Vlaams Molentijdschrift

45ste Jaargang Nr. 2 ~ april – juni 2017

Inhoudstafel

[foto’s titelblad] Red de Molen van Argenteuil in Ohain ! 53
Molenzorg Vlaanderen Colofon / Lidgeld 2017 54
Molenecho’s Inhoudstafel 55
www.molenechos.org Nieuws van www.molenechos.org 55
Redactie Vuistregels redactie en correspondenten 103
VERENIGINGSNIEUWS
  MOLENPRIJS VLAANDEREN ALFRED RONSEĀ®
Een initiatief van Molenzorg Vlaanderen vzw
55
MOLENECHOS.ORG
  Nieuws van de Belgische Molendatabase 55
FORUM
Ton Meesters Drie onbekende molens uit de Eerste Wereldoorlog 56
ACTUALITEIT
Lieven Denewet Vlaams minister-president Geert Bourgeois diplomeert nieuwe meester-molenaars 57-60
GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT
Simone Velle & Lieven Denewet De redding van de Moulin d’Argenteuil van Ohain in 1959-1962: een initiatief van graaf Paul de Launoit en domeinbeheerder Raymond Velle 61-78
GESCHIEDENIS
Bruno De Stercke De molenaarsfamilie Vandevelde en aanverwanten: van de Vlaamse Ardennen tot het Pajottenland 79-93
TECHNIEK
Oane Visser Praktijk versus theorie (1).
Hoe een molenkruis superieur kan zijn aan een propeller
94-99
MOLENLITERATUUR
Hubert De Weerdt & Luc Cromphout De molens van Galmaarden 100
KUNST & CULTUUR
Jan Delcour Het lied van de kraaiende molenaar 101-102
Paul Drobecq Schilderij van de Westmolen van Stavele 104
ARTIKELEN ONLINE
Geen


Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.