Vlaams Molentijdschrift

38ste Jaargang Nr. 3 ~ juli – september 2010

Inhoudstafel

Molenzorg Vlaanderen Onze ijver voor de Beddermolen van Tongerlo 117
Molenecho’s Colofon – Lidgeld 2010 118
L. DENEWET Tweehonderd jaar Vlaamse molenbouwtraditie
Stopzetting van Thomaes Molenbouw nv uit Beveren-Roeselare
119
H. VANHOUTTE Hoop ingelost voor stellingmolen ‘De Hoop’ te Elen
Windrijke inhuldiging op 28-29 augustus 2010
120-125
L. DENEWET Nieuwe biotoop voor molen De Wachter te Dilsen 125
L. DENEWET Na zo’n 130 jaar: Goethalsmolen te Wakken opnieuw windmolen! 126-127
K. VAN DEN BOSSCHE Van molen tot maalderij ‘ Van molenaar naar maalder 128-139
W. URSELMANN Verkoop van unieke steenzaag-watermolen in Sprimont (2010) 139
P. HUYS Betwistingen rond de oprichting van molens (1792) 140-141
F. VAN DER JEUGHT De heroprichting van de verwoeste Oude Molen te Putte (1612) 142-148
L. GOEMINNE Overbrengingsverhoudingen in windmolens:
vergelijking tussen de Middeleeuwen en nu
149-150
L. GOEMINNE Maximale grootte van molenstenen in 1525 150
Y. COUTANT Een vernieuwde molen in Wervik op het einde van de 15e eeuw 151-173
D. VANDENBULCKE Molenbeeldbank Vlaanderen. Iconografische inventaris
Molens van de vijf Vlaamse provincies op dvd
173
P. BARBIER ‘Molens van Merkem’ door L. Denewet, J. Vandromme & G. Versteele 174
ARTIKELEN ONLINE
Geen

Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.