Molenzorg

Bever, Vlaams-Brabant


Tekening André Olivier. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Commijnmolen - II

Ligging
Commijn 27
1547 Bever

westzijde
1,7 km ZW v.d. kerk
kadasterperceel D826


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1666
Verdwenen
1879, verplaatst naar Bever, Commijn 48
Beschrijving / geschiedenis

De Komijnmolen of Commijnmolen was een houten korenwindmolen die in 1666 werd overgebracht uit het Meuleveld, op de hoek van Commijn van Broeck alwaar hij voor 1502 was opgetrokken

De molen werd herbouwd aan de westzijde van Commijn (nr. 27), op 1,7 km ten zuidwesten van de kerk van Bever. Oprichter was Gilbert de Massiet, zoon van Philippe.

In de oorlogsjaren 1694-1695 was de molen beschermd door een "sauvegarde". De molen werd in 1706 hersteld door de meester-molenmakers A. François en J. Berchmans. A. Vandenbranden was toen m olenaar.
De "estacque" (standaard, staak) werd in 1732 vernieuwd: dat jaartal stond er in gegrift.
De molen werd in 1727 verworven door J.B.F. de Croy, heer van Bever.

We zien de molen aangeduid op:
- Villaretkaart (1745-1748)
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Pachters-molenaars:
- 1669: Cornil Van Eesbeek, voor 6 jaar, voor 300 ponden tournois, 1 mud rogge voor de armen en 1 mud rogge voor de tuinier van heet k asteel van Massiet
- G. Van Lierde
- G. Sirjacobs
- L. Varelbyck
- A. Vandenbranden
- P. Pierreux
- P. Degauquier
- 1729: Adrien Debilde
- Debilde, van vader op zoon tot Leon (+1875)

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: de Kantem-Corbisier Florentin Casimir, de weduwe, te Sint-Jans-Molenbeek
- 06.09.1848, verkoop: Debilde-Bellin Leon (+1875), molenaar te Bever (notaris Corbisier)
- 02.09.1875, deling: Goorickx-De Bilde Hercule (gehuwd met Joséphine Debilde, dochter van Leon), landbouwer te Bever (notaris Massart)

In 1879 werd de standaardmolen naar Bever, Commijn nr. 48, overgebracht.

Zie ook onder: Bever, Komijnmolen - I, III

Lieven DENEWET, Jules DEWERT & Herman  HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Villaretkaart (1745-1748) met een tekeningetje van een staakmolen op teerlingen en met de benaming "Moulin et  Hameau Commene"
- Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen op teerlingen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met het algemeen windmolensymbool en de benaming "Moulin de Commyn"
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Werken
- Bernard Roobaert, "Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen", Molenecho's, XXIV, 1996, nr. 3-4, p. 116-180 (121);
- D. Delvin, "Notice historique sur les moulins à vent de la commune de Biévène", Mons, 1897;
- D. Delvin, "Histoire de la Commune de Biévène", Mons, 1909²;
- J. Dewert, "Les Moulins du Hainaut, III, Canton de Lessines", Brussel, 1938; overgenomen in: J. Dewert, "Les Moulins du Hainaut, V. Arrondissement de Tournai", Zulte, 1981.
- Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991, p. 23;
- M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
- B. Roobaert, "Een overzicht van de molens van het Oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen", in: "Het oude Land van Edingen en Omliggende, Herne, jg. XXI, 1993, nr. 2, p. 97-133, ill.
- "Bever in beeld", Herne, 1981, p. 15.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 7 januari 2024

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens