Molenzorg

Beervelde (Lochristi), Oost-Vlaanderen


Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Grote Molen
Beerveldemolen
Molen De Clercq

Ligging
Heistraat 11
9080 Beervelde (Lochristi)

noordzijde
kadasterperceel C7
tot 1921 bij Kalken
aldaar kadasterperceel A7

Geo positie
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1642
Verdwenen
1939, in puin / 1966, gehele sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Grote Molen, Beerveldemolen of Molen Declercq was een houten korenwindmolen die in 1642 werd gebouwd. Hij stond aan de noordzijde van de Heistraat (nr. 11), op een perceel dat in 1921 overgeheveld werd van Kalken naar de nieuwe gemeente Beervelde.

We zien hem aangeduid op:
- Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen en met de benaming "Beirvelde-Molen. Moulin"
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met het algemeen windmolensymbool en met de benaming "Biervelde M(oul)in"
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855) met een tekeningetje van een staakmolen en met de benaming "Beirveld meulen"

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: d'Arenberg, hertog te Brussel
- voor 1838, verkoop: d'Arenberg Pierre Arlay, prins te Brussel
- 1849, verkoop: De Clercq-De Maesschalck Felix, molenaar te Kalken (registratie op 15.12.1841)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Felix De Clercq)
- 11.04.1882, gift: a) De Clercq-De Maesschalck Felix, de weduwe (voor vruchtgebruik), molenarin te Kalken en b) De Clercq-Verstraeten Victor (voor naakte eigendom), landbouwer te Kalken
- later, erfenis: a) De Clercq-De Maesschalck Felix, de weduwe (voor vruchtgebruik), molenarin te Kalken en b) De Clercq-Verstraeten Victor jr. (voor naakte eigendom), te Kalken (overlijden van Victor De Clercq sr.)
- 27.09.1882, einde vruchtgebruik: De Clercq-Verstraeten Victor te Kalken (overlijden van de weduwe De Maesschalck van Felix De Clercq)
- 05.05.1935, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Victor De Clercq)
- 19.03.1939, afstand: (voor 1/2 volle eigendom / 1/2 naakte eigendom), a) De Clercq Cesar Leopoldus, b) De Clarcq Maurits Arthur, c) De Clercq Gustaaf Ferdinand en d) De Clercq Petrus Aloïs en (voor 1/2 vruchtgebruik) de weduwe Verstraeten van Victor De Clercq (notaris Schinckel - huis en afhangen)
- 09.03.1942, einde vruchtgebruik: a) De Clarcq Cesar Leopoldus, b) De Clerdq Maurits Arthur, c) De Clercq Gustaaf Ferdinand en d) De Clercq Petrus Aloïs (overlijden van de weduwe Verstraeten van Victor De Clercq)
- 17.09.1942, erfenis: De Clercq Cesar Leopold, landbouwer te Beervelde (puinen - molen met aanhorigheden)

Al in 1939 verkeerde de molen in puin. Het sterk gehavend karkas bleef nog overeind tot bij de gehele opruiming in 1966

De molenplek wordt thans ingenomen door een tuin achter een villa.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Werken
- Holemans Herman, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996; Deel 5. Gemeenten K-L, Kinrooi, 2002, p. 39.
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962);
- Lanclus K. & Verbeeck M., "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4", Brussel - Turnhout, 1993.

Overige foto's

<p>Grote Molen<br>Beerveldemolen<br>Molen De Clercq</p>

Foto Dr. Laureys, ca. 1930 (coll. Clement Praet)

<p>Grote Molen<br>Beerveldemolen<br>Molen De Clercq</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Grote Molen<br>Beerveldemolen<br>Molen De Clercq</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Grote Molen<br>Beerveldemolen<br>Molen De Clercq</p>

De molen achterin; voorin de Begijnsmolen. Prentkaart Patria, ed. Serafien Ferlée. Verzameling Ons Molenheem

<p>Grote Molen<br>Beerveldemolen<br>Molen De Clercq</p>

Foto jaren 1960. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: dinsdag 16 januari 2024

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens