Vlaams Molentijdschrift

44ste Jaargang Nr. 3 ~ juli – september 2016

Inhoudstafel

Marc Peeters Feest als “actieve molen” na een beheersplan?
[Hoogbuulmolen – Olen, foto titelblad
105
Molenecho’s Colofon / Lidgeld 2016
Inhoudstafel
Vuistregels redactie en correspondenten
106
107
155
PERSONALIA
Molenzorg Vlaanderen Frans Van Nuffel (1920-2016), een molenaarszoon die Limburgse watermolens maarlvaardig maakte 108
ACTUALITEIT
Agentschap Onroerend Erfgoed Leidraad voor het opstellen van een beheersplan voor molensites
1. Identificatie en afbakening van het onroerend erfgoed
2. Historische nota
3. Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen (huidige toestand)
4. Beschrijving van de erfgoedwaarden
5. Onderbouwde visie op het toekomstig beheer van het onroerend erfgoed (Visie en beheerdoelstellingen)
6. Opsomming van de werkzaamheden (Beheersmaatregelen).
    Overzicht van eenmalige en terugkerende werken
7. Manier en tijdstip van opvolging (Evaluatie en opvolging)
8. Bijlagen
Beheersplan: van opmaak tot ondersteuning
Procedure
Na de goedkeuring
oedgekeurde beheersplannen voor molen en hun omgeving (incl. gehelen met molens, stand op 20.09.2016)
109-126
Lieven Denewet Afbraak van twee beschermde windmolens in Tielt anno 2016 (Mevrouwmolen van Kanegem en Delmerensmolen van Aarsele) 139
ACTUALITEIT & HISTORIE
Molenforum Vlaanderen Vijftien Vlaamse “Actieve Molens 2016”
Voorstelling van de gelauwerde molens & molenaars – I
127-139
P.J. Goetschalckx & L. Denewet
    – Grobbendonk, watermolen 127-131
 
L. De Smet & L. Denewet
    – Oosterzele, Klepmolem 132
 
H. Van Royen & L. Denewet
    – Koksijde, Zuid-Abdijmolen 133-134
 
L. Denewet
    – Tielt, Poelbergmolen 135-136
 
L. Denewet & E. Vansteenkiste
    – Werken, Kruisstraatmolen 137-139
 
TECHNIEK
Sabine Okkerse Overzicht van de eenmalige en terugkerende werken in het beheersplan van de Verrebeekmolen te Opbrakel (Brakel) 140-145
GESCHIEDENIS
Paul Huys Nog molenprocessen voor de Grote Raad van Mechelen (1563-1580) 140-144
Fran├žois Van der Jeught
& Antoon Bosselaers
De bouw van de stenen schorswindmolen “De Coddaert” in Mechelen (1752-1753) 145-154
MOLENLITERATUUR
Alfons Moeyersons Molens van Londerzeel 155
Georges Souffreau De wind- en watermolen van Voorde (Ninove) 155
KUNST & CULTUUR
Pierre Drobecq Schilderij van de Zandwegemolen te Brugge uit 1933 155-156
ARTIKELEN ONLINE
Geen


Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.