Vlaams Molentijdschrift

29ste Jaargang Nr. 4 ~ oktober – december 2001

Inhoudstafel

N. Jurgens De typische zetelkappen van onze stenen windmolens: hoe ontstaan? [foto] 172
Molenzorg vzw Euro-lidgeld 2002 /Vlaamse Molendag 2002 173
L. Denewet www.molenechos.org herbergt “Belgisch Molenbestand”
Uitnodiging. Inhuldiging molenwebsite / Molenruilbeurs / Molenbezoek
173-175
L. Denewet Vijf hoogtepunten uit een kwarteeuw vzw Molenzorg
 1) 1973-1976: de oprichting
 2) 11-08-1976: eerste getuigschrift voor vrijwillige molenaars
 3) 07-06-1980: gift van 35.000 Frank voor de Lemmensmolen
 4) 18-03-1993: VIAT-waardering Vlaams Gewest
 5) 1994-2001: bemiddelingen & opmaak beschermingsdossiers
176-186
W. Van Den Branden De redding van de Boembekemolen op de Zwalm 187-191
R. Van Ryckeghem “Schandelijk verval van “beschermde” watermolen te Diegem 192-193
P. Van Stappen Jubilerende Heimolen van Aartselaar toont zijn molenas met gaten 194-195
L. Denewet. Vier inhuldigingen in het weekend van 8 op 9 september 2001 196
L. Denewet “De Hoop” van het Limburgse Elen niet meer hopeloos! 197-199
N. Jurgens Wat hebben de zetelkruier en de paltrok met elkaar gemeen?
Hypothese over de oorsprong van de zetelkappen
200-211
H. Lambrechts “Vrije maalderij” & banmolen in Uitkerke en Blankenberge 212-213
L. Goeminne Staakmolens met twee steenkoppels in het Antwerpse (16e – 17e eeuw) 214
U. Vannijvel & B. Roobaert Hoe de Boesmolen van Herne in 1228-’29 van abdijmolen werd
Met interessante bepaling van de stuwhoogte in 1232
215-220
P. Mattelaer De meelwagens van het Spaanse leger bij Lochem (1606) 221-227
L. Denewet Molenuitgaven: tips bij uw muntomschakeling (2 boeken en 1 video) 215-220
ARTIKELEN ONLINE
Geen

Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.