Molenzorg

Alveringem, West-Vlaanderen


Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Wydauwmolen, Widauwmolen, Wydouwmolen
Verbrande Molen
Molen Coopman

Ligging
Sint-Rijkersstraat 63
8690 Alveringem

zuidzijde
Verbrande Molenhoek
1,7 km ZW v.d. kerk
kadasterperceel C876


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1679 / 1771
Verdwenen
voor 1770, brand / 1940 - 14 nov.,storm
Beschrijving / geschiedenis

De Wydauwmolen (verschillende schrijfwijzen), Verbrande Molen of Coopmansmolen (naar de molenaar) was een houten korenwindmolen aan de zudizijde van de Sint-Rijkersstraat (weg van Alveringem naar de Nieuwe Herberg), ter hoogte van het huisnummer 63, een weinig ten oosten van de Nieuwe Herberg en op 1,7 kilometer ten zuidwesten van de kerk van Alveringem.

De staakmolen werd in in 1670 verkocht. Hij brandde af voor 1770. Op 29 april 1771 vroeg Jan-Baptist Devos de toestemming om een graanwindmolen op te richten op de plaats van de teloor gegane Widauwmolen. Deze gunning werd probleemloos verleend.
Op een balk stond "Ick ben gemaekt / door den Baes / Jannes Devos / ten Sinne laste / De Geele nuwe / Wydouwmeulen". Op de andere kant van de balk "1771". En ook een rebus: "00000000 (w) Ghodt int (tekening van hart)", wat betekent: Acht uw God in 't hart.

We zien de molen aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen onder de benaming "Wydau Molen", op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) met de benaming van het gehucht "Verbrande Meulen-hoek".

Naast de windmolen stond een rosmolen (vermeld in de verkoopsakte van 20 april 1905), type houten buitenrosmolen, om ook in windstille periodes te kunnen malen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Wullepit-Devos Louis, de weduwe, eigenares te Alveringem
- 07.04.1837, verkoop: Wullepit Engelbert, molenaar te Alveringem (notaris Decae)
- 30.11.1845, erfenis: Delporte-Vereecke Leo, schoenmaker te Alveringem (overlijden van Engelbert Wullepit)
- 18.05.1852, verkoop: Coopman Benedictus Francis, molenaar te Alveringem (notaris Guillier)
- 10.09.1876, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Benedictus Coopman)
- 20.04.1905, verkoop: Coopman-Alderweireld Henri Juliaan ("Jules"), molenaar te Alveringem (notaris Donck - in de akte wordt ook een rosmolen vermeld)
Jules Coopman, °29.08.1853, +08.01.1923, gehuwd met Eugenie Alderweireldt
- 08.01.1923, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Jules Coopman)
- 14.06.1936, deling: Coopman-Noorenberghe Louis, molenaar te Alveringem (notaris Vanhee)

De molen die voor 600 frank per jaar boven de lasten gepacht werd door Jules Coopman, stond in 1905 te koop. De laatste molenaar was Gery Coopman.

In 1931 werd de molenvoet dicht gemaakt terwijl tegen de molenwand een regulator gezet werd.

Tijdens de orkaan van 14 november 1940 waaide hij om. Hij werd vervangen door een mechanische maalderij.

Lieven DENEWET, Jef AMEEUW & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven
Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiële Raad, nr. 1886. Jan Baptist Devos vroeg toelating om een molen op te richten op de puinen van de afgebrande "Widaumolen", 29.04.1771.
Rijksarchief Brugge, Inv. 31/2 - 121. Gemeente Izenberge, I. Oud Archief. C. Dis, nr. 121. Repartitie van de verkoopsom van de Widauwmolen te Alveringem onder de verschillende rentehouders, 1679 kopij. 1679-1679 1 katern (Archiefvormer: Armentafel van Izenberge "Dis", 1300-1798). Uit: L. Danhieux, "Inventaris van gemeentearchieven, deel IV, p. 26-38.

Werken
A.R. Goussey, "Molenrubriek. Alveringem", in: Bachten de Kupe, IV, 1962, p. 34-39.
Jozef Ameeuw, "Molens van Veurne-Ambacht", Koksijde, De Klaproos, 2004.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Lorthiois Jacques, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (117).
"De heroprichting van de Widauwmolen te Alveringem in 1771", Ons Molenheem (Studiekring Ons Molenheem, driemaandelijks medelingenblad, Kinrooi), 1998, april-juni, nr. 2, p. 59-61.

Overige foto's

<p>Wydauwmolen, Widauwmolen, Wydouwmolen<br>Verbrande Molen<br>Molen Coopman</p>

Foto Alfred Ronse, Gistel - copyright Stichting Levende Molens, Roosendaal.

<p>Wydauwmolen, Widauwmolen, Wydouwmolen<br>Verbrande Molen<br>Molen Coopman</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 2 juli 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens