Vlaams Molentijdschrift

51ste Jaargang Nr. 1, januari – maart 2023

Inhoudstafel

Hans Goossens Restauratie van het Brouwershuis in Antwerpen [foto] 1
Molenecho’s Molenzorg Vlaanderen vzw is drieledig / Contact / Lidgeld 2023 2
Molenzorg Vlaanderen 26 november 2022: jubileum en nieuw elan voor het Vlaams molengebeuren 3
ACTIVITEITEN
Molenvrienden Vlaanderen Molenactiviteiten in 2023 4-5
PERSONALIA
LD namens Molenzorg Vlaanderen vzw Twee verdienstelijke Vlaamse (molen)auteurs overleden
1. Georges Souffreau, archiefvorser van de molens in zijn streek (1938-2022)
2. Luc Devliegher, auteur van West-Vlaamse moleninventarissen (1927-2023)
6
ACTUALITEIT
[Diverse auteurs] Dertig vragen over ons molenerfgoed in het Vlaams Parlement (2020-heden)
Van de ruim 100 vermelde molens zijn er eigen toelichtingen over:

Zwevegem Klockemolen 7 Aalter, Teerlingmolen 15
Testelt, Watermolen 8 Balegem, Guillotinemolen 16
Genk, Slagmolen 10 Doel, Scheldedijkmolen 17
Pittem, Plaatsmolen 11 Grotenberg, Stenen Molen 22
Meerhout Prinskensmolen 14  
7-23
Lieven Denewet Nieuwe bestemming voor de Zandwegemolensite in Brugge 24-28
Hans Goossens Restauratie van het Brouwershuis met zijn rosmolen in Antwerpen 29-30
ACTUALITEIT EN TECHNIEK
Maarten Osstyn “De Sterke Beer” van Pollinkhove 31-32
HISTORIE
Paul Huys Vorstelijke gratie voor gewelddadige molenaars – Deel I
Uit de remissiedossiers van de Geheime Raad (1585-1620)
33-38
Fran├žois Van der Jeught De ‘Bruinekruismolen’ of ‘Bruine Molen’ buiten de Sint-Katelijnepoort Mechelen (deel 1) 39-45
Paul Huys Molenadvertenties in de “Gazette van Gend” van 1826 46-52
CULTUUR & KUNST
Paul Huys De maalder en de rat. Een spotgedicht uit 1865 53
Mak Meulezak Tappen van molenbieren en -moppen – 15 53-54
M. Verstraete Komt genieten van ’t mooie Landschap in Vlaanderen [poster met molen, 1937] 55
Lieven Denewet Gestolen uit het Molenmuseum van Sint-Amands
Schilderij “Koutermolen in Sint-Amands”door Franz De Vadder
56
ARTIKELEN ONLINE
Geen


Info: Lieven DENEWET, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede, tel.: +32 (0)51 20 37 78 fax: +32 (0)51 24 00 03, e-mail: info@molenechos.org
© 2024 Molenecho's, All rights Reserved.