Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aaigem (Erpe-Mere), Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Stapmolen van Jacob Van den Nieuwenburg
Gebouwd
voor 1571
Verdwenen
na 1571
Type
Tredmolen
Database nummer
9404

Beschrijving / geschiedenis

Jacob van den Nieuwerburg maakte in 1571 gebruik van een stapmolen (tredmolen) in het huis dat hij bezat in Aaigem, samen met 6 roeden erf. Hij moest er dan jaarlijks 2 ponden groten belasting voor betalen: "Jacop van den Nyerwerburg ghebruct als propryetarijs een huys daer eenen stap muelen in staet metten erven gr. 6 roeden ghetymeert up 2 pont gr. tjrs" (Stadsarchief Gent, Penningkohieren Aaigem, 1571, 79v°).

Lieven DENEWET

Literatuur

Stadsarchief Gent, Penningkohieren Aaigem, 1571, f° 79 v°.