Vlaams Molentijdschrift

33ste Jaargang Nr. 1-2 ~ januari – juni 2005

Themanummer
Evolutie in de zorg voor windmolens in (West-)Vlaanderen

Integraal afgedrukt promotieonderzoek van Fanny Delaey uit Sint-Denijs (Zwevegem)
(uitgegeven universitaire thesis, Gent).

Gunter Pertry Ten geleide 4
Linda Van Santvoort Woord vooraf 5
Fanny Delaey Dankwoord 6
  Inleiding 7
  Gebruikte methodiek

9-12
  1. Monumentenzorg, een algemene schets 13-19
  2. Mentaliteitswijzigingen ten aanzien van het     molenpatrimonium 20-34
  3. De molenrestauratiepraktijk 35-53
  4. De molenbiotoop 54-59
  5. Herbestemming 60-65
  Casussen 66-77
  Besluit 78-83
  Bibliografie 84-87
  Bijlagen 88-123
ARTIKELEN ONLINE
Geen

Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.