Vlaams Molentijdschrift

34ste Jaargang Nr. 3 ~ juli – september 2006

Inhoudstafel

L. DENEWET Molen van Moulbaix maalde op krukken 166
Ontdekking: de ‘hoesse molen’ of de eerste poldermolen stond in Vlaanderen! 166
MOLENZORG vzw Molenecho’s is drieledig / Contact / Lidgeld 2006 167
A. SMEYERS ‘Vrijwillige molenaars: betaal geen verzekering BA meer!’ 168
L. DENEWET Ministeri’le waardering voor onze database
Vijf jaar Belgisch Molenbestand op www.molenechos.org
169
L. DENEWET Niet Nederland maar Vlaanderen was de bakermat!
Belangrijke archiefvondst. De eerste vermelding van een poldermolen:
de nog bestaande ‘hoesse molen’ bij Gent (1316)
170-190
R. SIMONS Hoorzitting in Lommel leidt tot mooi compromis
De Leyssensmolen verhuist naar naburig heidedomein
191-194
F. BECUWE Bouwhistorische nota van de Goethalsmolen te Wakken 195-206
K. VAN DEN BOSSCHE Ketsen en zijn verscheidene achtergronden die op de voorgrond treden 207-208
L. GOEMINNE Wat is een contijzer, clomp of cloot in een windmolen? 209
A. SMEYERS De ‘Waalse’ molentermen voor de kaarbomen ‘ II 210-213
P. HUYS Een hedendaags Duits gedicht over een windmolen 214
K. BROES Naar een herdefinitie van de term ‘molinologie’ ‘ III 215-216
MOLENZORG vzw Vastlegging van de definitie ‘molinologie’ door Molenzorg vzw 216
P. HUYS Over een verloren 16e-eeuws molenminiatuurtje van Anna Smyters 216
P. HUYS Van wiens koren worden de varkens gemest? 216
A. SMEYERS Alphonse Daudet en ‘zijn’ Proven’aalse molens (Fontvieille en’ Cucugnan) 217-221
H. VAN ROYEN Rijk molenpatrimonium ‘ arm molenboek: Hamme 222
L. DENEWET &
R. VAN RYCKEGHEM
Molen van Moulbaix maalde zonder zijn voet’ 223
ARTIKELEN ONLINE
Geen

Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.