Molenechos's Homepage Molenechos.org

Heverlee (Leuven), Vlaanderen - Vlaams-Brabant

Bestaande molen

karakteristiek

Naam
Abdijmolen, Molen van Abdij van Park
Ligging
Abdij van Park 3
3001 Heverlee (Leuven)
op de Aa- of Parkbeek
kadasterperceel R116
Vlaanderen - Vlaams-Brabant
toon op kaart
Geo positie
50.864689, 4.714315 (Google Streetview)
Eigenaar
vzw Abdij van Park, in erfpacht aan de stad Leuven
Gebouwd
voor 1285 / 1534
Type
Middenslag watermolen
Functie
Korenmolen
Kenmerken
Muren met speklagen (bak- en zandsteen)
Gevlucht/Rad
Metalen middenslagrad (diameter 4,50 m; breedte 70 cm), voorheen bovenslagrad (diameter 3 m en breedte 1,75 m)
Inrichting
Nog aanwezig
Toestand
Maalvaardig
Bescherming
M: monument, L: landschap,
03.07.1943 / 16.02.2007
Molenaar
Johan Boulanger
Openingstijden
Draait elke 1ste zondag van de maand, 14 tot 17 uur. Info en bezoeken op andere data na afspraak met de molenaar: boulanger.johan @ skynet.be - tel. 0470 48 20 75
Verwijzing

In het kader van de ontsluiting van de abdij ga ik samenwerken met de organisatie BoerEnCompanie.  https://www.boerencompagnie.be/

We zijn overeengekomen dat ik hun volkorenmeel van spelt,rogge en oude tarwe maandelijks zal malen op de watermolen.

We hebben toestemming van het FAVV.

Database nummer
976
© Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 02.07.2014

Beschrijving / geschiedenis

Rechts naast de Sint-Janspoort aan de oever van de Molenbeek liet abt Ambrosius van Engelen van de Abdij van Park in 1534 een nieuwe watermolen bouwen in traditionele bak- en zandsteenstijl. Voor 1285 werd daar al een eerste watergraanmolen gebouwd.

In de 'Boschboeken' van de abdij bleef een mooi geschilderde plattegrond uit 1666 bewaard. Op dat moment waren er slechts twee vijvers. De derde en vierde vijver werden pas rond 1700 uitgegraven. Deze vijvers hadden een dubbele functie. Enerzijds waren het kweekvijvers om de abdij van vis te voorzien, anderzijds waren het waterreservoirs die in verbinding stonden met de molenbeek die de watermolen van de abdij aandreef.

Naast de graanwatermolen was er ook een tweede watermolen, maar er bestaat nog geen zekerheid ove zijn functie. Volgens een hypothese werd het gebruikt als houtzaagmolen. Die tweede molen stond naast de brouwerij en verdween, samen met die brouwerij, in de 19de eeuw.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Buron Simon, geestelijke
- later, eigenaar: Moreels Jan-Baptist, geestelijke
- 02.05.1837, erfenis: a) Ottoy Petrus, pastoor te Heverlee-Park en b) Vandeweyer Jean, ex-geestelijke
- later, eigenaar: Blockx Charles
- 15.07.1840, erfenis: Van Ekelen Philippus, pastoor te Heverlee-Park
- 05.02.1870, verkoop: Tribout Jan-Baptist en Cie, pastoor te Heverlee-Park (notaris Roberti)
- 04.09.1882, verkoop: Gevers Jan August en Cie, priester te Heverlee-Park (notaris Roberti)
- 1887, accroissement: Versteylen Adriaan en Cie, priester te Heverlee-Park (onderhandse akte)
- 13.12.1912, verkoop: vzw "Abdij van Park" (notaris Roberti)

Reeds in 1863 werd een stoommachine geplaatst, maar er werd ook nog met waterkracht gewerkt. Hierbij werd in het verlengde van de wateras een lange horizontale as aangebracht, waarop via conische overbrengingen de steenkoppels werden aangedreven.

De molen was in bedrijf tot februari 1963.

Het molengebouw stond op instorten, maar werd in 2004 geconsolideerd. De kap is voorlopig gedicht. Er is een restant van het metalen onderslagrad. De restauratie wordt gekoppeld aan het lot van de gehele abdijsite. De molen zelf werd op 3 juli 1947 als monument beschermd, de omheinigsmuur met de poorten en de spaarvijver van de watermolen werden als monument op 16 februari 2007 beschermd. Het parkdomein en de onmiddellijke omgeving zijn als landschap beschermd (waarvan een laatste deel op 16 februari 2007).
De molen is, samen met de abdijsite, eigendom van de vzw Abdij van Park, maar is in erfpacht gegeven aan de stad Leuven.

De molen heeft een metalen middenslagrad, met een doormeter van 4m50 en een breedte van 70 cm. Uit de Atlas der Waterwegen uit 1877 blijkt dat er toen een bovenslagrad was met een diameter van 2 m en een breedte van 1,75 m. Het verval bedraagt ongeveer 2m75. De pegel is nog aanwezig. Het rad kon één van de 3 maalstoelen, in lijn opgesteld, aandrijven.

De stad Leuven nam het domein in erfpacht (eerst gedeeltelijk, later in haar totaliteit) voor 99 jaar van de vzw Abdij van Park. Er werd ook een  overeenkomst gesloten tussen de stad, de universiteit en de vzw  Abdij van Park. KULeuven verbindt zich ertoe om 35procent van de abdij in gebruik te nemen en volgens dit aandeel bij te dragen in de kosten van de werken. De universiteit zal onder andere het beheer van de bibliotheek op zich nemen.

Het hele domein wordt hersteld. Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, ondertekende op 22 september 2012 het ministerieel besluit  dat Leuven 25 miljoen euro subsidie toekent voor beheer, restauratie en ontsluiting van de site van de Abdij van Park in Heverlee. Het project wordt op 40.697.382 euro geraamd, waarvan de stad Leuven 15,7 miljoen euro betaalt. Voorwaarde voor de 25 miljoen euro Vlaamse subsidie, was wel dat de stad de site in erfpacht zou nemen. Ook die overeenkomst werd gisteren ondertekend.
In een derde overeenkomst engageert de K.U.Leuven zich om 35 procent van het abdijgebouw in gebruik te nemen en in te richten. De K.U.Leuven wil in de abdij studerende buitenlandse priesters en religieuzen huisvesten en zal ook de abdijbibliotheek beheren.

De restauratiewerken verlopen in vijf fases. Eerder werd de Mariapoort al gerenoveerd. Met de nieuwe subsidie kunnen alle andere projecten zonder onderbreking worden afgewerkt. Dit jaar wordt de restauratie van de Sint-Janspoort, watermolen, daken van de oost- en zuidvleugel, interieur van de bibliotheek, en de infirmerie begroot, net als het verwijderen van het slibbekken. In 2012 wordt de westvleugel begroot, de aanplanting van de groenbuffers en de vooronderzoeken van het gastenkwartier, provisorenhuis en de glasramen. In 2013 is het de beurt aan de prelatuur, de noord-, oost- en zuidvleugel, het opwaarderen van de moestuintjes, herstel van de vijveroevers en de sluizen, en de vooronderzoeken van de muren van het claustrum en de abdijmuren van het buitengebied. In 2014 wordt de restauratie van de infirmerie, het gastenkwartier, de glasramen en abdijmuren, en de aanleg van het parkbos toegewezen. In 2015 tot slot volgt de toewijzing van de restauratie van het provisorenhuis, de abdijmuren van het claustrum, de tiendenschuur, de stal en het melkhuisje.

De watermolen werd jarenlang gestut met zware houten balken. Als ontwerper voor de Watermolen werd Ark a (Ark architecten) uit Itterbeek aangeduid; voor de aangebouwde Sint-Janspoort lag het ontwerp in handen van Sofie Beyen en Katelyn  Verhasselt uit Haasrode. Het haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de watermolen werd uitgevoerd door Studio Roma cvba uit Kessel-Lo in samenwerking met Sofie Beyen.

Aannemer Verstraete & Vanhecke nv uit Wilrijk voert in 2012-2013 de werken tegelijk uit aan het Watermolen en aan de Sint-Janspoort. De watermolen werd maalvaardig hersteld door 't Gebinte Molenbouw (J. De Punt) uit Erpe-Mere  en zal minstens één keer per maand bloem malen. Er werd een nieuw metalen bovenslagrad aangebracht, omdat dit veel onderhoudsvriendelijker is en een oplossing biedt voor de wateroverlastproblematiek. Het vroegere rad was van een bedenkelijk ontwerp, wat van het type ‘lokale smid' kan genoemd worden. De stuw en het type waterwiel stemden daarenboven niet onderling overeen.

De Watermolen en de Sint-Janspoort werden ingericht als brasserie met vergaderzalen. Tussen de beide gebouwen kwam een nieuwbouw. Langs de vijver kreeg de zaak een terras. De horecazaak ligt in stiltegebied, dus moet de rust gevrijwaard blijven. De zaak sluit om middernacht. Fuiven of trouwfeesten zijn niet mogelijk. Een doopfeest bijvoorbeeld is wel een optie. De opening van de maalvaardige molen-horecazaak wordt voorzien in 2014. Op vrijdag 7 maart 2014 werd voor het eerst weer gemalen..

Het stadsbestuur van Leuven geeft de Watermolen en de Sint-Janspoort voor twintig jaar in concessie. Er werd sinds april 2012 een concessiehouder gezocht die in het interieur zou investeren, als horeca-uitbater zou werken en regelmatig kon opdraven als molenaar om de oude watermolen te laten werken. De lat was blijkbaar te hoog gelegd: niemand stelde zich kandidaat. Daarom werd een nieuwe vacature uitgeschreven, die iets minder strikt is. Zo hoefde de uitbater van de zaak niet meer zelf in te staan voor de watermolen, maar mocht hij een externe molenaar inhuren. Ook deze (tweede) inschrijving leverde bij de opening op 25 september 2012 geen uitbater op. Hierop werd een mondelinge onderhandeling met enkele geïnteresseerden gehouden.

Op zaterdag 26 april 2014 werden de Sint-Janspoort en de bijhorende watermolen plechtig heropend, na 51 jaar leegstand en een grondige restauratie die 3 miljoen euro kostte. Buurtbewoners kwamen talrijk afgezakt om getuige te zijn van het moment. In het watermolengebouw huist nu de nieuwe brasserie De Molen.

Vrijwillig molenaar Johan Boulanger maalt elke 3de zondag van de maand van 14:00 tot 17:00. Groepsbezoeken met een maaldemonstratie buiten deze vaste maaldag kan na afspraak met de molenaar: boulanger.johan @ skynet.be - tel. (0)478.88.59.29

Er zijn 3 steenkoppels in lijnaandrijving. Twee steenkoppels zijn maalvaardig gerestaureerd. Verder is er een kleine haverpletter, een aangedreven binnen- en buitenlui. Op de eerste verdieping boven de voormalige smidse bevindt zich een zeer grote combinatie trommelzeef (trieur) - klopbuil. Deze laatste werd wel terug gereconstrueerd maar werd niet meer operationeel gemaakt.

Bij de inhuldiging op 26 april 2014 was de toeloop haast niet te verwerken. De Brasserie is natuurlijk ook een aantrekkingspool. Het is de enige drankgelegenheid op het abdijdomein en het abdijdomein zelf ligt op wandelafstand van het centrum van Leuven. Bij de inhuldiging werden de molen en zijn nieuwe molenaar Johan Boulanger "gezegend" door abt Jos Wauters. Hij ontving een beeld van Sint-Victor, de patroonheiige van de molenaars. Een memorabel moment...

Op termijn wil de molenaar meel verkopen volgens de regels van de kunst, als alles goed verloopt, in het najaar 2014. Er zijn al contacten gelegd met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). De stad Leuven wil haar dierenvoer voor de dieren in de parken van Leuven eveneens op de molen laten malen en een van de paters onderzoekt om de abdijbrouwerij terug op te starten en heeft de molenaar reeds gecontacteerd met het oog op het schroten van gerst...

Door de wateroverlast in de eerste helft van de maand juli 2016 geraakten de oevers van de bovenbeek en van de twee spaarvijvers erg verzwakt. Van visvijver 2 was de oever zelfs doorgebroken en stroomde het water direct in het onderwater van de molen. Bijkomend werden de gebouwen van de oude brouwerij en de oude bakkerij onderspoeld en kwamen een deel van de fundamenten - op eikenhouten palen - bloot te liggen, waardoor de stabiliteit van het grote gebouw in het gedrang komt. (ULeuven heeft al opmetingen gedaan en er is beweging). Voor de stabiliseringswerken moest de beek omgeleid worden en komt de molen dus voor lange tijd zonder water te staan. De maaldemonstraties zijn alvast al tot maart 2017 opgeschort.

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Johan BOULANGER

Aanvullende informatie

ntekendatum: 2004
Molen: Heverlee (Leuven, Vl.-Brab.), Abdijmolen van Park - watermolen met metalen middenslagrad
Bouwheer & ontwerper: Stad Leuven (erfpachter van eigenaar vzw Abdij van Park), Technische dienst - gebouwen
Opdracht: Dringende instandhouding: stutten muren en voorlopig dichten kap; o/cat. D24, kl. 1
Plaats aanbesteding: Stadhuis, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven
Toewijzing: 't Gebinte Molenbouw bvba, Erpe-Mere

Intekendatum: 17.06.2008, 11 u., i.p.v. 03.06.2008, 11 u.
Molen: Heverlee (Leuven, Vl.-Brab.), Abdijmolen van Park - watermolen met metalen middenslagrad
Bouwheer & ontwerper: Stad Leuven (erfpachthouder; eigenaar: vzw Abdij van Park), Technische dienst - gebouwen
Opdracht: Vooronderzoek en dringende bijkomende onderhoudswerken. De opdracht omvat:
- voorbereidende werken en dringend onderhoud
- bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek
- standzekerheidsonderzoek
o/cat. D24, kl. 1
Plaats aanbesteding: Stadhuis (collegezaal, verdieping +1), Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven

Aankondiging studie
Vooronderzoek en dringende bijkomende onderhoudswerken aan de watermolen van de abdij van Park te Leuven.
Intekendatum: 04.05.2010, 11 u.
Molen: Heverlee (Leuven, Vl.-Brab.), Abdijmolen van Park - watermolen met metalen middenslagrad
Bouwheer & ontwerper: Stad Leuven (erfpachthouder; eigenaar: vzw Abdij van Park), Technische dienst - gebouwen (Katrien Deckers)
Opdracht: Algemene offerte-aanvraag voor de aanstelling van een studieteam voor de renovatie: 1 (ir) architect - gespecialiseerd in restauratie (projectverantwoordelijke - dienstverlener), 1 ingenieur stabiliteit - gespecialiseerd in restauratie, 1 ingenieur technieken
Fase 1: Casco-restauratie en nieuwbouw
- Opstellen casco-restauratiedossier van de watermolen
- Ontwerp van een nieuwbouw (ruwbouw wind- en waterdicht) tussen de molen en de St.-Janspoort
- Opstellen restauratiedossier waterrad
- Ontwikkelen totaalconcept met inbegrip van de stabiliteit en de speciale technieken met het oog op een (ongekend) toekomstig gebruik
Fase 2: Inrichting
Inrichting watermolen en nieuwbouw, in aansluiting met de St.-Janspoort, in functie van de nieuw te bepalen functie. Noodzaak tot coördinatie met de reeds aangestelde ontwerper van de St.-Janspoort
De dienstverlener maakt en coördineert een volledige stabiliteitsstudie voor fase 1 en 2
Hij maakt en coördineert de studie speciale technieken voor fase 1 en 2 met inbegrip van: centrale verwarming incl. energie-audit, sanitair, elektriciteit, liften, telefonie- en databekabeling, waarschuwing- en alarminstallatie
Het beschikbare budget van de opdrachtgever bedraagt €2.000.000  voor fase 1, €400.000 voor fase 2 (excl. btw en erelonen). De dienstverlener voert de opdracht uit op een wijze  waarbij  de  kostprijsraming aan de hand van objectieve gegevens binnen het beschikbare budget valt
Plaats aanbesteding: Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Datum vooraankondiging: 16.06.2011
Molen: Heverlee (Leuven, Vl.-Brab.), Abdijmolen van Park - watermolen met metalen middenslagrad
Opdracht: Restauratie watermolen
Opdrachtgever: Stad Leuven (contact: Yves Vermaelen
Plaats aanbesteding: Stad Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Intekendatum: 25.10.2011, 11 u.
Molen: Heverlee (Leuven, Vl.-Brab.), Abdijmolen van Park - watermolen met metalen middenslagrad
Bouwheer & ontwerper: Stad Leuven (erfpachthouder; eigenaar: vzw Abdij van Park), Technische dienst - gebouwen (contact: mevr. Katrien Deckers)
Opdracht: Restauratie van de abdij van Park (watermolen en Sint-Janspoort).
Rechtzetting
1. Erkenning (verbeterde tekst): Categorie D24 - klasse 6 Voor de uitvoering van de hieronder opgesomde gedeelten dient de inschrijver, inden hij niet zelf over de vereiste erkenning beschikt, een beroep te doen op een in de vereiste categorie, ondercategorie en klasse erkende onderaannemer: o/cat. D23 - klasse 1 voor de molenrestaurateur.
2. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd meetstaat art. 12.03.9 a en b In plaats van aanpassing meetstaat art. 12.03.9 a en b - staal Toe te voegen tekst aanpassing aan de hoeveelheden in de meetstaat van art. 12.03. 9 Staal - artikel 12.03.9 a) Staven BE 500: VH 5.168,21 kg moet vervangen worden door 9.225,03 kg - artikel 12.03.9 b). Netten DE 500s: VH 951,80 kg moet vervangen worden door 12.934,40 kg De aangepaste meetstaat wordt opgestuurd naar alle inschrijvers die het lastenboek hebben aangevraagd. De inschrijvers moeten bij het indienen van hun offerte rekening houden met de aangepaste hoeveelheden. VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging VI.4) Overige nadere inlichtingen @Ref:00671600/2011046197.
3. Toe te voegen tekst 44 Glaswerken 44.4 Leveren en plaatsen van glas zonder schrijnwerk 44.41 Leveren en plaatsen van isolerend gelaagd glas, floatglas 44.41.1 Profielloos isolerend gelaagd glas, rond, vast te zetten met siliconen in oculus FF stuk 1 44.41.2 Profielloos isolerend gelaagd glas, vierkant, vast te zetten met siliconen in steigergaten FF stuk 20 44.41.3 Profielloos isolerend gelaagd glas, vast te zetten achter plank met duivengaten FF m2 2.00 De inschrijvers die de aanbestedingsdocumenten hebben aangevraagd worden per mail en schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging.
o/cat. D24, kl. 6
Plaats aanbesteding: Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
-----------------------------
Advies Molen van Abdij van 't Park
Dirk Vansintjan (bestuurder Ecopower cvba) - augustus 2007

A. Het huidige waterwiel
-heeft een doormeter van 4m50
- heeft een breedte van 0m70
- bij een verval van 2m50 kunnen we dus spreken van een waterwiel van het middenslagtype: het water komt ter hoogte van de as op het waterwiel.
-de schoepvorm, voor zover we die nog kunnen zien , lijkt op die van een ‘Rückschlägtiges Wasserrad' (RSW)

Opmerkingen:
-De doormeter is klein in verhouding tot de valhoogte, ook voor een RSW.
-Per meter breedte kan dit type waterwiel maximaal 200 l/s verwerken: hier dus 140 l/s.
- Het maximale vermogen van dit waterwiel is dan mechanisch: 0,14 x 9,81 x 2,5 x 0,65 = 2,2 kW: eigenlijk onvoldoende om met molenstenen te malen (5 kW), vandaar de stoommachine. Elektrisch gaat het om minder dan 2 kW.
- Dit waterwiel kan de pieken van het debiet niet omzetten, enkel een deel van het basisdebiet.
- Ik denk dat dit waterwiel een niet zo deskundige impressie van de locale smid was van hoe een waterwiel er zou moeten uitzien, van tussen beide wereldoorlogen.

B. Voorstel voor een nieuw waterwiel
Gezien
-de valhoogte van +/-2m50
- het feit dat er geregeld wateroverlast is met heel wat takken in het water
- het feit dat de beheerder van de waterloop (de Provincie) liever geen middenpijlers in de stuwen heeft
- het feit dat er vroeger een bovenslagrad gestaan heeft (zie Atlas der Waterwegen uit 1877)
- het waterwiel best altijd draait en groene stroom opwekt stel ik het volgende rad voor:
-bovenslagrad met een doormeter van 3 à 2m50 en een breedte van +/-3 m
- stuw zonder middenpijlers
- radergoot met een losklep van 2m80
- gemaakt uit Corten-staal
- kan tot 750 l/s verwerken
- wekt dan maximaal 9,7 kW elektrisch op
- toerental van 11,5 rpm

C. Raming opwekking elektriciteit:
- 12.000 kWh /jaar
- waarde: 3000 euro/jaar

Persbericht. STL, "Watermolen Abdij van Park draait binnenkort weer", Het Nieuwsblad, 14.08.2007.
Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid of de watermolen van de Abdij van Park binnenkort opnieuw operationeel kan gemaakt worden. Eventueel kan de molen gebruikt worden om energie op te wekken.
De haalbaarheidsstudie voor de restauratie en de eventuele herbestemming als energieopwekker wordt tegen het einde van de maand afgerond. Ook wordt eraan gedacht om de molen beperkt, bijvoorbeeld tijdens toeristische rondleidingen, te laten draaien en er een horecazaak in onder te brengen. Dat heeft Stefan Van Lani, de projectverantwoordelijke voor de restauratie van de abdij, gezegd tijdens de voorstelling van de nieuwe audiogidsen.
Die vertellen in dertig audiofragmenten de geschiedenis van de twaalfde-eeuwse Norbertijnenadbij. Het audiogidsproject past binnen de toeristische ontsluiting van het religieuze domein in Heverlee. Volgens de Leuvense schepen voor Monumenten Dirk Vansina (CD&V) hangt aan het project een prijskaartje van 76.000 euro. Dat bedrag werd grotendeels op tafel gelegd door Europa.
Autoluw
Aan een ander historisch gebouw op de abdijsite, de Sint-Janspoort, beginnen in september de restauratiewerken. Voor de Mariapoort werd enkele maanden geleden al een restauratiedossier ingediend. De ambitie om het abdijcomplex binnenkort zo autoluw mogelijk te maken, wordt kracht bijgezet door de start van de werken aan de parking, wellicht in september.
'Voor de Mariapoort komt er een brugje dat toegang geeft tot de parking zodat het autoverkeer op de site wordt teruggedreven. In totaal komen er zowat honderd parkeerplaatsen. Voor de mensen die in de abdij wonen en werken, maar ook voor de omwonenden die aan de Geldenaaksebaan moeilijk parkeerplaatsen vinden', zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A).
Het cultuurhistorisch toerisme viert overigens hoogtij in de Heverleese abdij. Op 21 september opent er de tentoonstelling In Godsnaam! over het kloosterleven.

Sage over de oorsprong van het volkslied "Des winters als het regent"
Men beweert dat het bekende liedje : "Des winters als het regent" het waargebeurde verhaal vertelt van de viskwekers en de molenaarsdochters. De broers zijn dan ook élk met een molenaarsdochter getrouwd! Hun koppen (met Lakense pet) staan gebeeldhouwd onder de sierschoorsteenmantel in "Den Inghel".

 

Literatuur

M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993.
Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets, "Het archeologisch onderzoek in de Sint-Janspoort en het molencomplex van de abdij van Park te Heverlee", Kessel-Lo, Studiebureau Archeologie bvba, 2013 (Archeo-rapport 168).
Sonja Put, "Herinrichting van het landbouwcomplex van de abdij van Park te Heverlee : verbouwing van de hoeve, de Sint-Janspoort en de molen tot hotel-restaurant", Diss. ir.-architect, KUL. Faculteit der toegepaste wetenschappen - Departement architectuur, 1997, 88 p., 12 plgrn., ill.;
F. Maes, "De oude watermolens van de Abdij van Park Heverlee en hun molenaars", in: Jaarbulletin 1997 van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, p. 72-88, ill.
D. Nuytten, "Monumentale ingenieurskunsten. De eigenheid van historische constructies in hun gevecht met de zwaartekracht", in: M&L, jg. 31, 2012, nr. 4, juli-augustus; met hoofdstuk: "De watermolen van Abdij 't Park in Heverlee", p. 54-56, ill.
"Concessie uitbating Watermolen & Sint-Janspoort Abdij van Park", leuven.be (07.02.2012 / 25.07.2012)
Mededeling Johan De Punt ('t Gebinte Molenbouw bvba, Erpe-Mere), 09.03.2014)

Persberichten
STL, "Watermolen Abdij van Park draait binnenkort weer", Het Nieuwsblad, 14.08.2007;
Belgisch Staatsbald, 03.07.2007.
Stef Telen, "Watermolen wordt brasserie. Rad wekt binnenkort groene energie op", Het Nieuwsblad, 19.02.2010.
Watermolen Abdij van Park wordt brasserie", religieuserfgoed.be, 1 maart 2010
CBL, "25 miljoen euro subsidie voor renovatie Abdij van Park", Het Nieuwsblad, 03.05.2011.
Cemil Belek, "Stad en universiteit nemen Abdij van Park over", Het Nieuwsblad, 23.09.2011.
IVW, "Parkabdij krijgt horecazaak. Heverlee", De Standaard, 02.02.2012.
IVW, "Stad vindt geen uitbater voor taverne Parkabdij", Het Nieuwsblad, 07.07.2012.
Isabel Van Tendeloo, "Werven opengesteld voor grote publiek. Parkabdij in ijltempo gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad, 17.10.2012.
FHW, "Brokstukken losgekomen bij renovatie Abdij van 't Park", Het Nieuwsblad, 21.09.2013.
PLL, "Brasserie geopend in watermolen Parkabdij", Het Nieuwsblad, 19.04.2014.
APL, "LeuvenHeverlee. Brasserie-restaurant De Abdijmolen opent haar deuren", Het N ieuwsblad, 23.04.2014.
MHL, "Sint-Janspoort en molen plechtig geopend", Het Nieuwsblad, 28.04.2014.
Kirsten Bosmans, "Restauratie van 3 miljoen euro biedt trekpleister nieuwe mogelijikheden.
Brasserie opent in Parkabdij", Het Laatste Nieuws, 25.04.2014.
Johan Morren, "Feesten & leven in Leuven. De abdijmolen", in: Het Laatste Nieuws, 06.04.2014.
Johan Morren, "Feesten & leven in Leuven. De abdijmolen maalt", Het Laatste Nieuws, 26.04.2014.

Overige foto's

Abdijmolen, Molen van Abdij van Park, Heverlee (Leuven), Foto: Frans Van Bruaene, 02.07.2014 | Database Belgische molens
© Foto: Frans Van Bruaene, 02.07.2014
Abdijmolen, Molen van Abdij van Park, Heverlee (Leuven), Foto: Frans Van Bruaene, 02.07.2014 | Database Belgische molens
© Foto: Frans Van Bruaene, 02.07.2014
Abdijmolen, Molen van Abdij van Park, Heverlee (Leuven), Het vroegere waterrad. Foto: Mina De Vis  | Database Belgische molens
© Het vroegere waterrad. Foto: Mina De Vis
Abdijmolen, Molen van Abdij van Park, Heverlee (Leuven), Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem  | Database Belgische molens
© Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Abdijmolen, Molen van Abdij van Park, Heverlee (Leuven), Foto: Niels Wennekes, 13.06.2014 | Database Belgische molens
© Foto: Niels Wennekes, 13.06.2014