Molenzorg
navigatie Evergem, Oost-Vlaanderen

Oliemolen van Belzele

voor 1445
na 1553
Staakmolen
Oliemolen

Beschrijving / geschiedenis

De Oliemolen van Belzele was een houten korenwindmolen te Belzele.
De staakmolen op wal werd gebouwd voor 1445 en verdween na 1553.
Deze molen mag niet verward worden met de Belzelemolen of de Korenmolen van Belzele.

Enkele toponymische vermeldingen:

* Oliemolen
- up theerscip van gavere biiden olie muelene, 1456, SAG-330/27, 103v;
- te Belseele daer de olie muelne up staet, 1553, SAE-1009, 308v. E1536.

* Oliemolenwal
- an den hoelmuelen wal, 1445, RAG-SB/R 46, 1r;an de hoolmuele wal te dralinghe, 1459, RAG-SB/R 52, 3r

Lieven DENEWET & Hanne VAN DER BAUWHEDE

Stadsrchief Gent, Penningkohieren Evergem, 1571, f° 66 r°
Bas De Wilde, Molenbestand in het Meetjesland in 1570, 1770 en 1850", Gent, Rijksuniversiteit Gent, 1988 (licentiaatsthesis geschiedenis).
Hanne Van der Bauwhede, “Bijdrage tot de toponymie van Evergem tot 1650”, Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse taalkunde. Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands - Latijn (Promotor: Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen - Co-promotor: Prof. Dr. Magda Devos), Academiejaar 2010 - 2011.

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zondag 30 augustus 2015
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Oliemolen van Belzele</p>, Evergemhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens