Vlaams Molentijdschrift

32ste Jaargang Nr. 2 ~ april – juni 2004

Inhoudstafel

R. Buyse

De Oude Molen van Mater (foto) 66
J. Tavernier Ministeri’le reactie op ons beleidsvisienummer over watermolens 67
Molenzorg v.z.w. Molenecho’s (vereniging / tijdschrift / website) in 2004 – Ereleden 2004 68
Vakgebied Industrieel Erfgoed Restauratie van Vlaamse molens in 2004 69-72
R. van Ryckeghem
/L.D.
De restauratie van de standerdmolens van Schaffen en Diest 71
vzw De Laermolen De afgewerkte Laermolen van Hoogstraten: inhuldiging – boek 72
Provinciale administraties Aantal asomwentelingen van Vlaamse molens in 2003 73-75
Molenzorg vzw
L. Denewet,
R. van Ryckeghem
G. Peel & S. Vroman
De askopbreuk van de Couchezmolen te Zarren
1. Fotoreportage van het ongeval
2. technische beschouwingen bij dergelijke ongevallen
76-79
76-78
79
L. Goeminne,
L. Denewet,
P. Bauters
De oudste windmolens in het graafschap Vlaanderen (1183-1300)
I. Inventaris
II. Overzichten
III. Enkele besluiten
80-108
80
106
108
H.J. Herpelinck De Prinsenmolen te Steenhuize (1476-1927)
I. Molengeschiedenis
II. De uitbreiding
III. Molentechniek en -terminologie
109-119
110
113
116
H. van Royen Recensie: Thomas Coomans (red.), Abdijmolens tussen Rijn en Schelde 120-121
De Hollandsche Molen Handige actuele gids voor Nederlandse molenbezoeken 121
L. Denewet Wij herdenken, [Rachelle Decroos, Joseph Beeuwsaert, Gabri’l Messeyne] 121
T. Meesters Molenstudiedag op 20 november 2004 in Sint-Amands 122
G. Wisse Molenaarsfeest op 4 september 2004 bij de Vinkemolen 122
C. Debusschere Molenzoektocht in West-Vlaanderen 122
M. de Rooze Nieuwe molenaarscursus start op 9 oktober 2004 122
ARTIKELEN ONLINE
Geen

Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2023 Molenecho's, All rights Reserved.