Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Foto: Julie Verhelst, 31.03.2014
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen De Backer
Molen aan 't Strop

Ligging
Stropstraat 85
9000 Gent

kadasterperceel H278a


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1871, bouw windmolen / 1873, bouw rosmolen
Verdwenen
1873, sloop windmolen
Beschrijving / geschiedenis

De Molen De Backer of de Molen aan 't Strop was een houten korenwindmolen, bereikbaar via een dreef aan de oostzijde van de Stropstraat (nr. 85), ten noorden van de Lentestrat. De benaming Strop is afkomstig van de verdwenen herberg 't Strop op de linker Schelde-oever.

De staakmolen werd in 1871 opgericht (wat vrij laat is) door Louis De Backer, handelaar te Gent.

Na amper twee jaar, in 1873, werd de windmolen gesloopt en vervangen door een rosmolen. We vermoeden dat er problemen waren met de windvang vanwege de westelijk gelegen huizenrijen aan de Stropstraat. Anderzijds was 1871 een opvallend laat bouwjaar voor een windmolen in het industriële Gent, waar de stoommachine al enkele decennia goed ingeburgerd was.

In 1873 werd het nog bestaande, achteringelegen en alleenstaand burgerhuis, een voormalig molenaarshuis, heropgebouwd. 
De linkergevel verdween voor de moderne maalderijgebouwen van Ganda Molens (Lentestraat 63)). Het is een onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder tentdak (Vlaamse pannen). De gedecapeerde bakstenen lijstgevel is voorzien van getoogde muuropeningen met natuurstenen imposten en deurposten.

Het gebouw is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Kadaster Gent, mutatieschetsen Gent afdeling VIII (Gent), 1873/6.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
Chris Bogaert, Kathleen Lanclus & Mieke Verbeeck, "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding", Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent, 1983.
Paul Huys, Windmolens op de heerlijkheid van Sint Pieters te Gent in de 17de eeuw, Kultureel jaarboek Oost-Vlaanderen, nr 18, 1982.

Overige foto's

<p>Molen De Backer<br>Molen aan 't Strop</p>

Foto: Agentschap Oonroerend Erfgoed, 14.05.1980

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 19 april 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens