Molenzorg
navigatie Brugge, West-Vlaanderen

Raememolen
Molen ter Rame
De Grammeere, Grandmere - I

Kazernevest
8000 Brugge toon op kaart
voor 1529
ca. 1750, verplaatst naar de Kruisvest
Staakmolen
Korenmolen, schorsmolen

Beschrijving / geschiedenis

De Raememolen, Molen ter Rame (een verwjizing naar de standplaats) of de Grammeere was een houten windmolen op de Kazernevest, de vroegere Ganzenvest. De benaming Grammeere had vele vervormingen en zelfs vertalingen: Grameere, Grammer(e), Grameire, Grandmeere en de Grootmoeder.

Hij werd voor 1529 gebouwd en behoorde dan als schorsmolen toe aan het huidenvettersambacht.

We zien hem op de kaarten van Marcus Gerards (1562) en van Jacob van Deventer (1558-1575) als de vierde molen tussen de Gentpoort en de Kruispoort.

Het Sint-Donaeszestendeel van 1580 omschrijft hem als "Een wijndmuelene ghenaemt de Grammeere, pertinet 't ambacht van de hudevetters".

Rond 1750 werd hij verplaatst naar een wal op de Kruisvest, op het uiteinde van de Carmersstraat waar voorheen de Schellemolen stond. In een akte van 10 juli 1741, in 1746 en 1749 wordt hij nog gesitueerd op de "ganse veste" (= huidige Kazernevest), terwijl in een verkoopakte van 16 januari 1787 het volgende staat te lezen: "eertijdts gestaen hebbende op de rampaerden van de ganse veste ende alsnu vertransporteert op de vesten tusschen de cruijs ende dampoorte".

Ook in de functie van de Grandmere deed er zich een verandering voor. Tijdens de 16de eeuw was hij eigendom van het huidenvettersambacht en ingericht als schorsmolen, een functie die tot 1746 behouden bleef. Na zijn verplaatsing naar de Kruisvest werd hij in de 18de en 19de eeuw vermeld als korenmolen.

Zie ook: Brugge - Schellemolen-I
                          De Grandmere - II

Lieven DENEWET & Jaak A. RAU

Archieven
Rijksarchief Brugge, Charters met de blauwe nummers, nr. 8921 (oorkonde van 1529).
Stadsarchief Brugge, Registers der Zestendelen, Sint-Donaeszestendeel, 15e cirkel, f° 993 (1580-1796)

Uitgegeven bronnen
L. Gilliodts-Van Severen, "Les registres des "Zestendeelen" ou la cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580". Brugge 1894, p. 126.

Werken
K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Guillaume Michiels, Iconografie der stad Brugge, III, Brugge, 1968.
Jaak A. Rau & Jan D'hondt, Een eeuw Brugge. Deel 1: 1800-1900, Brugge, Marc Vande Wiele, 2001 (hoofdstuk De windmolens in het 19de eeuws Brugge, p. 207-219).
Marc Ryckaert, Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991.
J.A. Rau & J. D’hondt, De Brugse parochies. 2. Het leven in Sint-Salvator, Sint-Jacobs, Sint-Gillis,Brugge, 1988, p. 9-10, 18.

 

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zondag 28 augustus 2016
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Raememolen<br />Molen ter Rame<br />De Grammeere, Grandmere - I</p>, Bruggehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens