Molenzorg

Binkom (Lubbeek), Vlaams-Brabant


Prentkaart (coll. K. Scheys, Lubbeek)
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Windmolen van Binkom - II
Molen Lemmens
Molen Geens

Ligging
Molenberg
3211 Binkom (Lubbeek)

nabij de Tiensesteenweg
600 m N v.d. kerk
kadasterperceel A316


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1631
Verdwenen
1914 - 19 augustus, oorlog
Beschrijving / geschiedenis

De Windmolen van Binkom (II), Molen Lemmens of Molen Geens was een een houten korenwindmolen op de Molenberg, nabij de Tiensesteenweg, op 600 meter ten noorden van de kerk.

In Binkom zal iedereen u zeggen waar tot in 1914 de windmolen heeft gestaan. Weinigen weten echter dat hier al in de 14de eeuw een molen draaide. Rond 1350 betaalde Olivier van Binckeem aan de hertog 9 deniers voor het gebruik van de wind (1). Deze molen stond ten Vere, een vergeten toponiem. Het gehucht Veer kunnen we situeren in de hoek, gevormd door de huidige Molenberg, de Tiensesteenweg en de Krabbenbeek, dus zeker niet ver van de tweede windmolen. Hier bevindt zich immers de grootste hoogte van de hele omgeving, zo een 90 meter boven de zeespiegel. Van hieruit zie je gemakkelijk de watertoren van Vissenaken. De belasting voor het gebruik van de wind werd verder betaald door de gerúen (lees: gerven) of erfgenamen van Olivier van Binckeem. Rond 1400 en later werd dit gedaan door heer Jan van Waenrode (2). Circa 1420 en 1430 gebeurde de betaling door heer Jacob uter Liemingen (3). Een lange tijd is er van een windmolen geen sprake meer. Wel bleef de naam Molenberg in gebruik.

In 1631 kreeg Jan Vanden Hove de toestemming om te moegen erigeren tot binckem op den molenberch eenen wintmoelen. Zo voer den berch als windt moest hij jaarlijks aan de hertog betalen: 10 pond arthois en 6 kapuinen (4). Vanden Hove betaalde de helft en Jan Dauwe de andere helft (5). De windmolen kwam op het perceel met het latere kadasternummer A 316, dit is op de Molenberg, op de plaats van de huidige Ford-garage van Berghe. Voor de genealogie van secretaris Jan Vanden Hove verwijs ik naar het artikel van Cyriel Wolfs (6). Na de dood van Dauwe werd de tweede helft van de cijns voldaan door Joanna en Barbara Dauwe, die in 1701 nog vermeld worden als begijnkens op het cleijn begijnhoff binnen Louen. De begijntjes betaalden de cijns niet enkel voor de windmolen, maar ook voor een huijsken met een hoffken daer aen gelegen daer den molder in woont (7).

Een latere molenaar, Hieronimus Geens (8), was vroeg weduwnaar. Zijn vrouw Anna De Raemaecker overleed op 1 december 1775, 34 jaar oud. Hieronimus hertrouwde met Maria Ludovica De Cupere op 29 januari 1777. Hij zelf overleed op 1 november 1783, 44 jaar oud. Maria Ludovica hertrouwde met Guilielmus Raeijmaekers uit Lovenjoel op 7 november 1784 (9). Volgens de volkstelling van 1796 (nr. 3 tot 8) bestond het gezin van de molder uit Raeijmaekers en zijn vrouw Maria Louise De Cupere, vier kinderen van Geens (Peeter, Maria, Jacobus en Ludovicus Geens) en zes van hemzelf jonger dan 12 jaar (10).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Geens-Scheys Petrus, molenaar te Binkom
- 09.11.1838, erfenis: de kinderen (overlijden van Petrus Geens)
- 20.04.1849, deling: Lemmens-Geens Guillelmus Bernardus, herbergier te Binkom (notaris Van Boeckel)
- later, erfenis: de kinderen
- 28.06.1879, deling: Lemmens-Depré Jan-Baptist, molenaar te Binkom (notaris Di Martinelli)
- 29.11.1902, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Jan-Baptist Lemmens)
- 13.04.1904, deling: Lemmens-Goovaerts Jozef Alfons, herbergier te Binkom (notaris De Hertoghe)
In 1843 hoorde de molen toe aan de kinderen van Peeter Geens en rond 1865 aan molenaar Guillelmus Bernardus Lemmens (11).

De molen werd op 19 augustus 1914 afgstookt.
Volgens de overlevering werd de molenaar Alfons Lemmens door de Duitsers ervan beticht dat hij van op de molen signalen had gegeven. Ze vuurden 21 schoten af, maar de molen was niet verwoest. Daarop werd Lemmens verplicht om hem in brand te steken (12).

_____
(1) Rekenkamers, nr. 44.678, f. 62v. Rijksarchief Brussel.(2) Rekenkamers, nr. 44.677, f. 56; Rekenkamers, nr. 44.759, f. 130.
(3) Rekenkamers, nr. 44.679, f. 57v; Rekenkamers, nr. 44.680, f. 29v.
(4) Rekenkamers, nr. 44.748, f. 66.
(5) Rekenkamers, nr. 44.750, nr. 266.
(6) Cyriel Wolfs. Jan van den Hove: een meier en notaris uit de zeventiende eeuw. In: Lubbeekse Historische Tijdingen, nr. 4, 2008, p. 14-26.
(7) Rekenkamers, nr. 44.751, nr. 266.
(8) Joanna van Hoen en Cartils, nr. 112. "Heerelyken Cheynsboeck" vernieuwd volgens de open brieven van terrier van 14 mei 1696 en gekopieerd in 1789. 234 artikels (enkele ontbreken) + index. Het cijnsboek wordt vermeld door W. Everaerts in Oost-Brabant, 1979, p. 121. Een kopie is ook in het bezit van Jozef Pierlet en Denise Moiné in Lubbeek. Het cijnsboek handelt bijna uitsluitend over Binkom.
(9) René Hermans en Frans Vandenbosch. De vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Binkom. Tildonk, Actagena, 2000.
(10) Bevolkingstelling jaar IV (1796). Kanton Glabbeek. Brussel, Rijksarchief, 1988. Over Binkom: blz. 1-5.
(11) Paul Kempeneers, Historische Atlas van Binkom, 2011, onuitgegeven thesaurus en atlas.
(12) Kris Scheys en Maria van Oekelen. Foto's Leon Vangilbergen. Een gemeente voor de lens. Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg poseren. Heemkundige kring Libbeke, 2004, p. 13.

Zie ook: Binkom, Windmolen van Binkom - I

Dr. fil. Paul KEMPENEERS & Herman HOLEMANS

Bijlagen

FG, "Lubbeekse Historische Tijdingen staat stil bij molens", Het Nieuwsblad, 15.12.2015.
De auteurs beschreven verdwenen molens in Lubbeek. Foto: fg
Lubbeek - Het twaalfde nummer van de Lubbeekse Historische Tijdingen is gewijd aan verdwenen molens.
Windturbines duiken meer en meer op in het landschap. Hun verre voorgangers, de oude wind- en watermolens, draaien al lang niet meer. Toch blijven ze mensen aanspreken.
“Lang niet alle molens zijn bewaard gebleven”, zegt Peter Van Assche, die het twaalfde nummer van Lubbeekse Historische Tijdingen voorstelde. “Soms laat alleen een straatnaam vermoeden dat er ooit een molen stond. Andere molens zijn verloren geraakt in het landschap. Daar wilden we wat aan doen.”
De nieuwe uitgave handelt over enkele van de verdwenen en vergeten molens. De publicatie is het werk van Denise Moiné en Jozef Pierlet, geen onbekenden voor het tijdschrift. Eerder brachten ze een nummer uit over hun eigen molen. Hun fascinatie voor molens leidde tot grondig opzoekwerk over andere, verdwenen en vergeten molens in de gemeente.
Het molennummer van Historische Tijdingen is te koop aan de balie van het gemeentehuis en kost 5 euro.

Literatuur

Paul Kempeneers, "De Windmolen van Binkom", Tiense Sprokkel, 302.
Paul Kempeneers, Historische Atlas van Binkom, 2011, onuitgegeven thesaurus en atlas.
Paul Kempeneers, Kris Scheys en Maria van Oekelen. Foto's Leon Vangilbergen. Een gemeente voor de lens. Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg poseren. Heemkundige kring Libbeke, 2004, p. 13.
Heemkundige kring van Lubbeek,Brochure Open Monumentendag te Lubbeek, 2003.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993, p. 21.
FG, "Lubbeekse Historische Tijdingen staat stil bij molens", Het Nieuwsblad, 15.12.2015.

Overige foto's

<p>Windmolen van Binkom - II<br>Molen Lemmens<br>Molen Geens</p>

Fragment van foto uit ca. 1895 (coll. K. Scheys, Lubbeek)

<p>Windmolen van Binkom - II<br>Molen Lemmens<br>Molen Geens</p>

De volledige foto uit ca. 1895 (coll. K. Scheys, Lubbeek)

<p>Windmolen van Binkom - II<br>Molen Lemmens<br>Molen Geens</p>

Fragment kaart abdij van Park (Heverlee) (repr. coll. K. Scheys, Lubbeek)

<p>Windmolen van Binkom - II<br>Molen Lemmens<br>Molen Geens</p>

De overgebleven molenwal (coll. K. Scheys, Lubbeek)

<p>Windmolen van Binkom - II<br>Molen Lemmens<br>Molen Geens</p>

De thans bebouwde molenberm. Foto LVG, 2003 (coll. K. Scheys, Lubbeek)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 4 januari 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens