Molenzorg
Lovenjoel (Bierbeek), Vlaams-Brabant

Coll. fam. Vanautgaerden
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Bruul

Ligging
Bruulstraat
3360 Lovenjoel (Bierbeek)

westzijde
gehucht Bruul
700 m ZO v.d. kerk
kadasterperceel C214i


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1897, overgebracht uit Humbeek
Verdwenen
1942, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Bruul was een houten korenwindmolen op de westzijde van de Bruulstraat, in het gehucht Bruul, op 700 meter ten zuidoosten van de kerk van Lovenjoel.

Oorspronkelijk stond de standaardmolen in Kampenhout en werd in 1805 overgebracht naar de Kerkveldweg te Humbeek (Nieuwe Molen). In 1897 werd hij verplaatst naar Lovenjoel.

Oprichter te Lovenjoel was Eduard Vanautgaerden (Bierbeek, 1871-1940), gehuwd met Felicie Van Molkot (1871-1952). Hij overleed op 19 juni 1940, dus in het begin van de tweede wereldoorlog.
Désiré Vanautgaerden (Lovenjoel, 1911-1968), zoon van Eduard en gehuwd met Gabriëlle Smets (1914-2008) volgde zijn vader op als zelfstandig maalder in Lovenjoel. Hij liet de windmolen slopen en op dezelfde plaats een mechanische maalderij bouwen.
Désiré installeerde ook een bloemmolen die de naam "Lovanna Molens" droeg en actief bleef tot in 1964. De gebouwen bestaan nog.

De standaardmolen met gesloten voet werd in 1942 gesloopt.

Zie ook:
Kampenhout, Houten Molen
Humbeek, Nieuwe Molen

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Ons Volk, 17.01.1937.
(Onderschrift van foto) "De aloude windmolen van Lovenjoel. - Van op den trein tusschen Leuven en Tienen ziet men den ouden reus steeds gestadig en lustig met zijn vier armen breeds kruisen naar de wolken slagen. Hij is een der oudste van de talrijke molens uit de streek."

Raymond Billen, "Vertellers bundelen oude verhalen over vernieuwde watermolens", Het Nieuwsblad, 22.10.2016.
De molen van Overlaar is weer operationeel. Foto: Raymond Billen
Hoegaarden - Hoegaarden en Bierbeek werken samen een programma uit rond de (gerestaureerde) watermolens. Fred Versonnen en Wim Collin maken daarover verhalen die zullen voordragen in scholen en volwassenenorganisaties.
Het project Molenverhalen in Hoegaarden en Bierbeek volgt na een aantal succesvolle restauraties die watermolens. Molens in Hoksem en Overlaar bijvoorbeeld, zijn opnieuw in werking. Ze getuigen zijn een lange technologische evolutie. Molens kregen vaak centrale functie in de maatschappij en hebben veel invloed gehad op onze de geschiedenis, de economie, de techniek, de kunst, de volksdevotie, de taal, e.a. Een aantal vrijwilligers van de Gemeentelijke Erfgoedraad Bierbeek en van de Heemkundige Kring van Hoegaarden gaan samen op zoek naar archiefmateriaal over het bestaan en de betekenis van de Bierbeekse en Hoegaardse molens.
Een andere groep vrijwilligers, zowel in Bierbeek als in Hoegaarden, gaat op zoek naar verhalen over bestaande of verdwenen molens. Dit doen ze door mensen te interviewen en zo verhalen te sprokkelen. Er kan hiervoor worden samengewerkt met lokale verenigingen (seniorenbonden bijvoorbeeld) en met het woonzorgcentrum. Vanuit dit aangeleverde materiaal maken Fred Versonnen en Wim Collin verhalen voor de scholieren en de volwassenen. Hiervoor willen ze een „vertelavond" organiseren. De verdere uitwijding komt aan bod op de (deze maand verdaagde) cultuurraad in Hoegaarden.

Literatuur

Uitgegeven bronnen
Ons Volk, 17.01.1937.

Werken

Jos Dewinter, "Van windmolen tot mechanische molen in Lovenjoel", in Oost-Brabant (Heemkundig Tijdschrift voor het Hageland en Omgeving, Oost-Brabantse werkgemeenschap), jg. 51, 2014, nr. 4, p. 11-13.
Van den Broeck, A., "Historisch overzicht van Lovenjoel".
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993.
www. vanautgaerden.be

Persberichten
Raymond Billen, "Vertellers bundelen oude verhalen over vernieuwde watermolens", Het Nieuwsblad, 22.10.2016.

Mailberichten
Wim Van der Elst, Laken, 02.07.2015.

<p>Molen van Bruul</p>

Prentkaart edit. Pr�aux, Ghlin, ca. 1930. Bijschrift: Lovenjoel - Moulin � vent en hameau dit Bruel. Windmolen op gehucht Bruel. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen van Bruul</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen van Bruul</p>

De molenaarsfamilie Vanautgaarden in de jaren 1930: Eduard (bovenaan in het midden met de pet), zoon Arthur (links van hem), zoon D�sir� (helemaal onderaan).

<p>Molen van Bruul</p>

De sloop in 1942 (coll. fam. Vanautgaerden)

<p>Molen van Bruul</p>

De sloop in 1942 (coll. fam. Vanautgaerden)


Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: dinsdag 21 november 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens