Dyle, "Heropgebouwd erfgoed", Het Nieuwsblad, 07.07.2010.
- RB, "Bikschote. Beeuwsaertmolen", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 27.08.2010.
- PCO, "Beeuwsaertmolen opnieuw maalvaardig", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 09.07.2010.
- RB, "Bikschote. Beeuwsaertmolen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 27.08.2010.
- RB, "Officiële inhuldiging Beeuwsaertmolen op zaterdag 3 juli. Molen op zijn sokkel", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 23.04.2010.
- RB, "Open Monumentendag. Molens in de kijker", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Ieper, 10.09.2010.
- Piet Lesage, "2ondag 10 oktober te Boezinge. 't Vallend Bladtocht", Het Nieuwsblad, 09.10.2007.
- Colette Vanholst, "Lezers schrijven", in: De Weekbode, 22.10.2010.
- PLI (Piet Lesage), "Nestelende kauwen leggen Beeuwsaertmolen stil", Het Nieuwsblad, 27.03.2012.
- Antoon Verstraete, "Kauwen maken nest in de Beeuwsaertmolen", westhoek.be, 23.03.2012.
- "Dagelijks leven in 1914: hoe een molen lijden kan", Het Wekelijks Nieuws, 31.10.2014.
- "Nieuwjaarswensen en... een nieuw toilet aan de Beeuwsaertmolen", De Weekbode, 09.01.2015.
- PCO, "Laatste nieuwjaar als meester-molenaar", Krant van West-Vlaanderen, 17.01.2020.
- Willy Vereenooghe, "Wandelen in de schaduw van de molen", Krant van West-Vlaanderen, 19.06.2020.

Overige foto's

transparant

Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 02.09.2014

Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen

Foto: Donald Vandenbulcke, 01.09.2009

Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen

Foto: Robert Van Ryckeghem, 1999

Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen

Prentkaart IRIS, 1973

Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen

Prentkaart voor 1914. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: dinsdag 25 oktober 2022
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Beeuwsaertmolen<br />Blauwe Molen<br />Bikschotemolen, Bikschote (Langemark-Poelkapelle)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens