Molenzorg

Gijzegem (Aalst), Oost-Vlaanderen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen Blondeel

Ligging
Steenweg naar Oudegem 34
9308 Gijzegem (Aalst)

westzijde
hoek met Langehaagstraat
Damkouter
700 m ZW v.d. kerk
kadasterperceel B254


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
tussen 1775 en 1816
Verdwenen
1907
Beschrijving / geschiedenis

De Molen Blondeel (naar de molenaarsfamilie) was een houten korenwindmolen aan de westzijde van de Steenweg naar Oudegem (steenweg van Aalst naar Dendermonde) (nr. 34) op de hoek van de Langehaagstraat, op 700 meter ten zuidwesten van de kerk van Gijzegem.

De staakmolen werd tussen 1775 en 1816 opgericht. Mogelijk is hij de opvolger van de staakmolen gelegen op de hoek van de Steenweg naar Oudegem en de Kruisstraat te Gijzegem (zie aldaar).

Op het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Gijzegem uit 1816 lezen we: "il existe dans cette commune un moulin à vent situé près du chef-lieu, appartenant au baron Le Candele. Il est construit en bois, il n'a pas possible de s'éprouver le bail pour fixer son évaluation. J'ai considéré qu'il pouvait être assimilé tant à cause de sa situation que pour sa grandeur et construction à un autre moulin situé dans la commune de Lede".

In 1834 werd hij ondergebracht in klasse 1, met een kadastraal inkomen van 260 frank.

We zien de staakmolen aangeduid op:
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp, met een tekeningetje van een staakmolen en met de aanduiding "Moulin"

Eigenaars na 1816:
- 1816, eigenaar: baron Le Candele
- voor 1834, eigenaar: Van der Cruyssen Adriaan Pieter, landbouwer te Hofstade
- 1838, splitsing (van grond en gebouw): het gebouw behoorde toe aan Matthijs Louis, molenaar te Hofstade (verklaring van 05.04.1838).
- 10.05.1844, verkoop: (van grond en gebouw) Blondeel-Matthijs Domien Francis, molenaar te Gijzegem (onderhandse akte)
- 12.06.1881, erfenis: Blondeel Dominique (elders Berlindis), weduwe Matthijs Séraphin, eigenares te Lede (overlijden van Louis Matthijs)
- 12.06.1881, verkoop: Cochez-Grysolle Victor, onderwijzer te Gijzegem (notaris Moens).

Naast de molen werd in 1866 een stoommaalderij gebouwd. Er werd evenwel ook nog met de wind gemalen. Toch haalde het stoommalen de bovenhand. De staakmolen werd reeds in 1907 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Ferrariskaart (ca. 1775) (niet aangeduid op deze plaats)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850)

Werken
- De Potter F. & Broeckaert J., Geschiedenis van de gemeente der provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1895, reeks V, dl. II.
-"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
- Jos Ghysens, "Geschiedenis der straten van Aalst", Aalst, Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1986.
-7Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 11 december 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens