Molenzorg

Bassevelde (Assenede), Oost-Vlaanderen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Sinte-Annamolen
Sint-Annaboommolen
Molen De Decker

Ligging
Oude Boekhoutestraat
9968 Bassevelde (Assenede)

hoek met Dorp
500 m W v.d. kerk
kadasterperceel B1171


toon op kaart
Type
Staakmolen, later stenen stellingmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1573 / 1638 / 1878
Verdwenen
1910 (onttakeld) / 1961 (sloop romp)
Beschrijving / geschiedenis

De Sinte-Annamolen of Sint-Annaboommolen was aanvankelijk een houten en later een stenen graanwindmolen in de Sint-Annastraat, op de hoek van de Oude Boekhoutestraat en de Dorp, op een halve kilometer ten westen van de kerk van Bassevelde.

Watergraaf Robert du Cellier verleende op 29 juni 1573 de toelating aan Marten de Keysere, mits betaling van 40 pond parisis per jaar, om zijn windmolen over te brengen van de “Woestijne” naar Bassevelde, dichtbij Sint-Annaboom.

In 1638 gebeurde een heropbouw mits octrooi, wellicht na de vernieling tijdens de Troebelen.

In de periode 1660-1690 was Pieter Braet (en wezen) hier de molenaar.

Joannes Van Zele, zoon van Joannes (sr), geboren te Bassevelde in 1634 en aldaar in 1668 gehuwd met Judoca Cusse (Bassevelde, 1631-1684), kocht in april 1669 van Jooris Maenout een behuisd hofstedeke met 2 gemeten land omtrent de Sint Annaboom te Bassevelde "...commende met een langhe dreve ter straete die loopt van het voornoemde Durp naer Sint anna Boome meulen, wesende desen vercochten goede eenen aude meulewal..." Een beetje verder lezen we dat langs de westkant van die dreef de straat ligt, met andere woorden het gaat hem hier over een molenwal aan de andere zijde van de molen die op het einde van de Dorpsstraat stond. Dat hofstedeke werd ingesteld op 500 gulden en door Jan verhoogd tot 550 gulden.

Een goede drie jaar later verkocht Jan dat zelfde hoevetje aan Pieter Van Acker, Pieter Van Brussele, weduwnaar van Amelberga De Burggraeve, en Joos De Burggraeve voor 536 gulden. Een klein verlies weliswaar maar hij kon bedingen dat op de oude molenwal geen nieuwe molen mocht worden gebouwd, dus er kwam niet onmiddellijk concurrentie! Bovendien kwam de rente van 4 13 7 ponden intrest per jaar geleend bij Adriaen Van Hee in handen van de kopers en verkreeg hij zelf een lening voor andere doeleinden. De wezen van Pieter Van Brussele mochten ook heel tevreden zijn want die bekwamen met de aankoop een uitweg voor 2 gemeten land dat in hun bezit was.

Zij bezaten 4 gemeten land ten noorden van de Oude Boekhoutestraat, waarvan deel behoorde aan het kind van Judoca uit haar eerste huwelijk. Dit land werd gehypothekeerd met 2 renten van samen 55 ponden ten voordele van Pieter Lobe en Simoen Van De Steene.

Ook het vierde part van een korenwindmolen "staende bij den St Annaboom" te Bassevelde, waarvan de wind en chijnsrente 7 10 0 ponden per jaar bedroegen. Twee gouden ringen, een zilveren kroes en wat zilveren knopen werden op 3 13 4 ponden geschat en de 22 kilo tin op 2 4 0 ponden.

Hun paard was vermoedelijk versleten tot op de draad want het werd slechts op 1 12 0 ponden gewaardeerd.

Er was geld geleend bij Guido Hercke, Simoen van de Steene en schepen Pieter Lobe waarbij ze met de intresten nog bijna 62 ponden moesten ophoesten; parochiebelastingen werden op ruim 21 ponden geraamd, verachterde chijnsrenten op de molen in de Vent en aan Sint Anna, alsook windrenten op beide molens kostten hen nog 12 ponden; tiendepacht en landpacht zorgde er bovendien voor dat de voorziene uitgaven van ruim 145 ponden de te verwachten inkomsten met meer dan 45 ponden overstegen.

De staakmolen werd in 1830 ingedeeld in klasse 2 met een kadastraal inkomen van 286 frank.

Eigenaars na 1830.
- voor 1834, eigenaar: De Decker Charles-Joseph, mulder te Bassevelde
- 21.02.1837, erfenis: (van de ene helft + 1/4 van 1/9 van de andere helft + 1/32 van deze tweede helft) a) De Decker Eduard, b) De Decker Marie Lucie, c) De Decker Clémence François, d) De Decker Pierre, e) De Decker Silvie en f) De Decker Victoire (overlijden van Bockstaele Sophie)
- later, erfenis: De Decker Charles Joseph, de erfgenamen (overlijden van Charles Joseph De Decker)
- 04.01.1853, deling: a) De Decker Eduard, molenaar te Bassevelde, b) De Decker Pierre, te Bassevelde, dc) De Decker Victoire, te Bassevelde, d) De Decker Marie Louise, te Bassevelde, e) De Decker Silive, te Bassevelde en f) De Decker Melanie, te Bassevelde (notaris Van de Wattijne)
- 24.01.1854, deling: De Decker-Steyaert Eduard, molenaar te Bassevelde (notaris Van de Wattijne)
- 09.01.1903, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Steyaert)
- 22.10.1904, erfenis: de kinderen (overlijden van Eduard De Decker)
- 30.11.1904, verkoop: De Decker-Matthijs Constant, molenaar te Bassevelde (notaris Van de Steene)
- 29.09.1911, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Constant De Decker)
- 01.04.1932, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Matthijs van Constant De Decker)
- 23.09.1935, deling: De Decker-Dessomville Mauritius, boomkweker te Bassevelde (notaris Dhavé)
- 01.12.1957, verkoop: De Pape-De Pape Lucianus Aloysius Emilia, handelaar te Bassevelde (notaris Dhavé)

In 1878 werd de staakmolen herbouwd als een stenen stellingmolen. Een stoommachine werd geplaatst in 1893, maar er werd ook nog met de wind gemalen.

De molen werd reeds in 1910 onttakeld. De romp bleef bestaan tot in 1961.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven
- Rijksarchief Gent, Boekhoute 925 vooraan
- Rijksarchief Gent, Boekhoute, 895, f° 321, 353 v).
- Rijksarchief Gent, Boekhoute, 819, f° 67.

Werken
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962);
- Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.
- Alfons Ryserhove & Romano Tondat, "Oud Bassevelde 2", Ons Meetjesland, III, 1970, 2.
- André Braet, "Vijf eeuwen molenaars in West- en Oost-Vlaanderen", Molenecho's.
- J. Claeys, "Groot-Assenede in oude foto's", Deel 1, Eeklo, 1990.
- F. De Potter & J. Broeckaert, "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen", Gent, 1870-72.
- H. Notteboom, F. Notteboom, L. Stockman, "Bassevelde tussen polder en zandstreek", Maldegem, 1993.

Overige foto's

<p>Sinte-Annamolen<br>Sint-Annaboommolen<br>Molen De Decker</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Sinte-Annamolen<br>Sint-Annaboommolen<br>Molen De Decker</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 25 maart 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens