Molenzorg
navigatie Oudenburg, West-Vlaanderen
Foto van Molen Acke, Oudenburg, Foto: Donald Vandenbulcke, Staden | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

Molen Acke
Weststraat 5
8460 Oudenburg
hoek met Hoogwegel
kadasterperceel B769d
51.182716, 3.003044 (Google Maps)
Stad Oudenburg
1858
Stenen stellingmolen
Koren- en oliemolen
Relatief smalle romp, had een zetelkap
1 pestelroede en 1 geklinknagelde roede, verwijderd in 1938
Twee steenkoppels, haverpletter, builmolen
Enkel nog de molenromp, gaaf bewaard
M: monument,
06.09.2002
Geen
Op aanvraag
03339 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Acke is een stenen stelingmolen, ingericht als koren- en oliemolen, op de hoek van de Weststraat (nr. 5) en de Hoogwegel. De molen is zeer beeldbepalend voor het centrum van Oudenburg door zijn inplanting op de hoek van de Weststraat en de invalsweg van Oudenburg vanuit Westkerke en door de hoogte van de molen: behalve de kerk zijn er geen andere hoge gebouwen aanwezig

De molen heeft geen eigenlijke molennaam, maar in de volksmond werd hij vanaf 1928 "Ackens molen" genoemd, naar de molenaarsfamilie Acke. We zouden hem ook de "Molen van James Ensor" kunnen noemen, aangezien de molen voorkomt op zijn ets uit 1889 (koper, 135 x 174 mm), onder de titel "De kermis bij de molen".

De stenen stellingmolen werd in 1858-1860 gebouwd als olie- en korenmolen op het erf van een 18de-eeuws gebouw dat haaks op de straat staat (cf. Ferrariskaart, ca. 1775). Opdrachtgever was Frans Van Slembrouck-Dierendonck. Voorheen stond op deze plaats geen andere molen.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1858, opbouw: Van Slembrouck-Dierendonck Franciscus, hovenier te Oudenburg
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Franciscus Van Slembrocuk)
- 31.02.1871, deling: Van Slembrouck Augustus, molenaar te Oudenburg (notaris Bousson)
- 14.03.1883, verkoop: Debrauwere Victor, molenaar te Oudenburg (notaris Bousson)
- 26.09.1899, verkoop: Deknock (overlijden van Victor Debrauwere)
- 04.10.1899, verkoop: Deknock-Montoye Leo, zonder beroep te Oudenburg (notaris Janssens)
- 30.08.1928, erfenis: Deknock Ludovica Maria, zonder beroep te Oudenburg (notaris Boedts)
- 01.09.1928, huwelijk: Acke-Deknock Marcel Karel Amand, molenaar te Oudenburg
- 16.11.1978, erfenis: a) Acke Marcel Charles Amand, zonder beroep te Oudenburg en b) Acke-Thyberghien René Leon Edouard, accountant te Oudenburg (overlijden van vrouw Deknock)
- 1991, erfenis: Acke-Thyberghien René Leon Edouard, accountant te Oudenburg (overlijden van Marcel Acke)
- 2010, verkoop: Stad Oudenburg

Molenaar Victor Debrauwere liet in 1884 de nog bestaande molenaarswoning bouwen. Dan werd het perceel in twee verdeeld, met de molen en het molenhuis op het ene en de oudere structuur op het andere.

De laatste windmolenaar was Marcel Acke, geboren te Jabbeke in 1906 en overleden te Oudenburg in 1991. Diens vader Edmond was molenaar op de Westmolen aan de Ettelgemstraat te Jabbeke, een staakmolen die in 1913 naar Bredene werd verplaatst, waar hij op 29 mei 1951 omwaaide.

Nadat een mechanische hulpmotor was geïnstalleerd werden in 1938 verwijderd:
- de roeden: een houten pestelroede en een geklinknagelde Verhaeghe-roede)
- de kap: een typische West-Vlaamse mansarde- en zetelkap) en de molenas. Deze as was nog geheel van eikenhout, dus ook de askop. Alhoewel die pas in 1901 geplaatst was, was ze in 1938 al nodig aan vervanging toe. Dat vormde trouwens de directe aanleiding voor de onttakeling als windmolen
- de nog aanwezige olie-inrichting.

Marcel Acke werkte nog verder met de mechanische maalderij. De motor werkte eerst op stadsgas en later op armgas ("gaz pauvre"), opgewekt uit steenkool. Later werd er gemalen met een dieselmotor (merk Deutz, 30 PK) en vanaf 1965 met een elektromotor. De twee steenkoppels op de steenzolder zijn verwijderd. Bij de plaatsing van de dieselmotor kwamen twee maalstoelen op een bank op het gelijkvloers: een koppel Engelse stenen en een koppel kunststenen (van de molensteenfabriek Theuninck uit Diksmuide). Op het gelijkvloers staat ook nog een haverpletter en op de eerste zolder vinden we een grote builmolen.

In 1947 werd een magazijn met verkoopplaats bij de molen gebouwd, waarvoor een stuk van het ondertussen in twee gedeelde en verbouwde haakse volume werd afgebroken. Dit werd bij het perceel van de molen en het molenhuis gevoegd.

Marcel Acke stopte met malen in 1981.

De overgebleven molenromp is nog vrij goed bewaard: hij is gelukkig goed uitwaterend opgetrokken en is opvallend droog. Wel dient hij dringend opnieuw gevoegd te worden. De vroegere deuropeningen ter hoogte van de verdwenen houten gaanderij zijn dichtgemetseld.

Op 6 september 2002 werd de site door Vlaams minister Paul Van Grembergen beschermd als monument: de molenromp met kleine mechanische maalderij en de molenaarswoning met bakhuis (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 19.02.2003).

De familie Acke bood het molencomplex in 2009 te koop aan. De instelprijs bedroeg 15.000 euro. De stad Oudenburg wist de molensite te vewerven, met het oog op de inrichting, via de woonmaatschappij WoonWel, van een bouwproject voor 10 of 11 sociale koopwoningen. Er wordt met Onroerend Erfgoed onderhandeld over de integratie van de beschermde molen en van het molenaarshuis. De molenaarswoning is zowel van binnen als van buiten beschermd, maar staat al een hele tijd leeg. Mogelijk kan het, na grondige renovatie, ingericht worden als horeca- of handelszaak.

Ampe.Trybou Architecten bvba uit Oudenburg werd in 2012 aangesteld als ontwerper voor de restauratie, renovatie en herbestemming van de molen en molenaarswoning, met de inrichting van een kunstencentrum, cafetaria, ateliers en artotheek.

Op 31 januari 2014 werd het openbaar onderzoek ingesteld voor fase (herbestemming en restauratie van de site/molen Acke) en voor fase 2 (bouwen van 4 sociale woningen en 5 studio's).

In 2021-2022 worden de beschermde molenromp, het beschermde molenaarshuis en het bakhuis gerestaureerd. De bouwvallige niet-beschermde delen zullen worden gesloopt. De werken voor de restauratie werden gegund aan Monument Vandekerckhove nv voor een bedrag van 1.152.563,58 euro. Het agentschap onroerend erfgoed heeft voor de restauratie een subsidie van om en bij de 530.000 euro toegekend. De werken zijn gestart op 4 januari 2021 en zullen 550 kalenderdagen in beslag nemen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bouwkundige en technische beschrijving (Luc Devliegher, Gonda Callaert & Elise Hooft - Agentschap Onroerend Erfgoed)

Molenromp met molenaarshuis op deels gekasseid erf. Toegang tot het erf door ijzeren poort links naast het halfvrijstaande molenhuis. Beeldbepalend voor het centrum van Oudenburg door zijn inplanting op de hoek van de Weststraat en de invalsweg van Oudenburg vanuit Westkerke en door de hoogte van de molen: behalve de kerk zijn er geen andere hoge gebouwen aanwezig.

Molenromp van stenen stellingmolen uit 1858-1860, van gele baksteen (21 x 10 x 6 cm; 10 lagen = 72 cm.), met een benedenverdieping en drie zolders. Rondboogingangen en -vensters met rode bakstenen strek en waterlijst, geschrankt. Schuiframen met kleine roedeverdeling en radvormig ingedeeld bovenlicht. Steigergaten op de bovenste zolder, stellinggaten bij de eerste zolder. Vlucht: ca. 24 m. Op de benedenverdieping, de olieslagerij. Toen een mechanische maalderij (met twee maalgangen en een haverpletter) ingericht werd, heeft men een tussenverdieping met buil en graanreiniger gebouwd. Op de eerste zolder (maalzolder) bevinden zich de dichtgemetselde toegangen naar de verdwenen gaanderij. Op de tweede zolder (steenzolder) waren twee maalgangen. De derde zolder was opslagruimte voor de zakken met graan. Bewaarde mechaniek in de molen. Aanbouwsel van ca. 1935 aan de westelijke kant van de molen, rode baksteen onder plat dak.

Langs de straat, molenaarshuis van 1884. Typische bescheiden eind negentiende-eeuwse dorpswoning. Half vrijstaand breedhuis met links ervan het ijzeren hek voor de oprit naar het gekasseide molenerf. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok // straat) met Vlaamse pannen. Het huis is opgetrokken in gele baksteen, gelijkaardig aan het bouwmateriaal van de molen. Aan de straatkant is de lijstgevel voorzien van verzorgd siermetselwerk: accentuering van de deur door omlijsting en muurdam, gevel omlijst met tandfries en zijmuurdammen, dito friezen onder de vensteropeningen. De gevel is afgeboord door een houten kroonlijst op klossen. Getoogde muuropeningen met bakstenen omlijsting en bewaard houtwerk. T-vensters met origineel hang- en sluitwerk en houten luiken, deels met persiennes. Deur met accolade- en waaiervormige versieringen, beglaasd en voorzien van hekwerk. Gecementeerde en verankerde zijpuntgevel met klein rondbogig zoldervenstertje. Bakstenen achtergevel van anderhalve bouwlaag en twee opkamertraveeën, een deurtravee en twee venstertraveeën. Vensteropeningen en ramen op eerste bouwlaag zijn van hetzelfde type als bij de voorgevel, maar hier is het houtwerk voorzien van imitatie-eikschilderingen. Lage zoldervensters, eveneens getoogd, laaddeur in de vijfde travee. Achter het molenaarshuis, verschillende bakstenen begin 20ste-eeuwse bijgebouwen: glazen veranda waarin de waterput, zomerkeuken en bakhuis.

Interieur van het molenaarshuis. Dubbelhuis-plattegrond met centrale gang, uitkomend op de keuken. Aan weerszijden van de gang aan straatzijde een salon. Gang en salon voorzien van schilderingen: marmerimitaties in ovalen kader in de gang, veelkleurige banden en bloemmotieven op deuren en plafonds van de salons. In beide salons eenvoudige art-decogetinte marmeren schouwen, waarvoor de originele ijzeren kachels. Keuken met Leuvense stoof; links een opbergruimte met beschilderde deur (kandelabermotief met grotesken) en rechts een opkamer met trap naar de zolder.

Ten zuiden van de molen, magazijn en verkoopplaats van 1947 in rode baksteen. Ten noorden van de molen, deels behorend tot het belendend perceel, kleine 19de-eeuwse bijgebouwen en stallen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

Getuigenis van een ontmoeting uit 1985 met de laatste molenaar Marcel Acke.

Met veel plezier heb ik uw doorgestuurd verhaal over (ontmoeting met een oud-molenaar Marcel Acke gelezen). Het intereseerde mij daar ik in 1984 samen met mijn vader bij Marcel op bezoek ben geweest en een rondleiding van hem hebben gehad. Mijn vader is ook molenaar geweest in Sint-Lenaarts bij  Brecht en in Zandhoven. Marcel en mijn vader Louis Meeussen kennen elkaar en zijn ook goede vrienden geweest. Ze zijn samen gemobiliseerd geweest in de militaire molen in Koekelare en ook in Antwerpen. Mijn vader is verschillende keren bij Marcel in Oudenburg op bezoek geweest.
Na zovele jaren later, mijn vader was 80 jaar, en zijn wens was Marcel Acke terug te zien. Het was 40 jaar geleden en dan was er de vraag: leeft Marcel nog en waar woont hij nu, woont hij nog in Oudenburg?
Het was toen in 1985 dat wij het waagden om hem op te zoeken. In Oudenburg aangekomen, vroegen we aan een voorbijganger waar de familie Acke van de molen woonde en ja hoor, dat was direct bingo. Bij het huis aangekomen en zoeken naar een deurbel dat geen resultaat opleverde, zijn wij dan op de werf naar een ingangsdeur gaan zoeken en ja hoor, daar zat Marcel als een oud ventje, niet goed wetend wat er hem overkwam naar ons te zien.
Hij herkende mijn vader niet direct, maar mijn vader had nog een foto van hen samen en toen hij die foto toonde, kwam Marcel uit zijn zetel. Hij lachte, hij weende, hij straalde, hij werd tien jaar jonger en fier gaf hij ons een rondleiding in zijn molen met veel uitleg en verhalen over het molenaarsleven en zij verstonden elkaar als echte collega's.
Zo, dat was mijn avontuur dat ik nooit zal vergeten: dat weerzien en die molen waar al dat materiaal zo perfect in orde was alsof er nog veel moest gemalen worden. Het was een prachtig avontuur. Zo zul je begrijpen dat ik zo dankbaar ben dat ik dat verhaal over Marcel Acke in uw blad "ontmoeting met een oud-molenaar" heb kunnen lezen, veel dank daarvoor.
Groeten, Simonne Meeussen (15.04.2010).

Verkoopsadvetentie uit 2009 (kapaza.be)

Aangeboden » Handelshuis + Woonhuis + Historische Molen
Prijs: n.v.t.
Zoekertjesnummer: 21198966
Beschrijving
HANDELSHUIS + WOONHUIS + HISTORISCHE MOLEN IN CENTRUM VAN OUDENBURG
zeer commerciële hoek = Hoogwegel 2 + Weststraat 3 + Weststraat 5
Er zijn 2 kavels
KAVEL 1 = Een handelshuis met aanhorigheden en medegaande erve Weststraat 3 Kadastraal bekend in de eerste afd sectie B nr 770 L met een opp van 3 a (ki 743 euro)
KAVEL 2 = Woonhuis + Historische molen met aanhorigheden en medegaande erve. Weststraat 5 en magazijn uitgevend aan de Hoogwegel nr2. Kadastraal bekend in de eerste afdeling sectie B nr 769 S met een opp van 11 a 88ca
OPENBARE VERKOOP EERSTE ZITDAG OP 26/10/09
info = Notaris Vander Heyde,van Opstal & Van Tieghem-Oostende

Stedebouwkundige bestemming
Stedenbouwkundige bestemming. Weststraat 3 : woongebied (gewestplan 'Oostende-Middenkust', K.B. 26/1/1977); - deels gesloten bebouwing en deels wegenis (B.P.A. "Weststraat", M.B. 11/1/1990;
Stedenb. bestem. Weststraat 5 : woongebied (het gewestplan 'Oostende-Middenkust', K.B. 26/1/1977); deels gesloten bebouwing; deels zone "non-aedificandi", deels tuinzone, krachtens (B.P.A. "Weststraat", M.B. 11/1/1990; Weststraat 5 is een definitief beschermd monument. Bij M.B. van 6/9/2002 werd kavel 2 beschermd als monument: "De molensite, bestaande uit molenromp met kleine mechanische maaldertij en molenaarswoning met bakhuis, gelegen te Oudenburg, Weststraat 5, bekend ten kadaster : Oudenburg, 1e afdeling, sectie B, perceeln°769S (deel).

Oudenburg - Openbare verkoping - Huis (immonet.be) Omschrijving
Geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende zal overgaan tot de OPENBARE VERKOOP VAN HANDELSHUIS - BESCHERMDE MOLENSITE - GROOT POLYVALENT GEBOUW (Hoogwegel 2-voormalige bibliotheek) (Centrum Oudenburg) I.
KAVEL EEN STAD OUDENBURG
Een handelshuis, met aanhorigheden en medegaande erve, staande en gelegen te 8460 Oudenburg, Weststraat 3, kadastraal bekend in de eerste afdeling sectie B, nummer 770 L, met een opp. van 3a. (Kadastraal inkomen: 743€).
SLECHTS GEBRACHT OP 25.000,00 euro II.
KAVEL II: STAD OUDENBURG
Een eigendom, omvattende een beschermde molenaarswoning, beschermde molen, grote binnenkoer, een polyvalent gebouw (de voormalige bibliotheek - uitgevend op de Hoogwegel 2), met aanhorigheden en medegaande erve, staande en gelegen te 8460 Oudenburg, Weststraat 5, kadastraal bekend in de eerste afdeling sectie B, nummer 769 S, met een totale opp. van 11a 88ca. (Kadastraal inkomen: 875€). SLECHTS GEBRACHT OP 15.000,00 euro

Stedenbouwkundige bestemming
Weststraat 3: woongebied (het gewestplan 'Oostende-Middenkust', K.B. 26/1/1977);
- deels gesloten bebouwing en deels wegenis (B.P.A. "Weststraat", M.B. 11/1/1990).
Stedenbouwkundige bestemming Weststraat 5:
woongebied (het gewestplan 'Oostende-Middenkust', K.B. 26/1/1977);
deels gesloten bebouwing; deels zone "non-aedificandi",
deels tuinzone, krachtens B.P.A. "Weststraat",
M.B. 11/1/1990; Weststraat 5 is een definitief beschermd monument. Bij M.B. van 6/9/2002 werd kavel 2 beschermd als monument: "De molensite, bestaande uit molenromp met kleine mechanische maalderij en molenaarswoning met bakhuis, gelegen te Oudenburg, Weststraat 5, bekend ten kadaster: Oudenburg, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer 769S (deel)".
Eigendom Weststraat 3 en polyvalent gebouw niet beschermd. Mogelijkheden voor promotie. Ter vrije beschikking bij de definitieve toeslag na betaling van prijs en kosten.
Alle inlichtingen en gegevens op het kantoor van de verkopende Notaris.

Prijs: Op aanvraag (Te Koop)
Hoofdtype: Huis
Subtype: -; Slaapkamers: 0; Bouwjaar: -; Beschikbaar: Na verlijden akte
Locatie: Weststraat 3 en Weststraat 5, 8460 Oudenburg, België
Kantoor van Geassocieerde Notarissen Ides Henri VANDER HEYDE, Bart VAN OPSTAL, Michel VAN TIEGHEM
Vijverstraat 49, 8400 Oostende, tel. 059 56 39 60

Oudenburg - Openbare verkoping - Huis
Omschrijving:
Recht van hoger bod. Blijkens proces-verbaal van openbare toewijzing opgesteld door geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op 16 november 2009 werden onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod beide kavels gezamenlijk na samenvoeging toegewezen mits de totale prijs van 305.000,00 €:

HANDELSHUIS - BESCHERMDE MOLENSITE - GROOT POLYVALENT GEBOUW (Hoogwegel 2-voormalige bibliotheek) (Centrum Oudenburg)
I. KAVEL EEN: STAD OUDENBURG
Een handelshuis, met aanhorigheden en medegaande erve, staande en gelegen te 8460 Oudenburg, Weststraat 3, kadastraal bekend in de eerste afdeling sectie B, nummer 770 L, met een opp. van 3a. (Kadastraal inkomen: 743€).
II. KAVEL II: STAD OUDENBURG
Een eigendom, omvattende een beschermde molenaarswoning, beschermde molen, grote binnenkoer, een polyvalent gebouw (de voormalige bibliotheek - uitgevend op de Hoogwegel 2), met aanhorigheden en medegaande erve, staande en gelegen te 8460 Oudenburg, Weststraat 5, kadastraal bekend in de eerste afdeling sectie B, nummer 769 S, met een totale opp. van 11a 88ca. (Kadastraal inkomen: 875€).
NA SAMENVOEGING SLECHTS GEBRACHT OP 305.000,00 €
Stedenbouwkundige bestemming Weststraat 3: woongebied (het gewestplan 'Oostende-Middenkust', K.B. 26/1/1977); - deels gesloten bebouwing en deels wegenis (B.P.A. "Weststraat", M.B. 11/1/1990). Stedenbouwkundige bestemming Weststraat 5: woongebied (het gewestplan 'Oostende-Middenkust', K.B. 26/1/1977); deels gesloten bebouwing; deels zone "non-aedificandi", deels tuinzone, krachtens B.P.A. "Weststraat",
M.B. 11/1/1990; Weststraat 5 is een definitief beschermd monument. Bij M.B. van 6/9/2002 werd kavel 2 beschermd als monument: "De molensite, bestaande uit molenromp met kleine mechanische maalderij en molenaarswoning met bakhuis, gelegen te Oudenburg, Weststraat 5, bekend ten kadaster: Oudenburg, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer 769S (deel)".
Eigendom Weststraat 3 en polyvalent gebouw niet beschermd.
Mogelijkheden voor promotie.
Ter vrije beschikking bij de definitieve toeslag na betaling van prijs en kosten. Verdere inlichtingen te bekomen op het notariskantoor.
Gedurende 15 dagen, dus tot en met 1 december 2009 heeft eenieder het recht om bij deurwaardersexploot een hoger bod te doen van minstens 6.200€ (art. 1592 GW)

Bericht van kennisgeving
Openbaar onderzoek d.d. 31.01.2014.
Fase 1: herbestemming en restauratie van de site/molen Acke
Fase 2: bouwen van 4 sociale woningen en 5 studio's.

Mailbericht Ives Vansteenkiste, 14.05.2017.
Geachte Minister Bourgeois,  
Geachte medewerkers van onroerend erfgoed, 
Betreft: hopeloos verkwanselen molen Oudenburg Centrum. 
In het centrum van Oudenburg staat de romp van de molen Acke. Hij is nog intact binnenin maar is dringend aan restauratie toe.
De stad Oudenburg heeft de molen aangekocht en momenteel is men bezig met de werken voor het plaatsen van sociale woningen en studio's rond de molen.
Het zou een prestigeproject worden en Oudenburg zou er toch zo veel mooier uitzien.... 
Deze morgen kwam ik voorbij de werken en tot mijn grote verbazing zag ik iets heel anders.  Er zullen wel degelijk sociale woningen geplaatst worden, maar op een heel ondeskundige manier. Ik heb enkele foto's bijgvoegd hoe het nu is en hoe de sociale woningen worden ingepland.
Oordeel zelf maar.  De molenromp wordt volledig ingebouwd en is bijna niet meer te zien vanop straat... 
Hoe dit ooit werd goedgekeurd, dat weet ik niet. Het is echt een voorbeeld van wanbeleid en onkunde.  Als dit het beleid is om ons onroerend erfgoed in stand te houden, dan zijn we heel slecht bezig.
Het is een schandaal.

-Beeuwsaert Jef, "Oud-molenaar Marcel Acke, die de stellingmolen bemaalde te Oudenburg is niet meer", Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, VII, 1991, 3, p. 121.
- Callaert G. & Hooft E. m.m.v. Struyf J., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, 2003.
- Denewet Lieven, Bescherming van Vlaamse molens & maalderijen in 2001 (Wakken, Lichtervelde, Oudenburg, Melsen, Wellen, Waregem), in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 1, p. 10-18.
- Devliegher Luc, De molens in West-Vlaanderen, Tielt/Weesp, 1984, p. 326-327 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9)
- Feys J. & Van de Casteele D., Histoire d'Oudenbourg accompagnée de pièces justificatives comprenant le cartulaire de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux. Recueil de chroniques, chartres et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre, Brugge, 1873-1878, 2 vol.
- Florizoone P., "James Ensor (1860-1949) en de molens", Molenecho's, jg. 22, 1994, 2, p. 99-102.
- Gysseling M., Toponymie van Oudenburg.
- Holemans Herman, West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 5. Gemeenten M-O, Rotem, Ons Molenheem, 1999, p. 92-93.
- Verpaalen John, Ontmoeting met een oud-molenaar: Marcel Acke te Oudenburg vertelt, in: Levende Molens,jg. 13, 1991, 6, p. 41-43.

Mailberichten
- Simonne Meeussen, dochter van molenaar Louis Meeussen, 15.04.2010.
- Ives Vansteenkiste, Oudenburg, 13.02.2014, 14.05.2017.
- Lies Trybou, ingenieur-architect, Oudenburg, 11.08.2015

Persberichten
- SRA, Stad verwerft eigendom Acke. Bouwproject voor koopwoningen, in: De Zeewacht, 05.02.2010.
- DJI, Woonwel realiseert woonproject op site Acke, in: Het Nieuwsblad, 02.02.2010.
- EN, Met of zonder Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Meer dan 300 sociale woningen, in: De Zeewacht, 18.03.2011.
- Laurette Ingelbrecht, "Nieuw kleedje voor 't Steedje. Huizen in Zandvoordsestraat, Weststraat, Hoogstraat en Marktstraat wijken voor nieuwbouw".", Krant van West-Vlaanderen, ed. Zeewacht, 18.03.2016.
- Timmy Van Asche, “Woonwel wil dagcentrum bouwen op molensite Acke”, Het Laatste Nieuws, 04.04.2019.
- LIN, "Renovatiewerken gestart aan molen op site Acke", Krant van West-Vlaanderen, 29.01.2021.

Overige foto's

transparant

Molen Acke

Het gerenoveerd maalderijgebouw. Foto: Donald Vandenbulcke, 19.03.2011

Molen Acke

Foto: Robert Van Ryckeghem, 17.08.2005

Molen Acke

Foto: Denis Van Cronenburg, 12.07.2009

Molen Acke

Foto jaren 1930. Verzameling Ons Molenheem

Molen Acke

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: woensdag 17 februari 2021
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Molen Acke, Oudenburghomevorige paginaNaar Verdwenen Molens