Molenzorg

Alveringem, West-Vlaanderen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam
Lindemolen - II
Molen Billiet
Molen Landuyt
Ligging
Lindemolen 3
8690 Alveringem
Lindemolen - II
Kadasterperceel C740z
Geo positie
Type
Stenen stellingmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1935
Verdwenen
1979, onttakeld / 1993, sloop
Allemolens
06530 (Ten Bruggencatenummer)
Beschrijving / geschiedenis

Net ver van de vroegere molensite van de houten Lindemolen, die in 1923 naar Zillebeke verhuisde, bouwde Maurits Billiet in 1935 een nieuwe stenen stellingmolen, als één van de laatste in ons land. Molenbouwer Peel uit Gistel stond in voor de technische inrichting. De roeden hadden een vlucht van 24 meter en waren voorzien van het stroomlijnprofiel Dekker. De molen bezat een koppel Engelse stenen van 1,50 meter, een koppel Franse van 1,65 meter en een koppel nieuw Hollandse, eveneens van 1,50 meter. Er was ook nog een haverpletter, een breker, een builmolen, een tarweschonerij en een mengmachine.
Voor de bediening beschikte de molenaar over twee elevatoren en naast het luiswerk ook ove reen lift met 400 -à 500 kg hefvermogen. De haverpletter en een koppel kleine stenen konden ook elektrisch aangedreven worden. Normaal werd 12 à 15 ton per week gemalen, zowel voor voeders als voor broodgebak.
De wiekenas was gelagerd op kogellagers, evenals de ijzeren standard, zowel boven als onder. Vandaar dat alles heel licht en soepel draaide. Het binnenwerk was vervaardigd door molenmaker Florent Blondé uit Alveringem, hierbij geholpen door molenmaker André Lejeune uit Westvleteren, die bij hem de stiel leerde; Het vangwiel was afkomstig van Decadts molen uit Westvleteren terwijl de as uit de Sint-Gustaafsmolen (een poldermolen) van De Moeren kwam. De gietijzeren askop tenslotte kwam uit de Zwarte Molen van Menen.

Opeenvolgende eigenaars:
- 08.04.1930, verkoop (van weiland): Billiet-Dedeurwaerder Maurice Lodewijk, houtzager te Alveringem
- 30.06.1950, verkoop: Landuyt-Dequeker Roger Jules, landbouwer te Alveringem (notaris Lahaye)
- 25.05.1976, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Dequeker)
- 06.04.1982, afstand: Landuyt Ludo Frans Corneel, helper te Alveringem (notaris Masureel)
Richard Billiet, geboren te Handzame 11.11.1858, huurder van de Statiemolen te Zarren in 1890-1895, overleden te Alveringem op 21.06.1943, gehuwd met Emilie Jaecques (afkomstig van de Gaainestmolen te Zarren).
Maurice Billiet, °Zarren 01.07.1895, +Koksijde 06.08.1962, gehuwd met Maria De Deurwaerder.

De oorspronkelijke houten gaanderij werd al spoedig vervangen door een gemetselde omgang. Het malen met de wind werd steeds meer vervangen door de mechanische maalderij die in 1939 aan de molen werd toegevoegd.

Het college van burgemeester en schepenen van Alveringem diende op 7 juli 1951 heeft een voorstel in tot wettelijke bescherming. Dat besluit werd op 20 juli 1951 door  het West-Vlaams Provinciebestuur aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen overgemaakt. Dat  bleef helaas zonder gevolg, zoals de (Auto)toerist van 1 maart 1957 berichtte.

In 1956 werd de windmolen stilgelegd. De molen werd in de jaren 1960 verkocht aan Roger Landuyt uit Vlamertinge. Al het binnenwerk, de ijzeren koningsspil, het spoorwiel en het kamwiel werden verhuisd naar Rumbeke om te gebruiken bij de inrichting van de Kazandmolen, die in 1956 door een felle brand werd geteisterd. In 1979 werden de roeden en in 1980 de as en het vangwiel verwijderd. In 1993 werd de romp gesloopt. De gedemonteerde ijzeren rolring werd vervoerd naar molen De Goede Hoop te Menen, maar werd aldaar niet aangebracht.

De laatste molenaar was Roger Landuyt (°Langemark 20.08.1927 - +Lo-Reninge 15.02.2013), gehuwd met Maria-Magdalena Dequeker (+1976).

Lieven DENEWET, Jef AMEEUW & Herman HOLEMANS

Bijlagen

(J.) W(eyns), "Molenberichten. Alveringem", Ons Heem, XII, nr. 1, herfstmaand 1957, p. 8.
Op 7 juli 1951 heeft het schepenkollege een voorstel ingediend tot rangschikking van de stenen windmolen. Dit besluit werd op 20 juli 1951 door  het West-Vlaams Provinciebestuur aan de Kon. Kom. voor Mon. en Landschappen overgemaakt. Tot nog toe zonder gevolg, naar we uit De (Auto-)Toerist van 1 maart 1957 vernemen. Als de molenaar wieken en raderwerk verkoopt en de molen aldus verloren gaat, zal dit niet de schuld zijn van het gemeentebestuur maar van voormelde Kommissie.

Literatuur

Uitgegeven bronnen
De Belgische Molenaar, XXXIV, 1939, 2, p. 12; XXXIV, 1939, 3, p. 20.

Werken
A.R. Goussey, "Molenrubriek. Alveringem", in: Bachten de Kupe, IV, 1962, p. 34-39.
(J.) W(eyns), "Molenberichten. Alveringem", Ons Heem, XII, nr. 1, herfstmaand 1957, p. 8.
Jozef Ameeuw, "Molens van Veurne-Ambacht", Koksijde, De Klaproos, 2004, p. 26-28.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 60.
Lorthiois Jacques, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (117).
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 376-383 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9), p. 100.
Lieven Denewet, "Al 11 Vlaamse molenrompen gesloopt sinds 1990", Molenecho's, XXIII, 1995, 4, p. 207.

Overige foto's

Lindemolen - II<br>Molen Billiet<br>Molen Landuyt

Foto: Pierre Lemmens, jaren 1950 © Stichting Levende Molens, Roosendaal

Lindemolen - II<br>Molen Billiet<br>Molen Landuyt

Foto: Pierre Lemmens, jaren 1950 © Stichting Levende Molens, Roosendaal

Lindemolen - II<br>Molen Billiet<br>Molen Landuyt

Collectie Alfred Ronse, copyright Stichting Levende Molens

Lindemolen - II<br>Molen Billiet<br>Molen Landuyt

Foto John Verpaalen; uitgave als prentkaart Stichting Levende Molens - Roosendaal

Lindemolen - II<br>Molen Billiet<br>Molen Landuyt

Prentkaart (coll. R. Verhaeghe, Stavele)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens