Molenzorg

Zellik (Asse), Vlaams-Brabant


Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen Van Roy
Molen Houman
Molen van Bettegem

Ligging
Jan De Keersmaeckerstraat 200
1731 Zellik (Asse)

400 m NW v.d. kerk
kadasterperceel B41
50°53'20"NB, 4°15'31"E


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
15de eeuw / 1749 / 1896 / ca. 1920
Verdwenen
voor 1749 / 1896 / 1914 / na 1932
Beschrijving / geschiedenis

Al in de vijftiende eeuw beschikte de Gentse Sint-Baafsabdij over een houten windmolen in haar domein te Bettegem.
Een nieuwe molen werd samen met het thans nog bestaande molenhuis gebouwd in 1749, zie deurimposten, door E(ngelbert) V(an) I(n)G(elgem) en I(onna) D(e) B(eelthouwer), zie zandstenen gevelsteentje boven de deur. Deze standaardmolen brandde af in 1896 maar werd nadien heropgebouwd.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Houman-Van Ingelgem Cornelis, molenaar te Zellik
- 24.10.1837, erfenis: en kinderen (overlijden van vrouw Van Ingelghem)
- later, erfenis: de kinderen: a) Elisabeth, b) Joseph, c) Josse en d) Henricus (overlijden van de weduwe)
- 21.05.1851, verkoop: Houman-Kerremans Henricus, molenaar te Zellik (notaris Vaes)
- 22.01.1889, verkoop: Van Roy-Janssens Jozef, molenaar te Asse (notaris Dero)

In 1914 werd hij als mogelijke uitkijkpost door de vijandelijke troepen omver getrokken.
De staakmlen werd herbouwd en bleef in gebruik tot 1932 toen het maaldersbedrijf werd stopgezet. De molen raakte in verval en werd uiteindelijk afgebroken.
Thans rest nog het haaks op de straat ingeplante molenaarshuis, Korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting met kwarthol geprofileerd beloop, sluitsteen en imposten met jaartal 1749. Voor de deur ligt een halve molensteen. Het gebouw is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

V. De Boeck, "Kom Zellik eens bezoeken", in: De Galm, 14 juni 1975;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 3: arrondissement Halle-Vilvoorde (M-Z)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1992;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
D. De Wandeler, "De stenen molen van Zellik", in: Ascania, Tijdschrift over Asse, zijn streek en zijn Mensen, Asse, jg. 42, 1999, p. 144, ill.
 Jo Van Assche, "Molenaars op de windmolen in Zellik", in Ascania, Tijdschrift over Asse, zijn streek zijn mensen, Asse, Heemkring Ascania, jg. 49, 2006, nr. 2, p. 61-62.
(Aimé Smeyers, Alsemberg)
H. Kennes, "Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, 2005.
F. Schoonjans, "Kijk- en leesboek over Zellik", Zellik, 1976, p. 23-24.

Overige foto's

<p>Molen Van Roy<br>Molen Houman<br>Molen van Bettegem</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Roy<br>Molen Houman<br>Molen van Bettegem</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Roy<br>Molen Houman<br>Molen van Bettegem</p>

Het vroegere molenaarshuis. Foto: Hilde Kennes, 2005

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 14 december 2014

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens