Molenzorg

Aalst, Oost-Vlaanderen


Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Drieveldenmolen

Ligging
Moorselbaan
9300 Aalst

noordzijde
nabij de Drie Veldenweg en de Schendelbeekhofstraat
nabij het Schendelbeekhof
1,3 km NO v.h. centrum
kadasterperceel E387


toon op kaart
Type
Stenen bergmolen
Functie
Oliemolen, later koren- en oliemolen
Gebouwd
voor 1612 (hout) / 1797 (steen)
Verdwenen
voor 1775 / 1913, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Drieveldenmolen was eerst een houten oliemolen en later een stenen koren- en oliemolen aan de noordzijde van de Moorselbaan, net ten oosten van de Drie Veldenweg en van de Schendelbeekhofstraat (hof te Schendelbeke), op "Quayermeiren" (toponiem van 1799).

Voor 1612 werd er een houten oliewindmolen op teerlingen gebouwd. We vinden hem dan aangeduid op de kaart van Hoorenbeeck. De molen werd in 1661 door Gaspard van den Meerssche gekocht. We vinden hem niet meer terug op de Ferrariskaart (ca. 1775)

In de zomer van 1797 werd hij in steen op een hoge wal herbouwd.

De molen behoorde in 1834 tot de eerste klas met een kadastraal inkomen van 380 frank. We vinden hem terug in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842) met het rond grondoppervlak van een stenen molen, op de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Ridder Pieter, de weduwe, molenarin te Aalst.
- later, eigenaar: a) Pollaert Sylvie Nathalie, b) Pollaert Joseph en c) consoorten. Hun molenaar was Jan-Baptist De Ridder.
- 25.05.1839, verkoop: De Ridder Jan-Baptist, molenaar te Aalst (notaris Evit).
- 27.10.1873, verkoop: Podevijn-Muylaert Pierre Joseph, molenaar te Aalst (notaris Verbrugghen).
- 14.03.1885, gift: Eeman Anna-Maria, minderjarige te Erpe (notaris De Geest).
- 28.12.1911, verkoop: De Maesschalck-Eeman Jan Baptist, geneesheer te Zwijndrecht (notaris Limpens).

De laatste eigenaar, dokter Jan Baptist De Maesschalck-Eeman uit Zwijndrecht, stelde de molen (o.m. via advertenties in kranten) in juli-oktober 1912 voor afbraak te koop.
De sloop volgde in 1913. De vroegere molensite is thans onbebouwd.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

De Denderbode, 05.01.1873
Verkoop van eenen steenen koornwindmolen te Aalst-Mijlbeek. Notaris Joseph Verbrugghen (Aalst). Aan den steenweg naar Moorsel C 386, 387 en deel 388. Eigenaar is Jan Baptist de Ridder. 12 januari 1873.

De Volksstem, 20.07.1912; 02.08.1912; 29.08.1912; .
Te koop voor afbraak. Steenen graanwindmolen te Aalst-Mijlbeek. Zich te bevragen in het Molenhuis bij Karel de Witte. 15 aug. 1912, 1 sept. 1912, 17 sept. 1912. 22 sept. 1912, 24 sept. 1912, 29 sept. 1912, 6 okt. 1912, 8 okt. 1912, 10 okt. 1912,

--------------

Twee sagen, genoteerd door Jozef Van Overstraeten

Rond 1900 stond er een strohangaar bij de molen. Een oude vrouw, Mie den Uil of Mie de Toverheks, kwam daar zonder toelating slapen. Nadat ze elke avond, in het stro gezeten, de brandewijnkruik had aangesproken, ging ze bidden ter ere van O.L.vrouw met een kruis in de hand en buigend op zijn Muzelmaans: "Gij zijt Maria vol genade en ik ben Maria vol van genever. Amen".

Tistjen van de mulder (Jan Baptist De Ridder of Pieter Podevijn?), een oud ventje, had vroeger het noviciaat der paters Jezuïten doorgemaakt en was daarom bekend als een zeer geleerd man. Tistjen kon dan ook alles. Op een avond na tien uur deed hij eens twee jonge kerels, die aan zijn druiven hadden gezeten, een uur lang stokstijf staan. Dit vertelden nog in de jaren 1960 de oudjes uit de buurt.

Literatuur

Gedrukte bronnen

De Denderbode, 05.01.1873 (verkoopsadvertentie)
De Volksstem, 20.07.1912; 02.08.1912; 29.08.1912 (te koop voor sloop)

Werken
Ghysens Jos, "Geschiedenis der straten van Aalst", Aalst, Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1986.
Holemans Herman, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996, p. 24.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962), p. 9.
Van Overstraeten Jozef, "De windmolens van Aalst", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 64.
Van Overstraeten Jozef, "Molens te Aalst en Aalter", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 72-74.

Mailberichten
Raf De Mey, 24.08.2012.

Websites
http:// aalstwaarisdetijd.forumup.be

Overige foto's

<p>Drieveldenmolen</p>

Prentkaart Papierhandel echtgenote J. Cornelis, Lange Zoutstraat, Aast. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 12 juli 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens