Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aartselaar, Vlaanderen - Antwerpen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Rosmolen bij de Cleydaelmolen
Ligging
Cleydaellaan 34
2630 Aartselaar
hoek met de Groenenhoek
kadastperceel A91
Vlaanderen - Antwerpen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1775
Verdwenen
1857, sloop
Type
Buitenrosmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
8951

Beschrijving / geschiedenis

De Rosmolen bij de Cleydaelmolen was een graanrosmolen, type stenen buitenrosmolen aan de noordwestzijde van de Cleydaelmolen (windmolen), op de hoek van de Cleydaellaan en de Groenenhoek. Hij werd opgericht voor 1775 om ook in windstille periodes te kunnen malen.

We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met een roodgekleurd (dus stenen) vierkant grondvlak, in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843), de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850° en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855).

De rosmolen werd gesloopt in 1857.

Zie ook: Aartselaar, Cleydaelmolen (windmolen)

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Kaarten
Atlas der Buurtwegen van Aartselaar, ca. 1844
Topografische kaart van Vandermaelen, ca. 1850
Kadastrale kaart van P.C. Popp van Aartselaar, ca. 1855.

Werken
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 9.
G. Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986, p. 137-139;
H. Holemans & P. Lemmens, "Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek", Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1987, p. 12-14;
M. Boogaerts, "Paspoort van de molen van Aartselaar", Aartselaar, 1982;
J. Van Overstraeten, "De molens te Aartselaar, Achel en Adegem", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 114-115;
H. Holemans, "Protest tegen de oprichting van de Heimolen te Aartselaar, anno 1772", in: "Ons Molenheem", 1988, nr. 2, 21-26, ill.;
Willy Baeke, "De Heimolen van Aartselaar", in: Wilrica, Wilrijk, Kring voor Heemkunde VZW, jg. 30, 2008, nr. 4, p. 93; nr. 31, 2009, nr. 1, p. 93.
Vermant Wilfried, De Cleydaelmolen, Heemkring Aartselaar, XXII, 2002, 2, p. 27 e.v.