Vlaams Molentijdschrift

36ste Jaargang Nr. 2 ~ april – juni 2008

Inhoudstafel

L.D. Gerenoveerde molensites en bekroond molenmuseum 59
Molenecho’s Molenzorg Vlaanderen vzw is drieledig / Lidgeld 2008 60
T. PAUWELS Karel van den Bossche wint Eric Suyprijs 2008 61-62
Molenzorg vzw Ons nieuw bestuurslid Herman Peel uit Gistel 62
Molenzorg Vlaanderen vzw ‘ Ereleden 2008 62
WWM Vlaams-Nederlandse contactdag 2008 63
G. HORSTEN
L. DENEWET
Twee molenarchitecten overleden (Karel Horsten, Pascal Mariman) 63
G. VANHERCKE
J. VINGTCENT
Twee herstelde Vlaamse staakmolens ingehuldigd (Gistel, Gelrode) 64-67
L. DENEWET Vijf Vlaamse molens in grote actuele renovatieprojecten
1. Katerheidemolen te Mariaburg, Brasschaat
2. Staaienmolen te Sint-truiden
3. Vannestes Molen te Marke-Kortrijk
4. Patattenmolen te Opstal, Buggenhout
5. ’s Hertogenmolens te Aarschot
68-82
D. VANSINTJAN
F. VERBEECK
W. BRANKAER
Het machinepark van ’s Hertogenmolens te Aarschot (okt. 2007) 83-89
L. DENEWET Vier Vlaamse molens te koop (mei 2008) [Balen, Meerhout, Huise, Leffinge] 90-91
L. DENEWET Technische voorschriften voor een betere papierproductie in de
Oostenrijkse Nederlanden (ca. 1750)
92-104
P. HUYS Over het exploitatievoordeel van een olierosmolen (1776) 105-106
L. GOEMINNE Alfred Ronse over de zetelmolens in 1932 106-107
L. GOEMINNE Allerlei (scherp)hamers, beitels en handbomen in molens 108-112
G. SOUFFREAU ‘Heerlijke’ staakmolens te Sint-Lievens-Esse en Wijnhuize 112
A. SMEYERS Etymologie van de Romaanse termen voor de rijn 113-115
A. GOUBLOMME Molenland Vlaanderen: een tweeluik [aankondiging molenfotoboeken] 116
ARTIKELEN ONLINE
Geen

Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.