Molenzorg

Eernegem (Ichtegem), West-Vlaanderen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Stokeriemolen
Stokerijmolen
Molen Rommel

Ligging
Zuidstraat 61
8480 Eernegem (Ichtegem)

300 m ZW v.d. kerk
kadasterperceel C264


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
1798 / 1895
Verdwenen
1946, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Stokerijmolen (Stokeriemolen) of molen Rommel was een driezolder-staakmolen op hoge wal in de Zuidstraat nr. 61, op 300 meter ten zuidwesten van de kerk.

Hij werd opgericht in 1798 om graan te malen en olie te slaan. Later diende hij enkel om graan te malen. Zijn benaming Stokeriemolen is afkomstig van de branderij die daar vroeger stond.

Op het primitief kadasterplan zien we hem afgebeeld als een houten staakmolen met naastliggende woning. De molenaarswoning bestaat nog en is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De dwarse aanbouw van 1877 is gesloopt.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Devillé-Maclagan Jean-Baptist, zonder beroep te Tournai
- 11.10.1846, verkoop: Van Halmé-Van Sieleghem Karel, brouwer te Eernegem (notaris Heyvaert)
- 02.02.1850, verkoop: Rommel-Stael Karel, molenaar te Eernegem (notaris De Busschere)
- 1886, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Karel Rommel)
- 09.12.1886, deling: de weduwe (notaris Depuydt)
- 07.08.1897, verkoop: Rommel-Sanders Désiré, wagenmaker te Eernegem (notaris Boedts)
- 10.04.1924, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Sanders)
- 01.09.1924, verkoop: Rommel-Sanders Arthur Emile Juliane, molenaar te Eernegem (notaris Depuydt)

Tijdens de zware storm van dinsdagnamiddag 2 januari 1895 sloeg een deel van een molenhekken af. In dezelfde storm, iets later, waaide de Stokeriemolen van de kinderen Vandecasteele te Eernegem om (zie aldaar).

Rond 1912 werd het woonhuis vergroot en gedeeltelijk omgebouwd tot mechanische maalderij.

In 1928 werd genoteerd dat de molen achter huizen "weggestoken" stond die hem veel wind ontnamen. In 1931 had molenaar Arthur Rommel nog maar pas een nieuw wiekenkruis doen plaatsen, toen hij de gelegenheid kreeg een zuiggasmotor van 16 HP te kopen. Weldra ondervond hij dat het gemakkelijker was met die motor te werken.

De windmolen was in 1938 verwaarloosd en wachtte op zijn sloop. De molentrap was stuk. Het gebint werd nog stevig bevonden. De molen stond zodanig weggestopt achter de huizen dat zijn verdwijning door weinigen opgemerkt zou worden! Molenaar Rommel sloopte de molen in 1946.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

"Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-Vlaanderen", jg. 5, 1895, nr. 1, zondag 6 januari 1895.
Eerneghem.- Dinsdag namiddag [= 02.01.1895] heeft alhier een orkaan gewoed, dat groote schade aangericht heeft. Rond drie ure kwam al met eens een geweldige rukwind op.
Het orkaan in zijn vaart sloeg een stuk van het molenbekken (lees: molenhekken) af bij den heer Des. Rommel en ging van daar den molen der kinders Vandecasteele ten gronde neerslaan. Dit oorkaan was zoo geweldig opgekomen, dat men nog geenen tijd gehad had om den molen stil te leggen: juist was de molenaar teweeg aan 't ontzeilen, toen een der wieken met geweld afkraakte en de stukken een vijftigtal meters verder in het land nedertuimelden.
De molen waggelde en viel met een geweldigen slag ten gronde. Het gerucht van den slag werd vijf minuten ver gehoord. De molenaar was op zijde weggevlucht terwijl Ach. Vandecasteele, nog in den molen zijnde, er uit sprong en tusschen de brokkelingen bleef liggen, gelukkig zonder eenig letsel te bekomen.
Toen de eerste toeschouwers op het tooneel der ramp toekwamen, kwam hij er van tusschen gekropen, bevende gelijk een riet en bleek als een lijk. 't Was een droevig schouwspel om zien; bijna niets in den molen is heel gebleven; slechts een der maalsteenen en de twee plettersteenen zijn nog in goeden staat. De schade wordt geschat op minstens 10,000 fr.

----------------------------

Molenaars Rommel

Petrus Franciscus Rommel
°Eine 29.04.1720
+Knesselare 28.11.1796
Gehuwd te Knesselare op 25.02.1748 met
Catharina Maria Vergult
°Knesselare 12.10.1724
+Knesselare 30.09.1766
2 kinderen Rommel

Henricus Ambrosius Rommel, molenaar
°Knesselare 05.11.1753
+Zedelgem 25.11.1827
Gehuwd te Zedelgem op 13.02.1781 met
Maria Anna Francisca Demeulenaere, molenaarster£
°Zedelgem 05.05.1762
+Zedelgem 20.06.1843
9 kinderen Rommel

Zoon
Bernardus Rommel, molenaar
°Zedelgem 23.01.1783
+Zedelgem 31.03.1867
Gehuwd te Zedelgem op 27.04.1809
Anna Dekeyser
°Zedelgem 12.07.1790
+Zedelgem 11.12.1867
6 kinderen Rommel

Zoon
Carolus Ludovicus Rommel, molenaar
°Zedelgem 20.03.1820
+Eernegem 04.06.1883
Gehuwd te Eernegem op 10.11.1845
Sophia Coleta Stael
_Eernegem 08.09.1819
+Eernegem 05.09.1898
6 kinderen Rommel

Zoon
Desiderius Rommel, molenaar
°Eernegem 24.11.1846
+Eernegem 27.12.1938
Gehuwd te Eernegem op 13.06.1873 met
Ludovica Sanders
°Eernegem 17.11.1848
+Eernegem 10.04.1924
13 kinderen Rommel

Zoon
Jerome Rommel
°Eernegem  20.10.1884
+Eernegem 01.04.1963
Gehuwd te Aartrijke op 19.10.1921
met Maria Magdalena Fonteyne
°Aartrijke 19.02.1893
+Eernegem 08.03.1963
5 kinderen Rommel

Waaronder:
Marie-Louise Euphrasie Rommel
°Eernegem 16.05.1927
Gehuwd te Eernegem op 07.04.1953 met
André Raphaël Juliaan Hoornaert
onderwijzer te Hooglede
°Hooglede 28.12.1923
+Roeselare 18.10.1998
Uitvaartdienst in de Sint-Amanduskerk te Hooglede
Schoolstraat 7
8830 Hooglede

Kinderen van André Hoornaert en Marie-Louise Rommel,
Schoolstraat 7, 8830 Hooglede:
- Marleen Hoornaert x Guido Deschepper
         Kinderen: Stijn, Brecht, Lien
- Kristien Hoornaert x Joris Cornette
         Kinderen: Mariska, Floriska, Jordi, Joeriska
- Geert Hoornaert x Jojo Benoit
         Kinderen: Vital, Felix
Frank Hoornaert x Carla Fonck
         Kinderen: Koen, Tom

Literatuur

Archieven
Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Eernegem, 1878/12, 1880/12, 1898/19, 1912/16, 1913/25, 1938/25, 1946/16.

Werken
Urbain Naert, "Eernegemse molenlandschap", in: Ernigahem.
C. Deyvt, "Onze windmolens in 1946", in: Biekorf, 1946.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-G", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1994, p. 31.
R. Vandenbussche, "Eernegem in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972;
Stefanie Gilté & Pol Vanneste m.m.v. S. Baert, B. Boone & M. Vranckx, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, 2010.
K. De Flou, Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1936, Deel XVII, kolom 397.
Antoon Naert (red.), Kroniek. Bekegem. Eernegem. Ichtegem. Wijnendale,Torhout, Bazuin-Coemandruk, 2001.
André Symaeys, Eernegem, merkwaardige gemeente, 2 dln, Eernegem, Ick Dien, 1976-1980.
André Symaeys, Van molens en molenaars, in: Ernigahem, dl. 15 (1996), nr. 3, p. 60-72.
"Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-Vlaanderen", V, 1895, 1, zond. 06.01.1895.
Mailbericht Aimé Smeyers, 18.04.2013.

Overige foto's

<p>Stokeriemolen<br>Stokerijmolen<br>Molen Rommel</p>

Foto: Donald Michael Muggeridge (�1918), 23.05.1945 (coll. Univeristy of Kent, Cambridge)

<p>Stokeriemolen<br>Stokerijmolen<br>Molen Rommel</p>

De molenaarswoning. Foto: Stefanie Gilt�, 2010

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 24 maart 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens