Molenzorg
navigatie Kanegem (Tielt), West-Vlaanderen
Foto van Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen, Kanegem (Tielt), Foto: Stephanie Mistiaen | Database Belgische molens
© Foto: Stephanie Mistiaen

Mevrouwmolen
Vrouwenmolen
Mevrouwmolenstraat 2
8700 Kanegem (Tielt)
westzijde
kadasterperceel B 531
51.020920, 3.415289 (Google Maps)
nv Kadina - Lionel Vanlerberghe, Ingelmunster
17de eeuw / 1736 / 1836 / 1844
Stenen stellingmolen
Korenmolen
Witte romp
Geklinknagelde roeden, 24 m (verwijderd)
Drie steenkoppels, haverpletter, builmolen (tijdelijk verwijderd)
Maalvaardig
M: monument,
24.04.1974
Rudy en zoon Ruud De Keukelaere (beide uit Aarsele), Kris Grijspeerd (Pittem)
Op zondagnamiddagen
01404 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Mevrouwmolen is een stenen korenwindmolen (destijds ook oliemolen) aan de westzijde van de Mevrouwmolenstraat (nr. 2). 

Oorspronkelijk was het een houten korenwindmolen. Die werd gebouwd in het midden van de 17de eeuw door de toenmalige heer van Hames op de grond van zijn heerlijkheid.  In 1620 werd Jan de Hane nieuwe heer van Hames. Dit bracht gedurende de hele 17de eeuw een onderlinge strijd met zich mee om de titel "Heer van Kanegem", tussen de twee rivaliserende heerlijkheden: de heerlijkheid "Hames" (onder het gezag van de familie de Hane) en de heerlijkheid het "Beexschen" (onder het gezag van de familie de Preudhomme d'Hailly). Deze titel viel nochtans ten deel aan de eigenaar van de dorpsheerlijkheid, met name het grondgebied waarop de kerk zich bevindt, in dit geval de Sint-Baafsheerlijkheid. Het conflict duurde bijna een eeuw, drie generaties lang, en werd pas beëindigd in 1713 met het huwelijk tussen Marc-Antoine de Preudhomme d'Hailly, heer van Poeke en Antoinette-Alexandrine d'Oignies de Courrières, vrouw van Hames. Kort voor 1629 liet de nieuwe heer van Hames, Jan de Hane, een kasteel bouwen achter de hoeve van Hames. Vermoedelijk werd ook de hoeve vernieuwd en werd het poortgebouw toegevoegd. (Kasteelhoevestraat).

Na het overlijden van de heer had "mevrouw " de douairière van Hames een tijdlang de goederen van haar man in beheer, waardoor de molen "Mevrouwmolen" genoemd werd.

Een nieuwe staakmolen werd in 1736 opgetrokken.

We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) onder de benaming "Vermeirens molen", op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850) als "Vermeirens molen". Eigenlijk wordt "Delmeirensmolen" bedoeld.

De molenkast werd in 1836 op een gemetselde onderbouw (torenkot) geplaatst, zodat een dubbele functie ontstond: oliemolen (in het torenkot) en graanmolen (in de houten bovenbouw). Celestinus Delmeire had hiertoe op 9 april 1836 de toestemming bekomen van de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen

In 1843 werd de molen door een brand vernield en vervangen door de huidige bakstenen stellingmolen, die als graan- en oliemolen werd ingericht. Celestinus Delmeire bekwam daartoe in 1843 de toestemming van de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De olieslagerij werd in 1894 uitgebroken en tezelfdertijd werd in een aanpalend gebouw een stoommachine geplaatst. Die werd in 1930 vervangen door een elektromotor.

De Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen gaf in 1938 de volgende beschrijving: "Mevrouwmolen.  Hij behoort toe aan Achiel Van Parijs. Stenen molen met houten gaanderij. Hij dagtekent van 1843. Volgens het zeggen van de molenaar is hij half verdekkerd".

De laatste beroepsmolenaars waren:
- Edmond Dewaele (Kanegem 1910 - Beernem 1995), gehuwd met Clara Tanghe
- Aloïs Denewet (Kanegem 1890 - Zeveren 1972), gehuwd met Maria Mouton en grootvader van molenkenner Lieven Denewet uit Hooglede.
- Marcel Van Parijs (Kanegem, 1915-1999), zoon van Achiel en Pauline Coddens en mede-eigenaar.

Laatstgenoemde legde de molen stil in 1954. De laatste jaren werd nog enkel voor eigen gebuik gemalen.

Het verval trad snel in. Omstreeks 1970 was de situatie erg zorgwekkend geworden: de stelling was verdwenen, het metselwerk brokkelde af, er waren gaten in de kap en de roeden waren doorroest. Twee opeenvolgende private eigenaars, Luc Goeminne uit Zulte (later Astene) en Walter D'Hose uit Rumbeke, lieten het exterieur restaureren (romp, vensters en deuren, nieuwe gaanderij, voorlopig dichten van de kap). De huidige eigenaar, de heer Lionel Vanlerberghe uit Ingelmunster, voorzag wel een maalvaardige restauratie. Hij liet een bestek opmaken door ingenieur-architect Freddy De Schacht uit Ruiselede.

Lionel Vanlerberghe kocht met nv Kadina de Mevrouwmolen in 2000 voor de toenmalige prijs van 1.500.000 Bfr. of 37.184,03 euro. met de bedoeling het vervallen monument terug maalvaardig te maken.

Architect Freddy De Schacht uit Ruiselede stelde in 2001 een restauratiedossier op en vroeg de restauratiepremie aan bij de Vlaamse Overheid. Bij Ministerieel Besluit van 17.12.2003 werd een restauratiepremie van 214.000 euro toegekend, concreet voor de fase 1: molenromp en bijgebouwtje.

Begin oktober 2008 ging de eigenaar over tot de uitvoering van lot 1 van de eerste fase, te weten de ontmanteling van de molen en het plaatsen van een nooddak. Deze werken werden uitgevoerd door Molenbouw Wieme uit Machelen (Zulte). De gedemonteerde stukken werden in een loods opgeslagen. Het wind- en vochtdicht maken van de molenromp deed echter meer slecht dan goed: begin 2011 stortten grote gedeelten van de buitenmuur naar beneden, dwars doorheen de houten gaanderij. Aldus werd een definitieve restauratie meer dan dringend.

Vermits de financiële middelen ontbraken, kon er niet worden overgegaan tot aanbesteding van de verdere werken van de fase 1. De lastenboeken zijn nochtans opgemaakt; de ramingen en aanbestedingen waren eveneens klaar.

In 2008 werd om een verlenging verzocht van de termijn waarbinnen het saldo van de premie dient te worden aangevraagd.
Bij Besluit van de Administrateur-Generaal van 13.03.2008 van het Agentschap Ruimtelijke Ordening, werd de termijn verlengd tot 17.12.2011.

De eigenaar ging de mogelijkheid na om, benevens de eigenlijke restauratie, te voorzien in een gedeeltelijke herbestemming, met mogelijkheid tot uitbating van een horecazaak – kwestie van de noodzakelijke investering te kunnen financieren middels de uit het project te realiseren inkomsten. Hij kon hiervoor echter geen goedkeuring bekomen van de bevoegde diensten van Stedenbouw en Erfgoed.
De termijnverlenging verstreek en de eerder toegezegde premie verviel vanaf 18.12.2011.
Concreet betekent dit dan ook dat het restauratiedossier opnieuw moest worden ingediend

Hoezeer de eigenaar de restauratie van de Mevrouwmolen tot een goed einde wenste te brengen, door het ontbreken van de noodzakelijke financiële middelen kon hij niet overgaan tot de verdere realisatie van lot 1 (bouwkundige restauratie) en lot 2 (molentechnische restauratie).

Bij dagvaarding van 25 januari 2013 diende de eigenaar voor de correctionele rechtbank van Brugge te verschijnen omwille van een verwaarlozing van een beschermd monument. Bij hun vonnis op 29 januari 2014 kreeg hij twee jaar de tijd om de molen in de oorspronkelijke staat te herstellen. Voor de renovatie van het technisch gedeelte kreeg de eigenaar drie jaar de tijd. Per dag vertraging zou hij een dwangsom van 100 euro moeten betalen. Daarnaast werden Lionel Vanlerberghe  en zijn vastgoedbedrijf NV Kadina beiden veroordeeld tot een geldboete van 600 euro voor de verwaarlozing van het monument.

Correctionele rechtbank Brugge, 29 januari 2014 (betreft Tielt, Mevrouwmolen - verwaarlozing van beschermd monument): De rechtbank veroordeelt de overtreder tot herstel in 2 fasen onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. Omdat door een ongelukkige formulering van de rechter de veroordeling toch nog gekoppeld is aan kracht van gewijsde, is de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed toch in beroep gegaan.

Kortgeding Brugge 21 november 2014 (betreft Tielt, Mevrouwmolen – verwaarlozing van beschermd monument - dringende maatregelen nodig voor schade aan dak): De rechter verklaarde de vordering in kortgeding onontvankelijk op basis van de vaststelling dat de vordering enerzijds niet
hoogdringend zou zijn en anderzijds een vordering ten gronde zou betreffen. De gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed is in beroep gegaan.

Gelukkig kwam er redding vanuit de Vlaamse Overheid. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kende begin april 2015 een erfgoedpremie van 532.000 euro toe aan de nv Kadina, de vennootschap van eigenaar Lionel Vanlerberghe, voor de bouwtechnische werken, die ruwbouw-, vloer-, schrijn- en elektriciteitswerken omvatten. Het ondergronds metselwerk zal niet alleen versterkt, maar ook ingekapseld worden in een funderingsplaat. Zo wordt de verdere scheur- en barstvorming in de romp tegengeaan. De volledige molenromp dient heel grondig onder handen genomen te worden. Wel gaat men niet over tot voorafgaande sloop, zoals dat in Pittem het geval was in 2009. De romp wordt wel tot op stellinghoogte gesloopt.

De officiële opening van de offertes vond plaats op vrijdag 26 juni 2015 uur bij ir. arch. Freddy De Schacht, Poekestraat 1, 8755 Ruiselede. De uitslag was als volgt:
- Calleeuw-Blieck NV, Monnikenwerve 8, 8000 Brugge: 496.940,54 euro
- Arthur Vandendorpe NV, Molendamstraat 4, 8210 Loppem: 500.228,69 euro
- Artes Woudenberg NV, Lieven Bauwensstraat 42, 8200 Sint-Andries: 513.107,58 euro
- AQUASTRA BVBA, Peperstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem: 580.784,06 euro
- A2Z Renovatie BVBA, Schatting 54: 8210 Zedelgem: 592.524,74 euro

De werken werden toegewezen aan Artes Woudenberg nv uit Sint-Andries voor 513.107,58 euro. Ze namen een aanvang op 29 februari 2016 en worden beëindigd in 2018.

Bouwkundige en technische beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Molensite bestaande uit een molen en losstaande hoevegebouwen rondom een erf heraangelegd in gazon, van de weg afgescheiden door o.m. meidoornhaag, ter hoogte van molen door een houten afsluiting.
Molen langsheen de straat gelegen: bakstenen bovenkruier, type stellingmolen.
Deels gepleisterde en witgekalkte conische molenromp met gepekte plint onder gebroken kap met wolfsdak, oorspronkelijk bedekt met eiken leien, op het laatst  met asfaltpapier. Rondboogingangen en -vensters met druiplijst. Houten stelling. IJzeren staart (een hergebruikte geklinknagelde molenroede). Vlucht ca. 24m.
Er was een gietijzeren askop  en geklinknagelde ijzeren roeden. Benedenverdieping met aanbouw waarin elektromotor uit 1930 en maalstoel.
Er was een buil en haverpletter.
Een koppel pletstenen van de vroegere oliemolen ligt in het gazon ten zuiden van molenaarshuis.
Vier zolders: maalzolder ter hoogte van de stelling, steenzolder met drie maalgangen (spoorwiel van 47 kammen), luizolder met kruiwerk, kapzolder met zetelkap (bovenwiel 53 kammen, kamwiel 35 kammen).
Balk op kapzolder gedateerd "1767". Inscriptie op klauwijzer: "1845".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Delmeire Celestinus, landbouwer en molenaar te Kanegem
- voor 1845, erfenis: en de kinderen (overlijden van de echtgenote van Celestinus Delmeire)
- 06.11.1883, erfenis: de kinderen (kinderen: a) Delmeire Louis, b) Delmeire Ivan, c) Delmeire Constance en d) Delmeire Edouard) (overlijden van Celestinus Delmeire)
- 08.03.1893, erfenis: a) Delmeire Louis, b) Delmeire Constance en c) Delmeire Edouard (overlijden van Ivo Delmeire)
- 08.01.1898, deling: Delmeire-Van Parijs Eduard, molenaar te Kanegem (notaris Devisscher)
- 27.10.1911, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Eduard Delmeire)
- later, erfenis: de kinderen: a) Delmeire Jean François, b) Delmeire Marie Alice en c) Delmeire Germaine Angèle (overlijden van de weduwe Van Parijs van Eduard Delmeire)
- 24.08.1928, deling: Delmeire-Torck Joseph Eduard Constant, geneesheer te Deinze (notaris Devisscher)
- 19.08.1939, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Torck)
- 14.12.1939, deling: Delmeire-Schaubroeck Joseph François Eduard Constant, geneesheer te Deinze (notaris Voet)
- 22.01.1975, verkoop: Goeminne-Vanderschueren Luc Joseph Marie, geneesheer te Zulte (notaris Pauwels)
- 20.10.1986, verkoop: D'Hose-Froyman Walter, zaakvoerder te Rumbeke (notaris Loontjens)
- 2000, verkoop: nv Kadina - Vanlerberghe Lionel, zaakvoerder te Ingelmunster

Lieven DENEWET
(kleinzoon van beroepsmolenaar Aloïs Denewet)

Aanvullende informatie

Intekendatum: 07.03.2008, 12 u.
Molen: Kanegem (Tielt, W.-Vl.), Mevrouwmolen - stenen stellingmolen
Bouwheer: nv Kadina, Ingelmunster (Lionel Vanlerberghe
Ontwerper: Ir.-arch. Freddy De Schacht, Ruiselede
Opdracht: Niet-openbare aanbesteding voor de restauratie, fase 1: restauratie molenromp, lot 1: molentechnische ontmanteling (afname restanten roeden, kap, staart en schoren, molenas met het vangwiel, staande as, steenkoppels en het verdere binnenwerk); plaatsing van een nooddak; o/cat. D23, kl. 1; cat. 00 of 19; 20 dagen
Plaats aanbesteding: nv Kadina, Zwanestraat 9, 8770 Ingelmunster
Toewijzing: Wieme R. & K. Molenbouw bvba, Zulte

"De molens van Kanegem", uit: Birger De Coninck, "Kanegem (1647-1797). Een historisch-demografische studie van een West-Vlaamse plattelandsgemeenschap", Universiteit Gent (licentiaatsthesis).
De oudste gegevens over de molens van Kanegem dateren uit 1572: toen werd het graan gemalen door twee molens: de Caneghemmuelene en de Eeckhoudtmuelene. Deze laatste was eigendom van de heer van Poeke en was - blijkens de geschatte waarde - de belangrijkste (1). In 1695 werden er drie molenaars geteld (2) en in 1765 werd het Kasselrijbestuur meegedeeld dat Kanegem drie (graan-)molens op haar grondgebied had staan(3). Hoewel aangenomen wordt dat één molen voorziet in de behoefte van 500 à 600 personen, stellen we hier dus vast dat er zowel in 1572, 1695 als in 1765 een "te veel aan molens" voorkwam. In 1799 waren er zelfs vier molenaars in het dorp, maar de toestand normaliseerde weer in 1815. Toen stonden drie molenaars in voor de (graan-)behoeften van de bevolking (4). Daarbij dient echter de opmerking gemaakt dat de bevolking vanaf de 18e eeuw minder nood had aan graan, aangezien de aardappel geleidelijk het hoofdbestandsdeel van de voeding zou worden. In de 19e eeuw werd men bovendien zó afhankelijk van de aardappel, dat een misoogst vérstrekkende gevolgen kon hebben. Heeft dit surplus aan molens te maken met een drang naar prestige? Werd de sociale positie van de molenaar echter niet slechter? Waren de Kanegemse molens misschien belangrijk voor naburige dorpen? Alvast in 1765 blijkt dat Aarsele - met een bevolking van 1815 inwoners - slechts over twee molens beschikte en Poeke - dat toen 644 zielen telde - er zelfs geen had! Ook in 1572 had Poeke geen molen. (5) Het feit dat Kanegem theoretisch te veel molens telde, kan dus verklaard worden. Zeker één van de molens maalde ook voor Poeke. Logisch, aangezien de heer van Poeke eigenaar was van de Eeckhoudtmolen...

Noten:
(1) C. Verbeke, De penningkohieren als sociaal-economisch en demografische bron. De Roede van Tielt rond 1571-’72. Universiteit Gent, onuitgegeven licentiaatsthesis, 1988, p. 84.
(2) V. Arickx, De bevolking van Kanegem in 1692 en 1695, in: De Leiegouw, VI, 1964, 1, p. 27. (3) J. De Smet, De toestand van de Kastelnij Kortrijk in 1765, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijjk, VIII, 1929, p. 106.
(4) Rijksarchief Brugge, Fonds Leiedepartement, nr. 1246. Bevolkingstelling Kanegem, 28 Vendemiarie VIII (20 oktober 1799); Rijksarchief Brugge, Fonds Volkstelling 1815, Eerste reeks, nr. 83. Bevolkingstelling Kanegem (1 januari 1815).
(5) C. Verbeke, a.w., p. 84, 86; J. De Smet, a.w., p. 106.

--------

Lieven Denewet, "Restauratie Mevrouwmolen te Kanegem goedgekeurd!" Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, 2004, nr. 2.
Goed nieuws voor de Mevrouwmolen van Kanegem! Het geduld van eigenaar Lionel Vanlerberghe uit Ingelmunster, die deze stelling-molen in 2000 had gekocht, wordt eindelijk beloond. Vlaams minister Paul Van Grembergen, bevoegd voor Monumenten en Landschappen, gaf in het begin van de zomer – kort vóór zijn aftreden – groen licht voor de maalvaardige restauratie van de Mevrouwmolen. Het verleende zijn goedkeuring aan het subsidiedossier en dus aan de toekenning van de restauratiepremie van het Vlaamse Gewest.
Het gaat om een project van ruim 600.000 euro, waarvan 80 % gesubsidieerd wordt. Het bestek en de plannen werden nauwkeurig opgesteld door ir.-arch. Freddy De Schacht uit Ruiselede, die eerder o.m. ook instond voor de maalvaardige restauratie van de Hostens’ molen in Ruiselede. Graag geven we hierna enkele van zijn plannen weer.
De Mevrouwmolen in de jaren 1950. Het gedeelte boven de gaanderij was zwart geteerd. Ook toen al had de molen met ernstige vochtproblemen te kampen. De roeden waren toen halfverdekkerd en droegen nog hun zeilen. Twee spruitbalken, maar korte schoren ontbreken. (coll. LD)
De Mevrouwmolen in 2004. Zowel Dr. Luc Goeminne uit Zulte als Walter D’Hose uit Rumbeke lieten in de jaren 1970-1990 herstellingswerken uitvoeren: romp, gaanderij, kapbedekking, vensters en deuren, zolder-vloeren,… Pas nu gaat een structurele, maalvaardige restauratie van start. (Foto L.D., 02.08.2004).
Er was wel grondig overleg nodig met Monumenten en Landschappen omtrent de (noodzaak van) funderingen, maar dat onderwerp kon “stevig gegrondvest” worden afgerond.
In een eerste fase wordt de molen geheel ontmanteld: afname van de restanten van het gevlucht, de kap, de staart en de schoren, de molenas met het vangwiel, de koningsspil, de steenkoppels en het verdere binnenwerk en ten slotte de plaatsing van een nooddak. Dit wordt al dit najaar voorzien. Na de winter komt het metselwerk aan bod. En, als alles volgens plan verloopt, zal in 2006 het molentechnisch werk doorgaan.
Na het verdienstelijk werk van de twee vorige private eigenaars, die al in de jaren 1970-1990 herstellingen uitvoerden, komt pas nu een structurele, maalvaardige restauratie tot stand. Onze felicitaties!

Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand
Antwoord op vraag nr. 41 van 23  van Dirk Van Mechelen
(...)
Sinds 2009 werden 3 restauratiepremies en 1 onderhoudspremies toegekend voor werkzaamheden aan een monument waarvoor een pv van verwaarlozing of vernieling werd opgemaakt:
- Antwerpen, Handels- en Schippersbeurs/Hotel du Bois: restauratiepremie 417.215,97 euro
- Tielt (Kanegem), Mevrouwmolen: restauratiepremie 214.512,13 euro
- Zuienkerke, stenen poldermolen: restauratiepremie 239.675,59 euro
- Leuven, Muntplein 9, college van Luik: onderhoudspremie 12.720,00 euro
Voor de eerste 3 dossiers betreft het een premieaanvrager ten laste van wie een pv was opgesteld.

----------

Bouwkroniek, 2 december 2016, p. 103.
18 januari 2017 - Te 10 uur, bij architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, Poekestraat 1, 8755 Ruiselede,
MOLENTECHNISCHE RESTAURATIE MEVROUWMOLEN KANEGEM. (300 dagen).
Bestek nr. ir. arch. Freddy De Schacht-00.15. FASE 2-F02_0 prijs 181.50 EUR te bekomen tot 17/01/2017, 10 uur.
De plannen en het bestek worden aangetekend opgestuurd, enkel & alleen na verplichte voorafgaande storting van het bedrag op rekeningnummer: IBAN: BE14 738O 3147 2983 BIC: KREDBEBB op naam van: architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba; 163.35 EUR bij ophaling bij de ontwerper. BTW inclusief.
Inlichtingen bij architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, ir. arch. Freddy DE SCHACHT, tel. 051 68 96 75, e-mail: freddy. de.schacht@skynet.be.
Erkenning: o/cat. D23, kl. 3. 

Algemene bouwwerken, Schrijn- en meubelwerken, Elektriciteitswerken, Vloer- en muurbekleding
West-Vlaanderen
26/06/15 11:00:00
Kanegem
door NV KADINA, ZWANESTRAAT 9, 8770 INGELMUNSTER
BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE Mevrouwmolen Kanegem : de bouwtechnische werken omvatten ruwbouw-, vloer-, schrijn- en elektriciteitswerken.
Bestek nr. 00.15. FASE 1 prijs 217.80 EUR. 199,65 EURO (BTW inclusief) bij ophalen van de plannen en het bestek bij de ontwerper of 217,80 EURO (verzending & BTW inclusief) bij opsturen van de plannen en het bestek door de ontwerper; enkel & alleen na verplichte voorafgaande storting van het bedrag op rekeningnummer: IBAN: BE14 738O 3147 2983 BIC: KREDBEBB op naam van: architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba. De aannemer bezorgt, gelijktijdig met de storting van het bedrag, aan de ontwerper zijn facturatiegegevens. Inlichtingen bij architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, ir. arch. t.a.v. Freddy DE SCHACHT, Poekestraat 1, 8755 Ruiselede, tel. 051 68 96 75, e-mail: freddy.de.schacht@skynet.be.
o/cat. D24, kl. 4.
Publicaties Bouwkroniek : web 21-2015 22-2015 23-2015 24-2015 25-2015
Publicatie Web : 20/05/15 11:26:14
Rechtzetting
IV.3.8) In plaats van Plaats: Geen officiële opening. Toe te voegen tekst : Plaats: De officiële opening van de offertes zal plaatsvinden op vrijdag 26 juni 2015 om 11:00 uur bij ir. arch. Freddy DE SCHACHT, Poekestraat 1, 8755 RUISELEDE. 

BE001 18/5/2015-ID:2015-512549
Standaardformulier 2
00.15.FASE 1 BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE MEVROUWMOLEN KANEGEM
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming: NV KADINA, ZWANESTRAAT 9, 8770 INGELMUNSTER, België
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres
Officiële benaming: architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba
Poekestraat 1, 8755 RUISELEDE België
Contactpunt(en): ir. arch. t.a.v. Freddy DE SCHACHT Telefoon: +32 51689675 E-mail: freddy.de.schacht@skynet. be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op
Officiële benaming: architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, Poekestraat 1, 8755 RUISELEDE, België
Contactpunt(en): ir. arch., t.a.v. Freddy DE SCHACHT, Telefoon: +32 51689675 E-mail: freddy.de.schacht@skynet. be
Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden gericht aan
Officiële benaming: architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba, Poekestraat 1, 8755 RUISELEDE, België
Contactpunt(en): ir. arch., t.a.v. Freddy DE SCHACHT, Telefoon: +32 51689675 E-mail: freddy.de.schacht@skynet.be 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
00.15.FASE 1 BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE MEVROUWMOLEN KANEGEM£
II.1.2) Type opdracht
(Werken): Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 8700 TIELT-KANEGEM
NUTS-code: BE2
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Mevrouwmolen Kanegem: de bouwtechnische werken omvatten ruwbouw-, vloer-, schrijn- en elektriciteitswerken.
II.1.6) CPV-classificatie
Hoofdopdracht 45212352
II.1.8) Verdeling in percelen: Neen
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: Neen
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties)
Op basis van de raming van de werken behoren de werken tot erkenningsklasse 4.
II.2.2) Inlichtingen over opties: Neen
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen: Neen 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5% van het totale offertebedrag zonder BTW
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, hoofdstuk V, afdeling II, artikel 30.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2) Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
1.volgens DEEL 1 / 3.4.: BEWIJS VAN ERKENNING in de vereiste ondercategorie en klasse
Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie en klasse. (KB van 26 september 1991, artikel 2).
2.volgens DEEL 2 / 1.4.3.: ARTIKEL 80: OFFERTE
De documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de eventuele gemachtigde(n) die de offerte onderteken(t)(en).
3.volgens DEEL 2 / 1.4.4.: OPGAVE ONDERAANNEMERS (art. 12 KB Plaatsing + art. 12 AUR)
De lijst van eventuele onderaannemers.
4.volgens DEEL 2 / 1.4.5.: SAMENVATTENDE OPMETING ( art. 83 KB Plaatsing )
De gedetailleerde opgave ter rechtvaardiging van de wijzigingen, aangebracht aan de hoeveelheden van de samenvattende opmeting, indien van toepassing.
5.volgens DEEL 2 / 1.5.3.: INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN ( art. 19 KB Plaatsing )
Attest plaatsbezoek ondertekend door een bevoegde persoon van de aanbestedende overheid..
6.volgens DEEL 1 / 3.5. : BESCHERMING VAN HET VAKMANSCHAP
Een schriftelijke verantwoording & bewijs op basis van de prijsofferte dat de inschrijver minstens 50 % van de restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren; in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001, art. 30 §1: RESTAURATIEPREMIE.
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Klasse : 4
Ondercategorie: D24 (restauratie van monumenten)
7.de studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast;
8.een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar;
9.een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt;
10.een lijst van gelijkwaardige restauratiewerken ( met een minimum van 3 ) die de afgelopen vijf jaar werden verricht, welke lijst vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd.
11.Het veiligheids-en gezondheidsplan van de coördinator-ontwerp ( verkort : 'VGP') is gevoegd bij dit bestek om er integraal deel van uit te maken. Zoals vermeld in dit VGP, is het voegen van de documenten overeenkomstig artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, noodzakelijk opdat de maatregelen bepaald in het VGP kunnen, worden toegepast en dit voor de onderdelen zoals door de coördinator aangehaald. 

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: Neen
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: 00.15.FASE1
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja,
prijs: 217.80 EUR
Betalingstermijnen en -methode: 199,65 EURO (BTW inclusief) bij ophalen van de plannen en het bestek bij de ontwerper of 217,80 EURO (verzending & BTW inclusief) bij opsturen van de plannen en het bestek door de ontwerper; enkel & alleen na verplichte voorafgaande storting van het bedrag op rekeningnummer : IBAN : BE14 738O 3147 2983 BIC : KREDBEBB op naam van : architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba. De aannemer bezorgt, gelijktijdig met de storting van het bedrag, aan de ontwerper zijn facturatiegegevens.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 26/06/2015 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: NL
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2015 11:00
Plaats: Geen officiële opening. 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT: Neen
VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00715226/2015008855
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2015 

Uitslag
Algemene bouwwerken, Schrijn- en meubelwerken, Elektriciteitswerken, Vloer- en muurbekleding
West-Vlaanderen, 26/06/15 11:00:00, Kanegem
door NV KADINA, ZWANESTRAAT 9, 8770 INGELMUNSTER
BOUWTECHNISCHE RESTAURATIE Mevrouwmolen Kanegem : de bouwtechnische werken omvatten ruwbouw-, vloer-, schrijn- en elektriciteitswerken.
o/cat. D24, kl. 4.
Offertes
Calleeuw-Blieck NV, Monnikenwerve 8, 8000 Brugge: 496.940,54 euro
Arthur Vandendorpe NV, Molendamstraat 4, 8210 Loppem: 500.228,69 euro
Artes Woudenberg NV, Lieven Bauwensstraat 42, 8200 Sint-Andries: 513.107,58 euro
AQUASTRA BVBA, Peperstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem: 580.784,06 euro
A2Z Renovatie BVBA, Schatting 54: 8210 Zedelgem: 592.524,74 euro 
Publicaties Bouwkroniek: web 27-2015 Publicatie Web : 1/07/15 9:10:56

Archieven
Stadsarchief Tielt, nrs. 3908-3909: Landboek van Kanegem, 1762.
Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 2631: Kaart van de parochie Kanegem, circa 1600.
Rijksarchief Gent, Sint-Baafs / Bisdom Gent,. K2570 (16362): Meting met kaart van het Goed ten Broeke, en Idem van het goed te Keukelare, door Lowijs de Bersaque, 1629, met aangenaaide meting met kaart van landerijen te Kanegem en Aarsele door dezelfde, 21/10/1628.
Rijksarchief Brugge, Fonds Leiedepartement, nr. 1246. Bevolkingstelling Kanegem, 28 Vendemiarie VIII (20 oktober 1799).
Rijksarchief Brugge, Fonds Volkstelling 1815, Eerste reeks, nr. 83. Bevolkingstelling Kanegem (1 januari 1815).

Gedrukte bronnen
- Jaarverslag 2014 Agentschap Inspectie RWO - cel onroerend erfgoed.

Werken
- Arickx V., "De bevolking van Kanegem in 1692 en 1695", in: De Leiegouw, VI, 1964, 1, p. 27.
- Belconsulting nv, GNOP Tielt, Fase 1: Visievorming Natuur en Landschap, Tielt, 1996.
- Cafmeyer M., "Ik kom van Kanegem", in Jaarboek Bond van de Westvlaamse Volkskundigen, nr. 1, 1975, p. 113-136.
- Callaert G. & Santy P. m.m.v. Boone B., Devooght K. & Moeykens S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, 2007.
- Cornilly J., "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel I: Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare", Tielt, Brugge, 2001, p. 221.
- De Brabandere R., "Het Groot Goet ten Broucken en de Kanegemse dorpsheerlijkheid Sint Baafs", in De Roede van Tielt, jg. 20, nr. 3-4, 1989, p. 102-154.
- De Brabandere R., "De hoeve 'het Strichtensgoet' in Kanegem, ooit bewoond door de Spaanse adellijke familie de Castillo", in De Roede van Tielt, jg. 35, nr. 4, 2004, p. 146-170.
- De Brabandere R., "Kanegem", in: Hollevoet F. e.a., "Als straten gaan… praten", Tielt, 2005, p. 51-60.
- De Brabandere R., "Kanegem: geschiedenis en erfgoed", in De Roede van Tielt, jg. 37, nr. 3, 2006, p. 136-163.
- De Brabandere R., "De Kanegemse kouters, een uniek restant van het oude cultuurlandschap", in De Roede van Tielt, jg. 26, nr. 3, 1995, p. 124-148.
- De Brabandere R., "Het oud kasteel van Kanegem", in De Roede van Tielt, jg. 21, nr. 4, 1990, p. 200-207
- De Brabandere R., "De strijd om de titel heer van Kanegem, in De Roede van Tielt, jg. 23, nr. 4, 1992, p. 130-150.
- De Coninck B., "Kanegem (1647-1797). Een historisch-demografische studie van een West-Vlaamse plattelandsgemeenschap", Gent, onuitgegeven licentiaatverhandeling RUG, 1999-2000.
- De Coninck, "Leven en dood in Kanegem. Een historisch-demografische studie van Kanegem (1647-1797)", in De Roede van Tielt, jg. 32, 2001, nr. 3, p. 115-149.
- De Flou K., "Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu", Deel VI, Brugge, 1926, kol. 778; Deel VII, Brugge, 1927, kolom 72-76.
- De Ketelaere J., "De Mevrouwmolen van Kanegem: het slachtoffer?", in Werkgroep West-Vlaamse Molens, jg. 12, nr. 4, 1996, p. 180-182.
- De Ketelaere J., "De Mevrouwmolen van Kanegem vanaf 2005 in restauratie", in Werkgroep West-Vlaamse Molens, jg. 20, nr. 4, 2004, p. 185.
- Denewet L., "Rapport. Dertig jaar molenzorg in het Tieltse Molenland", Molenecho's, XXXI, 2003, 1, p. 8-29.
- Denewet L., "Restauratie Mevrouwmolen te Kanegem goedgekeurd", in Werkgroep West-Vlaamse Molens, jg. 20, nr. 3, 2004, p. 128-133.
- Denewet L., "West-Vlaams molennieuws, voorjaar 2014", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXX, winter 2014, Kanegem (Tielt), Mevrouwmolen, p. 8-11.
- De Smet J., "De toestand van de Kastelnij Kortrijk in 1765", in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijjk, VIII, 1929, p. 106.
- Devliegher Luc, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 372-373 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
- Devyt C., "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 81.
- Devyt C., "De Belgische windmolens", Tielt, 1975, s.p.
- Holemans H., "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1980. Deel 4. Gemeenten K-L, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1997.
- Van Ryckeghem R. , "Molenaarszoon Cyriel Denewet in de Mevrouwmolen van Kanegem", Molenecho's, XXXVII, 2009, 1, p. 3.
- Verbeke C., "De penningkohieren als sociaal-economisch en demografische bron. De Roede van Tielt rond 1571-’72". Universiteit Gent, onuitgegeven licentiaatsthesis, 1988, p. 84, 86.
- "Voor Kanegem wil ik mijn harpe snaren", Sint-Andries, 1968.
- "Westvlaamse Windmolens: De Plaatsemolen of Billiets molen te Kanegem", in Curiosa, jg. 43, nr. 422, 2005, p. 17-18.
- (Smet L.), "Kanegem. Mevrouwmolen", in: Molenecho's, VI, 1978, p. 69;
- Vandepitte P. & Billiet J., "Tielt en de Molenlandroute: een historisch-toeristische verkenning", Tielt, De Roede van Tielt, 1973, 136 p., ill.
- Denewet L., "West-Vlaams molennieuws, zomer 2011", in: /West-/Vlaams Molenblad, 27ste jg., 2011, 2, p. 60-64.
- Denewet L., "Restauratie Mevrouwmolen te Kanegem goedgekeurd!" Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, 2004, nr. 2
- Goeminne L., Mulderscijfers te Zaffelare en te Kanegem op de Mevrouwmolen, Molenecho's, VI, 1978, p. 91-92..

Persberichten
I(ngrid) C(astelein), "Groen licht voor restauratie van de Mevrouwmolen", in: Het Nieuwsblad, 26.07.2004.
Ingrid Castelein, "Restauratie Mevrouwmolen start met vier jaar vertraging. Binnen twee jaar kan molen weer malen", in: Het Nieuwsblad, 08.10.2008.
Tom Vandenabeele, "Mevrouwmolen straks maalvaardig. Restauratie gestart", in: De Weekbode ed. Tielt, 26.09.2008.
BD, "Emiel Lamote", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Tielt, 13.06.2008.
BD, "Gabriëlle Van Parys", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Tielt, 05.03.2010.
RDH, 'Mevrouwmolen staat er heel verloederd bij', Het Nieuwsblad, 11.10.2011.
VDI, "Kanegem. Mevrouwmolen staat te verkommeren", in: Het Laatste Nieuws, 13.10.2011.
RDH, "Discussie rond Mevrouwmolen", Het Nieuwsblad, 15.10.2011.
Kim Vandenbroucke, "Lionel Vanlerberghe riskeert straf voor verwaarlozing van erfgoed. Eigenaar Mevrouwmolen moet dromen opbergen", Het Nieuwsblad, 29.01.2014.
AFT, "Mevrouwmolen moet binnen de twee jaar opgeknapt zijn", Het Nieuwsblad, 30.01.2014.
SDVO, TRG, BDW, "Kanegem. Eigenaar moet Mevrouwmolen restaureren", Het Laatste Nieuws, 30.012014, p. 17.
AFR, "Rechter eist dat Mevrouwmolen binnen twee jaar opgeknapt is", De Weekbode, ed. Tielt, 31.01.2014, p. 6.
"Toch potentiële koper voor Kanegemse Mevrouwmolen", De Weekbode, 14.03.2014.
KVI, "Mevrouwmolen in steeds slechtere staat", Het Nieuwsblad, 06.06.2014.
KVI, "Delmerensmolen kan niet meer  gered worden", Het Nieuwsblad, 07.11.2014.
"Bourgeois kent restauratiepremies toe in West-Vlaanderen", Krant van West-Vlaanderen, 08.04.2015.
Ben Storme, "Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent een premie van 870.000 euro toe aan Tielt voor de herinrichting van de Neringenstraat", Focuswtv.be, 07.04.2015.
Bieke Cornillie, "532.000 euro subsidie voor herstel van Mevrouwmolen", Het Laatste Nieuws, 09.04.2015.
"Wel geld voor oude kasseien, niet voor ring. Ook forse subsidie voor verloerderde Mevrouwmolen in Kanegem", De Weekbode, 10.04.2015, p. 1.
AVK, TVW, "Forse subsidie voor Mevrouwmolen", De Weekbode, 10.04.2015, p. 7.
Edith Van Wuytswinkel, “Gerard Van Parys is 70 jaar priester”, Het Nieuwsblad, 13.06.2015.
"Overlijdensberichten. Eerwaarde Heer Gerard Van Parys", Het Nieuwsblad, 23.10.2015, p. 19.
VDI, "Priester Gerard Van Parijs overleden, Het Laatste Nieuws, 21.10.2015.

“Restauratie Mevrouwmolen op goede weg”, in: jouwfavorieteradio.be (08.07.2015).
CDR, "Restauratie Mevrouwmolen op goede weg", Het Laatste Nieuws, 08.07.2015.
Sam Vanacker & Charlotte Degezelle, "Kanegem. Restauratie Mevrouwmolen start in maart. Na zestien jaar eindelijk toekomst in zicht voor beschermd monument", Het Laatste Nieuws, 16.12.2015.
SLR, "100 euro per dag dat vervallen molen niet gerenoveerd wordt", Het Nieuwsblad, 17.12.2015.
LVA, "Restauratie van Mevrouwmolen gaat eind februari van start", Krant van West-Vlaanderen, editie Tielt, 29.01.2016.
Steven Leenknegt, “Werken moeten voor maart aangevat worden. Eigenaar start op de valreep met restauratie eeuwenoude molen”, Het Nieuwsblad, 27.02.2016.
SVR, "Kanegem. Restauratie Mevrouwmolen gestart", Het Laatste Nieuws, 01.03.2016.
"Artes Woudenberg restaureert de Mevrouwmolen te Kanegem", artesgroup.be
SVR, "Lijdensweg Mevrouwmolen lijkt voorbij", Het Laatste Nieuws, 24.11.2016.
Steven Leenknegt, "Mevrouwmolen zal binnenkort weer draaien. 300.000 euro voor verdere restauratie historische molen", Het Nieuwsblad, 25.11.2016.
LVA, "Subsidie voor molen", De Weekbode editie Tielt, 25.11.2016.
Sam Vanacker, "Beschermde Mevrouwmolen na 18 jaar eindelijk in ere hersteld", Het Laatste Nieuws, 20.09.2018.
Tom Van Houtte, "Renovatie toeristisch monument loopt stilaan ten einde. Renovatie Mevrouwmolen bijna af, de molen zal straks na 65 jaar weer draaien", Het Nieuwsblad, 22.09.2018.
Philippe Verhaest, "Stad Tielt: ‘Kanegem heeft zijn parel terug”, Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Tielt, 21.09.2018.
Philippe Verhaest, “Lijdensweg van Mevrouwmolen is achter de rug.”  Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Tielt, 21.09.2018.
Philippe Verhaest, "Mevrouwmolen maalt weer… Eindelijk”! Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Tielt, 21.09.2018.

Websites
Geert Bourgeois, "300.000 euro voor de restauratie van de Mevrouwmolen in Tielt", geertbourgeois.be (23.11.2016)
Aline Declercq, "Premie voor restauratie Mevrouwmolen Tielt, www. focus-wtv. be (23.11.2016)
"Fikse smak Vlaamse subsidies voor restauratie Mevrouwmolen in Kanegem", kw.be (23.11.2016).

Mailberichten
John Vepaalen, Roosendaal, 30.08.2018.
Guido De Backer, Waarschoot, 19.03.2019.

Overige foto's

transparant

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto: Jonas Van de Putte, Vinkt, 15.10.2017

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto: Jonas Van de Putte, Vinkt, 15.10.2017

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 28.07.2012

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Gevlekte koe en dito molen. Foto: Paul Hermans, 28.10.2008

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto: Lionel Vanlerberghe, Ingelmunster, 2004

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto 1972. Verzameling Ons Molenheem

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto Herman Holemans (Wilrijk), ca. 1960, met zwartgeteerde romp. Verzameling Mola, Wachtebeke.

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto in bezit van De Keukelaere Ruud, genomen in 2022.

Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen

Foto in bezit van De Keukelaere Ruud, genomen in 2022.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 17 januari 2023
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Mevrouwmolen<br />Vrouwenmolen, Kanegem (Tielt)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens